-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Berichten - arriset

#631
een andere verrader tamurtino (+hadou, incognito, zwart-hart-chatt )

#632
khya dhagek ichtih'en, tbusadh za3ma!

twarigh ma abridh (geestesstroming) igharek

sennegh rukha ira dh ashkem idjidh


ewa, rukha adha itafed kh ubrib, aja chkem!
#633
Citaat van: TamurtIno op 10/01/2010 om 16:35:53
O dhay fatah a yamchom. Nesh dh achakam macha o taqa ihad.
verander:
Citaat van: uzop op 10/01/2010 om 16:29:32
marra shek ijen nationalist mish yughen tseh'qadh "geostrategie" n Arrif!
#634
Citaat van: 3ich op 10/01/2010 om 16:34:21
wenni o cin bo tmazight, iqem faksgher, oji zhi arif qa. shek 3awad awar 2 te qaad wenni d asqhem yek lebas a hmidos?
hmido labas idja, ishkamen djan nigh la ? hollanda shur zaj-sen, min tghired iyin irrifyen adhfar!
#635
Citaat van: TamurtIno op 10/01/2010 om 16:25:57
hahaha Je bent leuk.

Volgens Jounes Bel Wasem ben ik wel een verrader. Volgens anderen ben ik een Amazigh nationalist.
marra shek ijen nationalist mish yughen tseh'qadh "geostrategie" n Arrif!
#636
tamurtino, inna negh min tkhsed!

mish yughen ag autonomie n Arrif?

tsawared, tsawared masha wa sinegh min tekhsed.

inna negh-d, bent u een verrader?
#637
Citaat van: incognito op 28/11/2009 om 02:02:35
Citaat van: uzop op 26/11/2009 om 04:28:31
het is de politiek uma, men moet zijn kamp kiezen, en aangezien altijd er personen (incognito) zijn die verkiezen om verraders te zijn.

That's life, het is overal als het.


Cek tegged politik su'qemmum waha!
#638
Citaat van: incognito op 26/11/2009 om 22:47:05Citaat van: uzop op 26/11/2009 om 02:24:43
dh chek amdedju igi bdhan ak iwawalen i3fanen : "dromerige hippies"


Iehja moe7!

Ze3ma jij bent boos en noemt mij een verrader, omdat ik heb gezegd dat het streven naar volledige zelfstandigheid van de Rif alleen is weggelegd voor dromerige hippies?!

Citaat van: uzop op 26/11/2009 om 02:24:43
marra tsawalegh s Tamazight, ikhsa khli dh chek a tsiwled s Tmazight


Ik zal deze discussie voortzetten in het Nederlands zodat ik aan alle forumleden kan laten zien hoe ik jou valse stellingen vakkundig zal ontleden.

Citaat van: uzop op 26/11/2009 om 02:24:43
Ichekamen n idhnnat dh ichekamen n rukh. Ait s3id di "gera n arrif", attas zay-sen (udji qa3) ira idjan dh "regulares", su yinni iqqim dhi idammen inek manaya.


#1 Generalisatie

Zolang jij niet aan kan tonen:

-   dat de Ait Said als enige Irifien hebben gecollaboreerd met de vijand.
-   Ã©n hoeveel Ait Said als Regulares hebben gecollaboreerd met de vijand.
-   Ã©n of de Ait Said verhoudingsgewijs meer dan anderen hebben gecollaboreerd met de vijand.

Belle3 eqqemum g’Ait Said!   

Citaat van: uzop op 26/11/2009 om 02:24:43
"- hebben de Irifien een andere vijand dan toen."
wat praten we hier? http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=13187.60
Makhzen is de voornaamste aanstichter, europeanen hebben louter gedelegeerd sommige zeggenschap.
het bewijs van dat, kent jij de bodem van de overeenkomsten van Aix-les-bains of die met Spanje?


#2 Historische onjuistheid

Jij beweert dat de makhzen de "voornaamste aanstichter" is geweest van de koloniale overheersing en in de topic waar jij hierboven naar verwijst ga je zelfs zo ver dat je beweert dat de sultan persoonlijk aan generaal Lyautey zou hebben gevraagd om chemische wapens in te zetten bij de Rifoorlog. In die discussie heb ik jou dan ook gevraagd om jouw bewering te ondersteunen met bronnen, maar tot op de dag van vandaag heb ik niks van jou gezien. Dus zijn dit allemaal praatjes van jou of kunnen we nog een daadwerkelijke bron van jouw verwachten?

