-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Berichten - arriset

#482
Algeria cannot exist. This fake state is a colonial fabrication, a territory illegally detached by the French gangsters from its correct place, e.g. the Ottoman Empire, that corrsponds to absolutely no national vow.

French colonialism in Algeria has been a calamitous experience for the oppressed and tyrannized indigenous nation of Amazigh whose very existence has been systematically targeted by the evil Freemasonic tyranny of Paris and their local agents in North Africa.

By fabricating a fake Arab nation and by eradicating the national integrity, the linguistic identity, and the cultural authenticity of the Berbers, the criminal French averted the formation of a proper, national Berber state in North â€" Northwestern Africa that would rightfully encompass Libya, Tunisia, Algeria, Morocco and Mauritania.

This occurred by means of an unbearable tyranny that is greatly exposed in the recently published HRW World Report 2010.

It is therefore totally impertinent to consider the French colonials as ´criminal´ without at the same time rejecting the quintessence of their local endeavour, the vicious and genocidal ´arabization´ project, and re-establishing Berber as the only official language throughout Atlas.

I herewith republish HRW World Report 2010, chapter on Algeria, and in several forthcoming articles, I will shed further light on the most preoccupying subject.

HRW World Report 2010

Algeria - Events of 2009

http://www.hrw.org/en/node/87706
#485
Citaat van: incognito op 13/02/2010 om 19:21:41
In een redelijk bezochte - 60 a 70 man - zaal van het Concordia theater in Den Haag hield de politieke partij van Farid Ouled Lahcen en co de conferentie: Rif en haar toekomstperspectief: recht op zelfbeschikking of nieuwe invloed van de centrale overheid.

En waar de alcohol rijkelijk vloeide in de foyer; de poezie van Ahmed Essadki als zoete woorden in mijn oren klonken; de Marokkaanse consulaatmedewerker met bibberende handen fotos maakte van de gegadigden; de moslimextremist uit het publiek ons nogmaals op het islamitisch broederschap wees; de aanwezige Amazigh broeders uit Noorwegen, Duitsland en Spanje een constructieve aandeel hebben geleverd aan de conferentie; en waar zelfs vragen vanuit Sevilla via het internet live zijn beantwoord; heb ik vooral geluisterd naar de sprekers van de conferentie en bij deze een vrije vertaling van mij:


Abdelghafour Ahalli - Forum Euro-Rif voor Bugerschap en Solidariteit

Marokkanen in Nederland dienen beter te luisteren naar de mensen in marokko. Deze mensen zeggen allemaal dat het Marokkaanse vaderland in gebreke blijft, wat betreft haar taak en verplichtingen jegens het volk. Dit zorgt voor een probleem aangezien voor de Marokkanen in Europa het moeilijk maakt om zich vaderlands op te stellen. Zeker als je je bedenkt dat de Marokkaanse overheid nog steeds niet kan voorkomen dat er in december 2009 in Khenifra 12 Marokkaanse burgers kwamen te overlijden simpelweg vanwege de kou. Tegenwoordig is er genoeg informatie beschikbaar over het reilen en zeilen van de Marokkaanse overheid en de Marokkanen in diaspora zijn goed op de hoogte van wat er speelt in Marokko en in de Rif. Zij dienen daarom ook in te zien dat er geen democratie zal zijn zonder oprechte politieke wil. Als de Marokkaanse overheid het echt wilde hadden het van heel Marokko een welvarend land van kunnen maken. Echter de realiteit is dat je connecties moet hebben om ervan te kunnen profiteren en dat de Marokkaanse overheid een politieke beleid van willekeur voert zonder een logische lijn te volgen. Daarom is het belangrijk dat Marokkaanse burgers en in het bijzonder Riffijnse burgers zich meer moeten gaan bemoeien met de politiek en bijvoorbeeld zich gaan afvragen: wie regeert Marokko daadwerkelijk? En hoe wordt Marokko geregeerd? Een beetje meer burgerparticipatie graag van de Marokkaanse onderdanen aub...     

