Hoofdmenu

Recente berichten

#71
Taal / Re: Arrendan Challenge 2020
Laatste bericht door Botermes - 15/08/2020 om 20:33:14
Citaat van: buɛluz op 14/08/2020 om 10:10:09
De woorden adfel en izlan alleen won't do the trick for you. Begrijp jij waarom het woord ǧiret / djiret = nacht zo wordt uitgesproken? Dit leenwoord komt ook uit het Arabisch en dit woord bevat zowel een beklemtoonde L als een onbeklemtoonde L. En dat heeft gevolgen voor de manier waarop het wordt uitgesproken.

Ja, dat de één als R wordt uitgesproken en de ander als de J(English).

Citeer
Rxras is bij ons het zelfstandig naamwoord van het werkwoord xelles / xeǧes en dit kun je gebruiken om "betaling" of "salaris" mee aan te duiden. Maar hoe zeggen ze bij jullie: Hij heeft voor hem koffie betaalt. Bij ons: ixeǧes-as â†' ixeds-as rqehwa.
Het eerste hetzelfde. Bij dat 2e alleen de D hoor je bij ons een T.

Citeer
Die schema's heb ik zelf gemaakt.

Dat doen je nu zomaar uit je hoofd? Die dingen, dat wat je eerst deed, dat doe je nou niet meer of een stuk minder.
#72
Taal / Re: Arrendan Challenge 2020
Laatste bericht door Botermes - 14/08/2020 om 17:26:44
Weet je, ik neem de eerste alinea van mijn vorige post terug. Je hebt helemaal gelijk en ik had het niet aandachtig gelezen. Ik had koffie pauze, en hup even snel een boterham wegwerken, mensen die aan m’n kop zeuren, je weet hoe dat gaat.


Dus juist een gebrek aan de R komen de 2 klinkers naast elkaar te staan, die met een Y aan elkaar geplakt worden, fair enough. Dus wanneer je de R er wel in laat, krijg je wel een lettergreep erbij, en dat is eigenlijk niet zo belemmerend, als je zou denken.

Je schijnt je ook te baseren op een oudere vorm van Tamazight, en daarmee wil je laten blijken dat je helemaal niet alleen vanuit je eigen dialect denkt. I get that.

Maar wat bedoelde je nou met ‘won’t do the trick’? What trick?

Ik denk dat wanneer men genoeg gegroeid is in Amazigh-bewustzijn je dan best wel kritiek mag hebben op elke dialect. Maar als jij dus kritiek mag hebben op je eigen dialect, wat zou die dan zijn? Ik kan wel wat bedenken maar ik hoor het liever van jou zelf omdat ik geen zin heb in polemiek.
#73
Taal / Re: Arrendan Challenge 2020
Laatste bericht door Botermes - 14/08/2020 om 13:02:16
Wat jij uitspraak bevorderend vindt, is vanuit je eigen referentie kader. Als we het nou het ABN nemen dan laten we vaak bij woorden die op -EN de N achterwege, alleen Belgen doen dat niet. Volgens jouw redenering moeten we die N-en wel uitspreken ter bevordering van de uitspraak. Nou, doe jij dat dan zo in je dagelijks leven? Lijkt me van niet. Vind je dat wat af doen aan je uitspraak? Nee toch

Ik zal je eens vertellen wat het nadeel is van de R-en weglaten. Ten eerste is weglaten of inslikken, niet de juiste beschrijving. Maar basically trek je net iets langer aan de klinker die er aan vooraf gaat, waarmee je de ruimte opvult waar de R eigenlijk hoort.

Het nadeel van teveel R-en weglaten, werkt niet in het nadeel van de uitspraak maar echter in  de taal te leren schrijven. En dit vind jij niet zo maar eventjes ergens in een boek. Ik heb gemerkt dat wanneer ik wel alle R-en schrijf de taal overzichtelijker en duidelijker wordt. Whatsapp-ervaring!
Dus toen ik dus in mijn omgeving in Rif, velen vooral maar Darija zag schrijven op Whatsapp, it initially broke my heart. Maar naar verloop van tijd ga je er een verklaring voor zoeken. En dan vraag aan je dat aan ze en dan krijg je antwoorden van ik weet niet hoe precies. Terwijl aan Darija er veel te vinden is. Maar dan schreef ik Tamazight dus en dan merkte dat het weglaten van de R voor onduidelijkheid kan zorgen.