Bovendien krijg ik het gevoel dat je met zulke uitspraken de sultan of makhzen als hoofdverantwoordelijke probeert aan te wijzen voor de koloniale overheersing - ipv. medeverantwoordelijk - terwijl elke forumlid jou kan vertellen dat vanaf het begin van de 20ste eeuw, de soevereine macht in Marokko bij de Fransen en Spanjaarden kwam te liggen en niet bij de sultan, makhzen of welke Marokkaan dan ook.

En wat betreft de Aix-les-Bains overeenkomsten of de overeenkomsten met de Spanjaarden, ik zou zeggen deel die wijsheden met mij en de rest van amazigh.nl.

Citaat van: uzop op 26/11/2009 om 02:24:43
Dus voor 1926, werden we onafhankelijk met de vorming van een natie-staat.


#3 Misinterpretatie van begrip

Om te kunnen spreken van een staat, dient men in een land 3 dingen te hebben geregeld:

-   Grondgebied
-   Bevolking
-   Soevereiniteit

Als eerste is het grondgebied natuurlijk het Rifgebied, gebergte + omliggende gebieden, maar waar begon het Rifland anno 1900 en waar hield Rifland toentertijd op te bestaan? En hoe werd het grondgebied bewaakt tegen externe factoren?

Ten tweede als we het hebben over de bevolking dat is natuurlijk de Riffijnse bevolking, maar wie bepaalt wat Riffijns was of niet? En waar lette men dan op? Zondermeer zijn de culturele verschillen tussen de Irifien onderling altijd al groot geweest - ook in de periode van voor 1926.

Als laatste nog de vraag: wie had de soevereiniteit in de Rif van voor 1926? Het antwoord is natuurlijk niemand aangezien de particularistische Irifien van voor 1926 hun primaire verantwoording hadden liggen bij de eigen (sub-)stam.

Maw. de Irifien van voor 1926 genoten misschien wel een hoge mate van zelfstandigheid â€" je zou het misschien ook wel anarchie kunnen noemen - maar om nou net als jij te beweren dat deze Imazighen beschikten over zoiets als een natie-staat of zelfs een nationaal Riffijns bewustzijn. Dat is gewoon pertinente onzin!

De enige uitzondering dat Irifien ook maar iets van een saamhorigheidsgevoel lieten blijken is op momenten in de geschiedenis waarop zij bedreigd werden door buitenlandse mogendheden. Bij gebrek aan een buitenlandse vijand stonden de stammen gewoon elkaar naar het leven.

Citaat van: uzop op 26/11/2009 om 02:24:43
"- gebruikt de vijand een ander soort bezetting dan toen."
de vijand een ander soort  in wat?
tot wat dienen de versperringen militaire en politie (arabisch) tot elke output van de stad?


#4 Kortzichtigheid

In de periode van voor de onafhankelijkheid - dus ten tijde van de koloniale makhzen - was het voor de bezetters van Marokko voldoende om de elite en de dissidenten in het gareel te houden om zo de controle over de gehele Marokkaanse samenleving te verkrijgen. In de periode na de onafhankelijkheid - dus ten tijde van de post-koloniale makhzen - hebben de "nieuwe" bezetters van Marokko het stokje van hun voorgangers met beide handen aangepakt en hebben hun drift om de Marokkaanse samenleving te controleren - middels geloof, media en onderwijs - uitgebreid tot een vergevorderde totalitaire staat, waarbij de post-koloniale makhzen niet alleen het handelen, maar ook het denken - en dus ook de culturele identiteit - van al haar onderdanen wilt beheersen. En daar is heel wat meer nodig dan een paar wegversperringen. 

Als je precies wilt weten wat ik bedoel met koloniale makhzen en post-koloniale makhzen verwijs ik jou door naar deze topic.

Citaat van: uzop op 26/11/2009 om 02:24:43
"- zijn de militaire machtsverhoudingen anders toen."
"- heeft de vijand sterkere bondgenoten dan toen."
wat is wat jij wil zeggen? breidt uit! het is niet zeer logisch


#5 Kortzichtigheid

Voor jou is het niet logisch, omdat je volgens mij moeite hebt om het grote plaatje te zien. De strijd die Irifien hebben geleverd tegen de bezetters in de 20ste eeuw is tegelijkertijd ook een strijd geweest tegen de bondgenoten van de bezetters. Dat waren in de 1e helft van de 20ste eeuw vooral Europeanen zoals Fransen en Spanjaarden en in mindere mate Engelsen. Vanaf de 2e helft van de 20ste eeuw tot op de dag vandaag hebben de bezetters van Marokko hun internationale bondgenootschap uitgebreid met Amerikanen en Israëliërs. En dan mag jij mij vertellen wat dat zou kunnen doen met de militaire machtsverhoudingen in Marokko.