Mohammed Inaissa - woordvoerder van "Beweging voor autonomie Rif"

Men dient goed te begrijpen dat ik als Marokkaanse burger en als Amazigh mijn eigen leven leidt in de Rif en geen "ruzie zoek" met de makhzen. Maar als ik daarbij continu lastig wordt gevallen door de Marokkaanse overheid dan komt er een moment waarop de spanning tussen mij en de makhzen zal stijgen. Zeker als je je bedenkt dat de centrale overheid in het verleden en vandaag de dag genoeg geld verdient aan mijn regio de Rif. Grote kapitaalstromen komen het land binnen via Mretc, Nador en el Hoceima en worden door de centrale overheid afgevloeid naar steden zoals Fes, Meknes etc. Voor mij komt er dan een moment dat ik mij strijdbaar wil inzetten hiertegen en mezelf luid en duidelijk kenbaar maak dat ik daar absoluut niet van gediend ben. En als de overheid dit dan ziet als "ruzie zoeken" dan kunnen ze het ook zo krijgen. Want aan lef, moed en kracht ontbreekt het niet aan in de Rif, waar het wel aan ontbreekt in de Rif is om deze "ruzie" ook met woorden en redenatie te winnen. En dat heeft weer te maken met de wil van het Riffijnse volk. En dat heeft weer te maken met de passiviteit van het Riffijnse volk die liever alles aangereikt wilt krijgen zonder maar van de eigen plaats af te komen. Afgelopen maand is de staatszender Amazightv in Marokko begonnen met uitzendingen in het Tamazight. Sommige Irifien hebben deze ontwikkeling met open armen ontvangen. Ik niet. Aangezien het alleen maar de passiviteit van Irifien alleen maar versterkt. Bovendien moeten Irifien de zendtijd ook nog eens delen met de andere Imazighen van Marokko. Dus waarom zou ik zoiets gaan toejuichen? Irifien moeten leren inzien om het politiek speelveld te verkleinen zodat alleen de Riffijnse belangen voorop zullen staan. Dat kan men bereiken door gewoon heel klein te beginnen met initiatieven of op lokaal niveau zich te gaan organiseren.


Abdelwahab Tadmouri - regionaal coordinator Forum voor Mensenrechten, Noord-Afrika

In Marokko draait alles om de koning. Alles en iedereen is maar bijzaak. Dat ziet men terug in de geschiedenis die bol staat van talloze voorbeelden waarin de koningen en sultans van Marokko willens en wetens het welzijn van hun eigen volk riskeerden alleen ten behoeve van het behoud van hun eigen koninklijke of sultan titel. De Marokkaanse geschiedenis staat ook bol van de vele volkswoede en opstanden die dit egoistisch beleid van de Marokkaanse dynastien over zich heeft afgeroepen. Met name in de regio van de Rif en eigenlijk de gehele Middelandse Zeekustgebied is er altijd een sterke traditie van opstandigheid aanwezig geweest. Tegenwoordig zien we dat tijdens het regeerschap van de huidige koning  het welzijn van de Marokkaanse onderdanen zwaar onder druk is komen te staan. Zo is naar voren gekomen in verschillende rapporten en onderzoeken dat de leefbaarheid in Marokko de afgelopen tijd is gedaald tot een vergelijkbaar niveau van dat van landen in donker-Afrika. Marokko is hard op weg om net als Nigeria te worden. Dat geldt ook wat betreft de mensenrechtensituatie in Marokko. Daar kan ik ook heel duidelijk in zijn. Mensenrechten bestaan niet in Marokko.


Souliman Belgharbi - "Beweging voor autonomie Rif"

Ik zou graag het internationale aspect willen benadrukken van de autonomiebeweging in de Rif. Zo ben ik van mening dat er nog te weinig coordinatie en inspiratie wordt opgedaan van bijvoorbeeld de Imazighen in andere landen zoals Algerije, Libie of andere landen die tot het historische Tamazgha behoren. Wat veel Irifien ook over het hoofd zien is dat er ook nog te weinig coordinatie en inspiratie wordt opgedaan met de Europese woongebieden van de Imazighen in diaspora. Waarom zouden we niet kunnen leren van zowel de negatieve als positieve ervaringen van andere minderheden zoals de Catalanen. Het zou toch te gek voor woorden zijn dat wij als Imazighen die in geheel Noord-Afrika en Europa een netwerk hebben opgebouwd maar er vevolgens geen gebruik van maken om ons te verenigen voor de politieke toekomst van de Rif en het Riffijnse volk. Maar blijkbaar ontbreekt het nog steeds aan een volksbewustzijn bij de Irifien en bovendien zijn de meeste Irifien niet geinteresseerd in politiek. Om dit te veranderen dient men op structurele basis conferenties zoals deze te houden. Want ondanks de politieke desinteresse onder de meeste Irifien zijn er ook genoeg mensen die zich met veel passie inzetten voor de autonomie van de Rif. Deze mensen zullen op de toekomstige conferenties bijeen moeten komen zoals wij vandaag bijeen zijn gekomen om samen te praten over de te volgen strategie, waarbij het ook belangrijk is dat men zich flexibel dient op te stellen.
#486
Politiek / Rif en haar toekomstperspectief
15/02/2010 om 21:13:17