Bij ons, Riffijnen in het algemeen, is het niet alleen om plaatselijke verschillen zoals Amsterdam vs Den haag of zo, maar bij ons is er ook nog de etnische component van stammen aan verbonden wich makes it hard to discuss. Als we het Riffijns onderwezen gehad zouden was dit probleem ook veel minder.
#74
Taal / Re: Arrendan Challenge 2020
Laatste bericht door buɛluz - 14/08/2020 om 10:10:09
Citaat van: Botermes op 14/08/2020 om 01:00:44
Bij ons zijn ze gewoon niet zo gul op die R maar gebruiken de klank wel waar die essentieel is, zoals bij het woord ‘adfar’ voor sneeuw. Daar de R weg laten, is gewoon not done. Of bij het woord ‘izran’ kun je er geen ‘izan’ van maken anders verandert het woord van betekenis. Trouwens bij ‘itxaras’ gebruiken we die ook. Alle R-en gebruiken komt een beetje schurend over, vanuit Awayighers-perspectief. Wat je uitspraak bevorderend of vloeiender is maar net vanuit welk referentie kader je spreekt. Laten we zeggen dat wij de meeste R-en wel gebruiken, maar niet alle. Ik zal je zelf vertellen in welk opzicht dat een nadeel is. Door juist wel alle R-en te gebruiken leer je de taal makkelijker te schrijven. Stel jij eens voor als als je het Nederlands alleen oraal had meegekregen, had je het niet uitspraak bevorderend gevonden dat je bij woorden die met -en eindigen de N wel te gebruiken.

Als ik dan Nadorianen hoor dan lijkt het alsof ‘the’re  over-doing it’. Als je dat niet gewend bent dan kan dat misschien tot een kleine ergernis leiden alsof je koppijn van dat geratel krijgt. Om het maar zo cru uit te drukken No pun intended. Maar anderzijds kan het ook als apart, charmant, sweet, elegant klinken, alsof je een net iets andere frequentie hebt opgepikt. Ik heb het op beide manieren ervaren met pieken en dalen, maar nu lijkt het wel gestabiliseerd te zijn door levenservaring.

De woorden adfel en izlan alleen won't do the trick for you. Begrijp jij waarom het woord ǧiret / djiret = nacht zo wordt uitgesproken? Dit leenwoord komt ook uit het Arabisch en dit woord bevat zowel een beklemtoonde L als een onbeklemtoonde L. En dat heeft gevolgen voor de manier waarop het wordt uitgesproken.


Citaat van: Botermes op 14/08/2020 om 01:00:44
Ik heb nog het woord ‘taxrisath’ in petto, dat me ineens te binnen schiet. Dit is gerelateerd aan dat eerder behandelde werkwoord. Het is een woord voor inkomen en/of salaris. Of noemen ze dat bij jullie anders?

Rxras is bij ons het zelfstandig naamwoord van het werkwoord xelles / xeǧes en dit kun je gebruiken om "betaling" of "salaris" mee aan te duiden. Maar hoe zeggen ze bij jullie: Hij heeft voor hem koffie betaalt. Bij ons: ixeǧes-as â†' ixeds-as rqehwa.

Citaat van: Botermes op 14/08/2020 om 01:00:44
Nog iets anders: die schema’s die je plaatst, would you mind telling me where you got those? Zijn die uit dat boek van dat meisje, waar je het een keer over had? Niet zo lang geleden.

Die schema's heb ik zelf gemaakt.
#75
Taal / Re: Arrendan Challenge 2020
Laatste bericht door buɛluz - 14/08/2020 om 08:52:05
Citaat van: Botermes op 14/08/2020 om 01:00:44
Heb je nooit gemerkt dat veel Imazighen denken dat alleen hun dialect de volmaakte is? Ik ben wel tot die inzicht gekomen. Bij die opmerking van wat jij uitspraak bevorderend vindt, leek het alsof je getriggerd was door mijn opmerking over wat ik als vloeiender vind. Ik was me bij die opmerking van geen kwaad bewust, maar ik kan me wel in je verplaatsen, in retrospect. I think you can, in return. Gezien je doorgaans professionele houding, moet dat geen probleem zijn.