Citaat van: uzop op 26/11/2009 om 02:24:43
"- en is er een ander wereldbeeld/tijdsgeest dan toen."
Wat is het verband?


#6 Kortzichtigheid

De tijdsgeest waarin men leeft is allesbepalend bij het streven naar volledige zelfstandigheid van een etnische minderheid en tevens ook bepalend voor de acceptatie van dat streven bij de rest van de wereld. In de nasleep van 2e Wereldoorlog heerste bij veel mensen het gevoel dat het zelfbeschikkingsrecht een groot goed was. De politieke en publieke opinie in het Westen was in die tijd dan ook dat volkeren zoveel mogelijk zelf mochten beslissen over hun politieke toekomst. Vandaar dat de jaren 50 en 60 een hoop kolonies onafhankelijk zijn geworden. Maar nu anno 2009 is de tijdsgeest veranderd aangezien wij nu leven in de tijdsgeest van Project for the New American Century, waarbij het zelfbeschikkingsrecht door de Westerse mogendheden met de voeten wordt getreden, aangezien het zwaar ondergeschikt is gemaakt aan Westerse economische belangen. Dat geldt in ieder geval voor de bezetters van Marokko en zijn machtige bondgenoten. Dus ook al bereik je volledige zelfstandigheid van de Rif, zul je het nog moeten verkopen aan de rest van de wereld. 

Citaat van: uzop op 26/11/2009 om 02:24:43
vooral na de misdaden tegen de menselijkheid in 1958/59 van marokko en frans tegen de irrifiyen, zij werden met gas napalm gebombardeerd. Misdaden van Marokko tegen de irrifiyen tot vandaag, hoger zijn dan de Palestijnse Arabier.


#7 Discriminatie

Een persoon die oorlogsleed van verschillende bevolkingsgroepen met elkaar gaat vergelijken en zelfs kwalificeren is naar mijn mening ziek in zijn hoofd. Elk onschuldig mensenleven - Amazigh / Arabier / Arrumi of wat dan ook - dat ten onder gaat aan onderdrukking is er 1 te veel.

Citaat van: uzop op 26/11/2009 om 02:24:43
"In hoeverre denk jij nog dat de woorden van de wijze man uit 1954 nog van toepassing zijn anno 2009?"
omdat, hij heeft uitgeoefend wat hij heeft gezegd, na de pseudo-onafhankelijkheid in 1956.

Hij bleef in ballingschap, want haar volk zijn altijd  gekoloniseerd, en het is altijd de situatie de Irrifiyen die zijn gekoloniseerd door Marokko, dus zoals het onze held heeft geuit, de strijd gaat door tot onze vrijheid :

Het streven naar vrijheid en de vastberadenheid van ons volk zal zegevieren over de macht van onze onderdrukkers.


#8 Meningloos

Dus alleen maar vanwege de woorden die 1 man meer dan 50 jaar geleden in een andere situatie dan de huidige heeft uitgesproken vind jij dat wij Irifien als het ware de wapens weer moeten oppakken tegen de overheersers. En iedereen die het daar niet mee eens is loopt het gevaar door jou uitgemaakt te worden voor verrader. En dat terwijl de handelingen en gebeurtenissen van diezelfde wijze man ons hebben bewezen dat gewapend verzet tegen de bezetter en hun bondgenoten een vruchteloze zaak is. Maarja, daar zit jij niet mee, want jij vertrouwt blindelings op die "heilige" woorden zonder ook maar eerst zelf een eigen mening te vormen.


Citaat van: uzop op 26/11/2009 om 02:24:43
maar dat, kan jij niet begrijpen, want je bent een verrader og agharbi.


Jij noemt mij een verrader voor de Arabieren. Ik kaatst de bal terug en wil laten zien dat jij met je generalisatie / historische onjuistheden / misinterpretatie / kortzichtigheid en discriminatie een bijdrage levert aan de interne verzwakking onder de Irifienen. Hierdoor ben je misschien wel een groter gevaar voor het streven naar meer Riffijnse zelfstandigheid dan ik. Jij doet namelijk precies wat de Arabische overheersers willen zien.