#487
Citaat van: uzop op 07/02/2010 om 14:51:55
de oorlogsmisdaden van marokko betreffen eveneens de periode van 1598/59, zij hebben de burgerlijke bevolkingen met brandbommen aangevallen (napalm, witte fosfor).


momenteel de Spaanse stand erkent niet het gebruik van chemisch wapen bij de oorlog
http://politica.e-noticies.es/el-pp-reprocha-a-erc-el-apoyo-a-abd-el-krim-23332.html


betreffende de fransen is er momenteel geen concreet bewijs, maar men weet dat Lyautey heeft de aanvraag van chemisch wapen aan het yperiet gedaan (granaat n°20), hij zal deze bommen gedurende de zomer van 1925 verkrijgen. er is niet aan zekerheid als zij werden gebruikt, maar gedurende de slag aan Wazzan, van de honderdtallen Irrifiyen in een nacht zullen sterven! hij wordt verondersteld dat dat is aan het chemische bombardement te wijten.

als frankrijk heeft deze wapens gebruikt, zij heeft het op beperkte wijze gedaan terwijl Spanje heeft overvloedig de wapens chemisch gebruikt.

als men concreet bewijst dat Frankrijk heeft deze wapens dan gebruikt alsdan de verantwoordelijkheid en de medeplichtigheid van Marokko wordt bewezen. want frankrijk en makhzen hand in de hand waren


betreffende de voortzetting in rechtvaardigheid geloof ik dat er verjaring is!


http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/18/04/98/PDF/Military_Rearmament_Industry.pdf [p.13]
granaat n°20 (La Guerre Du Rif - Vincent Courcelle-Labrousse) : http://www.scribd.com/doc/26895961/obus-20
#489
Citaat van: incognito op 15/02/2010 om 19:29:17
Dit klopt niet helemaal. Hoewel ik het met jou eens ben dat Abdelkrim el Khattabi scheiding van kerk en staat nastreefde was er wel degelijk een ministerie van Habous namelijk olv. Si Ahmed Ou Guerrour.
bron ?

wa ?? : http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=7470.0
#490
Geschiedenis / Re: Idriss l ?
15/02/2010 om 19:29:22
Citaat van: Amazigh/rebel op 15/02/2010 om 18:54:24
Volgens mij wordt als uitzondering mensen die van de profeet vzmh afstammen wel mag
???

jij niet in orde zijn!
#491
ik lees vele stommiteit in dit topic want de sprekers zijn onwetend op de geschiedenis en de leefgemeenschap van hun voorvader.

zij hebben nooit een boek gelezen over de Rifoorlog en dus zij fantaseren vanaf hun zot visie


de sharia werd door spanje ingevoerd : http://tamazight.forumactif.com/histoire-f6/arabisation-et-islamisation-par-la-colonisation-espagnol-t126.htm
sinds dit tijdperk Arrif kent een culturele vervreemding en een uitsplitsing van diens samenleving. wij weten niet meer die wij zijn, onze identiteit wordt corrupt en in opschortingen. (80 jaar van kolonialisme!)


Voor de kolonisatie spaans de Riffijnen hadden hun eigen wet (een deel deze wetten had op de koran gebaseerd) : http://books.google.fr/books?id=vFUbOgAACAAJ&dq=&cd=6
http://books.google.fr/books?id=dzVK0hGnS-IC&dq=&cd=5
http://books.google.fr/books?id=6NlZQwAACAAJ&dq=&cd=9


gedurende de Rifoorlog, Amghar Mohand Khattabi heeft de Riffijnen wetten gemoderniseerd om ze aan te passen een moderne staat. (afschaffing van de slavernij, verbod van de xenofobe beledigingen met name tegen de Joden, verbod van de kastijdingen lichamelijk, belasting van douanes, oprichting van gevangenis, toepassing doodstraf voor de moorden…bron : Les institutions de la République du Rif - Abd el-Krim et la république du Rif. Actes du colloque international d'études historiques et sociologiques).
om de delicten te oordelen, hij heeft rechtbanken gecreëerd. bijvoorbeeld bij de Ait Waryaghel, de rechtbank bevond zich in Dcar Bouhem (n°27 : http://www.amazigh.nl/geografie/aithwayagher/)