Dat lijkt misschien zo, maar ik werd juist getriggerd door wat jij noemde "opportunistisch trekje". Jij probeerde de toegevoegde y-klank te verklaren vanuit de lettercombinatie [r + i] en dit klopt volgens mij niet. De y wordt in dit geval toegevoegd niet door de aanwezigheid van de r, maar vanwege het wegvallen of inslikken van de r, waardoor de lettercombinatie van [u + i] ontstaat. Dit zijn 2 klinkers achter elkaar die je moet uitspreken en dit komt de uitspraak niet ten goede. Er ontstaat namelijk een stop of korte pauze in de luchtstroom bij het uitspreken van 2 klinkers achter elkaar. Om deze stop tegen te gaan wordt de i vervangen door y en kan de lettercombinatie [u + y] in 1 vloeiende luchtstroom worden uitgesproken. Het verminderen van zulke stops in de luchtstroom is precies wat ik bedoel met uitspraak bevorderen. Dit verschijnsel zul je alleen bij de 3e persoon mannelijk enkelvoud treffen, aangezien deze werkwoordsvorm de enige is met een klinker als vervoeging, muv het deelwoord in het Tarifit.
#76
Taal / Re: Arrendan Challenge 2020
Laatste bericht door buɛluz - 14/08/2020 om 08:31:37
Citaat van: Botermes op 14/08/2020 om 01:00:44
Oké

Maar wat bedoelde je nou met bij jullie een andere uitspraak? Bij ons is het xeges in ott, en er bestaat zelfs een variant waar in je van ‘xettes’ spreekt. Dacht je dat we ‘xelles’ zeggen?

Dat is niet wat ik bedoelde met andere uitspraak. Ik doelde namelijk op de r-klank die jij schreef bij onderstaande vervoegingen van het xelles. In tegenstelling tot jouw schrijfwijze spreken ze bij ons de r niet uit bij dit woord.

Citaat van: Botermes op 10/08/2020 om 21:52:46
Toekomende tijd : ad atxarsex, adi atxares, at txares, an txares, ad txarsen.
Toekomend ontkennend: Ur> txirisex, it xiris, tet xiris, nat xiris.
Onvoltooid tt: txarasex, itxares, tet xares, txarasen.

#77
Taal / Re: Arrendan Challenge 2020
Laatste bericht door Botermes - 14/08/2020 om 01:00:44
Oké

Maar wat bedoelde je nou met bij jullie een andere uitspraak? Bij ons is het xeges in ott, en er bestaat zelfs een variant waar in je van ‘xettes’ spreekt. Dacht je dat we ‘xelles’ zeggen? Nee man, dat zei ik zo ter verduidelijking, maar ook omdat bij de letter voor die klank dat als de Engelse ‘J’ wordt uitgesproken, ik niet zeker van m’n zaak was. Je schrijft het dus als een soort -g- en daarmee begrijp ik wat je bedoelt. Die vormen met de L er in lijken me wel representatief voor het Kebdana-dialect.


Heb je nooit gemerkt dat veel Imazighen denken dat alleen hun dialect de volmaakte is? Ik ben wel tot die inzicht gekomen. Bij die opmerking van wat jij uitspraak bevorderend vindt, leek het alsof je getriggerd was door mijn opmerking over wat ik als vloeiender vind. Ik was me bij die opmerking van geen kwaad bewust, maar ik kan me wel in je verplaatsen, in retrospect. I think you can, in return. Gezien je doorgaans professionele houding, moet dat geen probleem zijn.

Bij ons zijn ze gewoon niet zo gul op die R maar gebruiken de klank wel waar die essentieel is, zoals bij het woord ‘adfar’ voor sneeuw. Daar de R weg laten, is gewoon not done. Of bij het woord ‘izran’ kun je er geen ‘izan’ van maken anders verandert het woord van betekenis. Trouwens bij ‘itxaras’ gebruiken we die ook. Alle R-en gebruiken komt een beetje schurend over, vanuit Awayighers-perspectief. Wat je uitspraak bevorderend of vloeiender is maar net vanuit welk referentie kader je spreekt. Laten we zeggen dat wij de meeste R-en wel gebruiken, maar niet alle. Ik zal je zelf vertellen in welk opzicht dat een nadeel is. Door juist wel alle R-en te gebruiken leer je de taal makkelijker te schrijven. Stel jij eens voor als als je het Nederlands alleen oraal had meegekregen, had je het niet uitspraak bevorderend gevonden dat je bij woorden die met -en eindigen de N wel te gebruiken.

Als ik dan Nadorianen hoor dan lijkt het alsof ‘the’re  over-doing it’. Als je dat niet gewend bent dan kan dat misschien tot een kleine ergernis leiden alsof je koppijn van dat geratel krijgt. Om het maar zo cru uit te drukken No pun intended. Maar anderzijds kan het ook als apart, charmant, sweet, elegant klinken, alsof je een net iets andere frequentie hebt opgepikt. Ik heb het op beide manieren ervaren met pieken en dalen, maar nu lijkt het wel gestabiliseerd te zijn door levenservaring.