Jij verdeelt en zij heersen!
#639
Citaat van: uzop op 26/11/2009 om 02:24:43
dh chek amdedju igi bdhan ak iwawalen i3fanen : "dromerige hippies"

marra tsawalegh s Tamazight, ikhsa khli dh chek a tsiwled s Tmazight

Ichekamen n idhnnat dh ichekamen n rukh. Ait s3id di "gera n arrif", attas zay-sen (udji qa3) ira idjan dh "regulares", su yinni iqqim dhi idammen inek manaya.

Macha rukh dhin iwdhen sgenfen ikhf nsen zi tahrac ni, macha 3ad dhin dhrus ighdaren am chek i qqimen, qeja3en ikhf nsen i barani.

Am ijen wass (nhar) am rukh, irrifien munen, tarzun tirelli, tdhfaren i ubrid Amghar Mohand,

Chek ijen miss uchekam waha, tdhfared i sidna inek m666.


"- hebben de Irifien een andere vijand dan toen."
wat praten we hier? http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=13187.60
Makhzen is de voornaamste aanstichter, europeanen hebben louter gedelegeerd sommige zeggenschap.
het bewijs van dat, kent jij de bodem van de overeenkomsten van Aix-les-bains of die met Spanje?

Dus voor 1926, werden we onafhankelijk met de vorming van een natie-staat.

Hij heeft gemoeten het verbond van Marokko, Spanje, in Frankrijk meer dan andere Europese landen, een totaal van 800 000 soldaten, meer geavanceerde wapens, om te overwinnen de dappere Irrifiyen.


"- gebruikt de vijand een ander soort bezetting dan toen."
de vijand een ander soort  in wat?
tot wat dienen de versperringen militaire en politie (arabisch) tot elke output van de stad?


"- zijn de militaire machtsverhoudingen anders toen."
"- heeft de vijand sterkere bondgenoten dan toen."
wat is wat jij wil zeggen? breidt uit! het is niet zeer logisch


"- en is er een ander wereldbeeld/tijdsgeest dan toen."
Wat is het verband?


"In hoeverre denk jij nog dat de woorden van de wijze man uit 1954 nog van toepassing zijn anno 2009?"
omdat, hij heeft uitgeoefend wat hij heeft gezegd, na de pseudo-onafhankelijkheid in 1956.

vooral na de misdaden tegen de menselijkheid in 1958/59 van marokko en frans tegen de irrifiyen, zij werden met gas napalm gebombardeerd. Misdaden van Marokko tegen de irrifiyen tot vandaag, hoger zijn dan de Palestijnse Arabier.

Hij bleef in ballingschap, want haar volk zijn altijd  gekoloniseerd, en het is altijd de situatie de Irrifiyen die zijn gekoloniseerd door Marokko, dus zoals het onze held heeft geuit, de strijd gaat door tot onze vrijheid :

Het streven naar vrijheid en de vastberadenheid van ons volk zal zegevieren over de macht van onze onderdrukkers.

maar dat, kan jij niet begrijpen, want je bent een verrader og agharbi.

arred s Tmazight.
#640
Citaat van: incognito op 25/11/2009 om 22:58:23
Praat de taal die je wilt praten. En ja, we weten dat je een Amazigh puro bent, het is alleen jammer dat je met je "verraderlijke" generalisaties verlaagt tot het niveau wat we eerder gewend zijn van de Arabische overheersers. Bovendien bevestig jij hiermee ook een punt wat ik al eerder maakt:

- Anno 2009 zijn de Irifien sterker verdeeld dan toen.

Om maar weer terug te keren naar de discussie wil ik nog wel weten wat je van de rest van de punten vindt?

Anno 2009:

- hebben de Irifien een andere vijand dan toen.
- gebruikt de vijand een ander soort bezetting dan toen.
- zijn de militaire machtsverhoudingen anders toen.
- heeft de vijand sterkere bondgenoten dan toen.
- en is er een ander wereldbeeld/tijdsgeest dan toen.

In hoeverre denk jij nog dat de woorden van de wijze man uit 1954 nog van toepassing zijn anno 2009?


Ps. Mettiri cek d'arifi niccan, siwel kidhi niccan. Be3dhas i'awal e3effan!
#641
Citaat van: uzop op 25/11/2009 om 13:09:17
su yinni, rkhthu snegh mizi dh aghdar (verrader)  idji-dh !

miss uchkem itghima dh achkem.

nech dh Ait Waryaghel.

marra chek dh arrifi, adh nsiwer, adh-ach arregh s Tmazight, min nnidh ?
#643
Citaat van: uzop op 24/11/2009 om 19:01:11
alvorens te antwoorden, bent u een Riffijnen ? wat is jouwe stam?