Amghar Mohand Khattabi waren de onbetwiste leider van de Rif-republiek.: http://img59.imageshack.us/img59/7718/bayab.jpg


de Rif-republiek was een moslim Natiestaat zoals de USA of Italië een natie christelijk zijn, maar zij was geen THEOCRATIE. het was geen kalifaat, Amghar Mohand Khattabi was geen sultan noch koning noch amir muminin. hij heeft een natie naar het voorbeeld van de landen van zijn tijdperk zoals frankrijk, spanje, turkije gebouwd.
Amghar Mohand Khattabi was een vurige moslim maar hij geloofde in de scheiding van de stand en de godsdienst. het bewijs in diens regering er was geen ministerie van de godsdienst (religieus zaken, islamitische zaken, habous), terwijl vandaag de alle islamitische landen dit soort ministerie hebben.
De denkbeeld van Amghar Mohand Khattabi stemt met de traditie van de cultuur Amazigh overeen. de wetten Amazigh waren democratisch en secular (bijvoorbeeld is er geen wet die verbiedt om wijn te drinken, hij is geen wet die slecht praktizerend straft, de vrouwen hadden geen recht voor de erfenis van de aarde...)Vervolgens de Riffijnen samenleving heeft altijd werd verenigd en solidair sinds aan minstens de middeleeuwen (koninkrijk van nakur). gedurende de veroveringen van de imperialistische christenen en ottoman tegen de Arrif sinds de 16e eeuw, de stammen Riffijnen hebben een verenigd blok gevormd om de indringer te bestrijden. men kan een voorbeeld aanhalen die deze eenheid toont : onder de leiding van Ali U AbdAllah Hamami Temsamani Battiwi, de Riffijnen hebben de stad tanger, larache, azila van de handen van de europeanen bevrijd.
#492
Citaat van: 3ich op 12/02/2010 om 17:09:44
Citaat van: 3ich op 12/02/2010 om 15:58:23
En nu een persoonlijke vraag aan jou: Hoe ziet jou onafhankelijke arabisch vrije Arif er uit?

Ben je er al uit?

Of blijft het bij een verre droom? Die elke zomervakantie word aangewakkerd?

http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=13154.0

Sinds amazigh.nl bestaat heeft men het er over....


#493
Citaat van: 3ich op 12/02/2010 om 15:58:23
Citaat van: uzop op 11/02/2010 om 21:42:02
jij, de fan van de arabieren die zich prostitueert voor jouw koning, mits ik heeft oogkleppen op alsdan jij heeft de ogen gekerft out en de oren gestopte.

dat westerlingen zijn de meesters van marokko en dat dit gebied de voorbehouden werkterrein van frankrijk is, iedereen het weet in Arrif.

het verandert niets aan het probleem, Arrif wordt door marokkaanse Natiestaat gekoloniseerd, zelfs wanneer het onder de bescherming van westerlingen is.

Jij bent echt koppig of je wilt het je oogkleppen niet af doen.

Iedereen die niet in jou denkpatroon past noem jij een verrader of iemand die zich prostitueert. Zo kom je niet verder, dat is het laagste niveau van discussie.

Om te weten wie Arif koloniseert moet je weten wie aan de top van de pyramide staat. Je zegt het zelf de Franse zijn het. Waarom hoor k je daar nooit over dan? Je wijst het alleen maar op de zogenaamde "a3raben" terwijl je weet dat het een poppekast is.

Een film begrijp je pas wanneer de boodschap over komt. En die boodschap word niet door de hoofdrolspeler over gebracht, maar door de regisseur en eindredacteur. En dat zijn in dit geval de France macons. Die ook weer aan iets groters vast zitten. (pyramide, stapsgewijs)

En nu een persoonlijke vraag aan jou: Hoe ziet jou onafhankelijke arabisch vrije Arif er uit?

Infrastructuur, munt, hoofdstad, politiek, etc, etc, etc,

(nogmaals onze kans is al verstreken. Wij hadden kans met Abdelkarim Elkhattabi die begreep waar de film over ging)
#494
Citaat van: uzop op 11/02/2010 om 21:42:02
Citaat van: 3ich op 11/02/2010 om 13:52:07
Jij begrijpt het nog steeds niet wat hij al die tijd voor staat. Hij is een Riffijnse Amazigh. Die een onafhankelijke Riffijnse staat wilt. En naar zijn idee is dat gekoloniseerd door de A3raben. Die gast heeft oogkleppen op. Hij wil niet zien dat het een deel van een grotere "complot" en dat de echte bezetters de duivel aanbidders uit Frankrijk zijn.

jij, de fan van de arabieren die zich prostitueert voor jouw koning, mits ik heeft oogkleppen op alsdan jij heeft de ogen gekerft out en de oren gestopte.

dat westerlingen zijn de meesters van marokko en dat dit gebied de voorbehouden werkterrein van frankrijk is, iedereen het weet in Arrif.

het verandert niets aan het probleem, Arrif wordt door marokkaanse Natiestaat gekoloniseerd, zelfs wanneer het onder de bescherming van westerlingen is.
#495
Taal / Re: Wat betekent tamjount?
14/02/2010 om 16:19:06
war fahmegh ca niccan min ttxsed ad tinnid. :-)