Ik heb nog het woord ‘taxrisath’ in petto, dat me ineens te binnen schiet. Dit is gerelateerd aan dat eerder behandelde werkwoord. Het is een woord voor inkomen en/of salaris. Of noemen ze dat bij jullie anders?

Nog iets anders: die schema’s die je plaatst, would you mind telling me where you got those? Zijn die uit dat boek van dat meisje, waar je het een keer over had? Niet zo lang geleden.
#78
Taal / Re: Arrendan Challenge 2020
Laatste bericht door buɛluz - 13/08/2020 om 13:56:40
Citaat van: Botermes op 10/08/2020 om 21:52:46
Txarus, zo zou dat werkwoord moeten heten, zo even uit het hoofd. Interresting: ik weet niet eens van welk origine dit woord is, but let’s suppose it to be irrelevant. Het zal wel met het mogelijk Arabische woord ‘xelles’ te maken hebben. Google translate geeft heel wat anders aan voor hoe je betalen in het Arabisch zegt. In Darija spreekt men wel van ‘xelles’.

Toekomende tijd : ad atxarsex, adi atxares, at txares, an txares, ad txarsen.
Toekomend ontkennend: Ur> txirisex, it xiris, tet xiris, nat xiris.
Onvoltooid tt: txarasex, itxares, tet xares, txarasen.

Dit woord komt inderdaad uit het Arabisch â†' Ø®Ù,,اص = betalen. Dit werkwoord is verwant aan het zelfstandig naamwoord in het Tarifit â†' rxras = betaling; loon. Het Darija leenwoord xelleá¹£ spreken wij iets anders uit dan bij jullie: xelles â†' xeǧes. Ook de vervoeging hiervan is bij ons iets anders.

gebiedende wijs       gebiedende wijs ontkennend
imp. ev.xelles â†' xeǧes!ur ttxeǧas ca!
imp. mv. m.     xellst â†' xeddset!ur ttxeǧaset ca!
imp. mv. v.             xellsmt â†' xeddsemt!         ur ttxeǧasemt ca!

voltooide tijd       voltooid ontkennend       toekomende tijd
3 ev. m. / netta     ixelles â†' ixeǧesur ixeǧes caad ixeǧes
3 ev. v. / nettat     txelles â†' txeǧesur txeǧes caa txeǧes
1 mv. / neccin     nxelles â†' nxeǧesur nxeǧes caa nxeǧes
           
1 ev. / necc     xellsÉ£ â†' xeddseÉ£ur xeddseÉ£ caad xeddseÉ£
3 mv. m. / nitni     xellsn â†' xeddsenur xeddsen caad xeddsen
3 mv. v. / nitenti     xellsnt â†' xeddsentur xeddsent caad xeddsent
           
2 ev. / cek / cem     txellsd â†' txeddsedur txeddsed caa txeddsed
2 mv. m. / kenniw     txellsm â†' txeddsemur txeddsem caa txeddsem
2 mv. v. / kennint     txellsmt â†' txeddsemt        ur txeddsemt caa txeddsemt


onvoltooide tijd         onvoltooid ontkennend        onvoltooid toekomende tijd
3 ev. m. / netta     ittxellas â†' ittxeǧasur ittxeǧis caad ittxeǧas
3 ev. v. / nettat     ttxellas â†' ttxeǧasur ttxeǧis caa ttxeǧas
1 mv. / neccin     nttxellas â†' nttxeǧasur nttxeǧis caa nttxeǧas
           
1 ev. / necc     ttxellasÉ£ â†' ttxeǧaseÉ£ur ttxeǧiseÉ£ caad ttxeǧaseÉ£
3 mv. m. / nitni     ttxellasn â†' ttxeǧasenur ttxeǧisen caad ttxeǧasen
3 mv. v. / nitenti     ttxellasnt â†' ttxeǧasentur ttxeǧisent caad ttxeǧasent
           
2 ev. / cek / cem     ttxellasd â†' ttxeǧasedur ttxeǧised caa ttxeǧased
2 mv. m. / kenniw     ttxellasm â†' ttxeǧasemur ttxeǧisem caa ttxeǧasem
2 mv. v. / kennint     ttxellasmt â†' ttxeǧasemt        ur ttxeǧisemt caa ttxeǧasemt

Hoe zeggen ze in jouw spraak: hij heeft voor hem koffie betaald?