#644
Citaat van: incognito op 24/11/2009 om 17:15:13Citaat van: uzop op 23/11/2009 om 21:44:11
jouw antwoord?


Ik had jou de vorige keer niet goed begrepen.

Mijn antwoord is dat ik denk dat een Palestijn - moslim, jood, christen of atheist - die de zionistische onderdrukking van dichtbij heeft meegemaakt, logischerwijs voor de underdog kiest en dus aan de kant van de onderdrukten staat.

Citaat van: uzop op 23/11/2009 om 21:44:11
het is wat Spanje en de Europeanen geloofden, jij kent het vervolg en de oprichting van de republiek van Arrif. maar zij hebben ontbeerd de bondgenoten machtig wie zullen hebben geholpen en beschermd ons land.

rukh sengh dh aghdar idji-dh, ewa qqim qeje3 mlih' iwa3raben!


Wat bedoel je hiermee precies?

Citaat van: uzop op 23/11/2009 om 21:44:11
Amghar Moh'and inna :
"Notre combat a donné aux Rifains une fierté, un espoir, une confiance qu'aucune défaite ne pourrait effacer. Aujourd'hui en 1954, la guerre du Rif a 33 ans. J'en ai 73. Mais ni elle, ni moi, j'en suis certains, n'avons épuisé notre vigueur. L'aspiration à la liberté et la détermination de notre peuple dureront au delà de la puissance de nos oppresseurs"

ziezo de wijsheid die spreekt ;-)


Nederlandse vertaling =

Onze strijd heeft de Irifien een trots, een hoop, een vertrouwen gegeven dat geen enkele nederlaag zou kunnen uitwissen. Vandaag in 1954, duurt de Rifoorlog 33 jaar. Ik ben 73 jaar oud. Echter noch door de oorlog en noch door mijzelf zal onze kracht uitgeput raken. Daar ben ik van overtuigd. Het streven naar vrijheid en de vastberadenheid van ons volk zal zegevieren over de macht van onze onderdrukkers.


Dit zijn inderdaad mooie woorden van een wijze man... Alleen zijn die woorden uit 1954 en wij leven nu in 2009.

Anno 2009:

- hebben de Irifien een andere vijand dan toen.
- gebruikt de vijand een ander soort bezetting dan toen.
- zijn de militaire machtsverhoudingen anders toen.
- zijn de Irifien sterker verdeeld dan toen.
- heeft de vijand sterkere bondgenoten dan toen.
- en is er een ander wereldbeeld/tijdsgeest dan toen.

In hoeverre denk jij nog dat de woorden van de wijze man nog van toepassing zijn anno 2009?
#645
Citaat van: uzop op 23/11/2009 om 21:44:11 Citaat van: incognito op 23/11/2009 om 20:31:14
de Rif is nooit helemaal gekoloniseerd geweest door Arabieren, simpelweg omdat Arabieren de Irifien nooit aan hebben gekund. Vandaar dat ze pas in de 20e eeuw én met de hulp van Westerse landen de Rif onder het centraal gezag van de Alaouieten hebben weten te brengen. De vraag die jij aan een Palestijn had willen vragen moet dus zijn:

Wat is jouw Palestijnse opvatting over de Arabische-Europese kolonisatie van de Rif?


jouw antwoord?

Citaat van: incognito op 23/11/2009 om 20:31:14
Tegenwoordig is het streven totale zelfstandigheid van de Rif alleen nog weggelegd voor dromerige hippies. Ikzelf ben meer voor lokale autonomie door decentralisatie van de politieke macht. Meer (wetgevende) macht en expertise naar het gemeentebestuur.


"dromerige hippies" za3enta !

het is wat Spanje en de Europeanen geloofden, jij kent het vervolg en de oprichting van de republiek van Arrif. maar zij hebben ontbeerd de bondgenoten machtig wie zullen hebben geholpen en beschermd ons land.

rukh sengh dh aghdar idji-dh, ewa qqim qeje3 mlih' iwa3raben !

Amghar Moh'and inna :
"Notre combat a donné aux Rifains une fierté, un espoir, une confiance qu'aucune défaite ne pourrait effacer. Aujourd'hui en 1954, la guerre du Rif a 33 ans. J'en ai 73. Mais ni elle, ni moi, j'en suis certains, n'avons épuisé notre vigueur. L'aspiration à la liberté et la détermination de notre peuple dureront au delà de la puissance de nos oppresseurs"

ziezo de wijsheid die spreekt ;-)