Citaat van: Botermes op 10/08/2020 om 21:52:46
Dat cluster van centraal-Rif waaronder ook jullie onder vallen, sowieso Noord Touzine en West- Temsamane, gebruiken de R ook niet even consequent en daardoor hoor je vaker ‘way txiris’. Zo ging het toch ook in die oude liedjes van Selam Riffi.

Het lijkt op een opportunistisch trekje, dat zodra je met die (r+i) te maken hebt, je er die y als een tussenverbinding of brug voor gebruikt, om de zin vloeiender te maken. Daaruit is die neiging ontstaan, lijkt me.

Dit is grammaticaal te verklaren vanuit het inslikken van de letter r net zoals het geval was bij akidar â†' akida. Zoals ik al eerder aangaf, kan de vervoeging van 3e persoon enkelvoud mannelijk [ur ixelles] verschillen, indien naast een klinker. Op het moment dat de letter r aan het eind van het ontkenningswoord [ur / war] wordt ingeslikt, dan komen er eigenlijk 2 klinkers [u + i] naast elkaar te staan en dat maakt de uitspraak er niet beter op. Om toch de uitspraak van deze klinkers te bevorderen, verandert de vervoeging van 3e persoon enkelvoud mannelijk [i â†' y] en eventueel wordt er een stemloze e-klank [i â†' y(e)] aan toegevoegd:

- ur ixelles â†' u ixelles â†' u yxelles
- ur icci â†' u icci â†' u ycci
- war iswi â†' wa iswi â†' wa yeswi
- war ifhim â†' wa ifhim â†' wa yefhim


Citaat van: Botermes op 13/08/2020 om 00:13:33
Ik ben gaan twijfelen of  ‘way txiris’ eigenlijk wel taalkundig juist is, ten eerste de tijd lijkt onvoltooid maar voor hetzelfde klinkt ‘ way txaras’ ook correct, maar wat de nuance tussen de 2 genoemden precies is, I can’t grasp..yet.

Dit heeft betrekking op het klankschema van het werkwoord, dit verandert bij een ontkenning vaak van a naar i-klank. Bij sommige werkwoorden gebeurt dat bij ontkennend onvoltooide tijd, bij andere werkwoorden juist in de ontkennend voltooide tijd. En soms in beide ontkennende tijden.

- ittxellas â†' ur ittxellis ca
- ittraḥ â†' ur ittriḥ ca
- ittawi-d â†' ur-d ittiwi ca
- ittraja â†' ur ittriji ca

- iraja â†' ur iriji ca
- ixdem â†' ur ixdim ca
- yufa â†' ur yufi ca
- yenna â†' ur yenni ca


#79
Taal / Re: Arrendan Challenge 2020
Laatste bericht door Botermes - 13/08/2020 om 00:13:33
Ik ben gaan twijfelen of  ‘way txiris’ eigenlijk wel taalkundig juist is, ten eerste de tijd lijkt onvoltooid maar voor hetzelfde klinkt ‘ way txaras’ ook correct, maar wat de nuance tussen de 2 genoemden precies is, I can’t grasp..yet.

Het is niet dat ik niet weet dat het voor hetzelfde geldt maar een rijmpje is, dus wat de hek, weet je!
Ik dacht dat je wel wat had meegekregen van het kaart en bordspelen in het café, wich is quite hard to believe you didn’t, maar goed.

Ik weet wel dat er een nuance bestaat  tussen ‘itxares’ dat als voltooid verleden tijd aan doet en ’ itxaras’ meer als onvoltooid, maar de tijd hoe je die zou noemen, is me een raadsel. Ik heb het hier telkens over de mannelijke 3e pers enkelvoud gehad.

Het werkwoord voor betalen zelf is weer een heel ander verhaal, I can do that.. and is kinda fun to do, want hier krijg je te maken met die gemuteerde letters, die je terug kunt voeren op een archetype, en daarmee leer je de varianten te begrijpen.


#80
Taal / Re: Arrendan Challenge 2020
Laatste bericht door Botermes - 11/08/2020 om 20:55:57
Natuurlijk is er het verschil tussen betalen en betaald krijgen maar ik kan verdomme niet tegen deze hitte op het moment. Jeezus zeg. Woonde ik maar in Lapland of zo!
Kun je het van hier even overnemen, a tawmat?