-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Berichten - arriset

#136
Marokko bestond in 1830?

interesseert jezelf voor de band tussen de emir Abdel Kader, diens zoon en Arrif
#137
Citaat van: Señor Canardo Echo op 05/07/2010 om 17:35:09
Als je gaat kijken op de vooravond van de veroveringen door de Fransen en de Arabieren is het duidelijk dat het culturele component bij de Franse expansiedrift uit de 19e eeuw een veel grotere rol heeft gespeeld dan bij de Arabische veroveringstochten uit de vroege Middeleeuwen. Franse soldaten kregen namelijk al vanaf het begin de opdracht mee om zoveel mogelijk data over de gewoonten en cultuur van de Imazighen in kaart te brengen zodat deze later nog van pas konden komen bij de Franse verdeel-en-heers tactiek tussen Arabieren en Imazighen, ook wel bekend als de Kabyle-mythe. Ook de Franse katholieke missionarissen speelden hierbij een belangrijke rol, aangezien zij de Goddelijke Opdracht om diep door te dringen tot de Amazigh massa met veel succes hadden vervuld. Als je dit gaat vergelijken met de Arabische veroveringen in de 7e eeuw dan zien we dat de Arabische veroveraars itt hun Franse collega's zich veel minder bemoeiden met de massa of de cultuur van de gewone mensen. De Arabische veroveringstactiek was veel meer gericht op de lokale Amazigh elite. Zodra ze deze aan zich wisten te binden of uit de weg hadden geruimd konden ze het gebied als veroverd beschouwen.

Wat jij wil a Handicap!
een samenraapsel van onwaarheid,

ziehier een historisch verhaal van Émile Carrey, hij beschrijft de alliantie van de Arabieren en de Fransen om de kabylen te koloniseren :

"Plus loin, un convoi d’arabes est en marche. les mulets vont pliés sous leur fardeaux ; les chameaux défilent à grands pas lents, avec leur corps difformes, leurs cols tendus, leurs têtes étranges, qui regardent tout d’un Å"il mélancolique et bête ; les charges pendent secouées aux deux côtés de leur dos. les arabes conducteurs suivent isolés, toujours graves, guidant leurs bêtes avec le bâton. sur les flancs du convoi, un spahi, drapé de rouge, court à cheval, encaissé dans sa haute selle arabe ; du haut de sa monture, aux mouvements rapides, il active de la voix la lenteur des mulets et de leurs guides ; et chaque arabe obéissant frappe sa bête en murmurant à demi-voix, un chhou excitateur, qui paraît correspondre à tous les cris divers de nos charretiers français."
#138
Mededelingen / Re: Amazigh.nl: nieuw ontwerp
08/07/2010 om 14:44:22
waxxa, marra duwlend 3ajmayd :-)
#139
Literatuur / Re: Amazigh boeken
29/06/2010 om 23:45:47
het geheel van de publicaties (in arabische) van de stichting Tawalt is beschikbaar, er zijn boeken zeer interessant :

http://www.tawalt.com/?p=2130

eveneens zien:

http://www.4shared.com/account/dir/Ph-HoSSd/sharing.html
#140
De Marokkaanse krant Assabah heeft haar Riffijnse correspondent in Belgie ontslagen, toen de correspondent Said Alamrani contact opnam met de redactie van de krant voor uitleg over de oorzaak van het ontslag kreeg hij te horen dat het ontslag niet het besluit van de redactie zelf is maar dat het besluit van hogerhand is opgelegd op de krant, de redactie zou ook een rapport hebben gekregen over de activiteiten van Said die verband hebben met de Amazigh beweging en de vereniging "Autonomie voor Arif".

Said Almarani probeerde meerdere malen contact op te nemen met eindredacteur van de krant, maar werd iedere keer ontweken door Khalid Alhouri.

Als reactie heeft Said Alamrani een openbrief geschreven aan zowel de redactie als de lezers waarin hij weigert afstand te nemen van zijn Amazigh identiteit, ik zeg tegen de redactie en degenen van dat rapport (verwijzend naar de Marokkaanse geheime diensten) dat ik op een democratische manier zal blijven strijden voor een democratisch, federaal Marokko waarin de Amazigh taal en cultuur wordt erkend, aldus Said.

Said schreef ook dat zulke praktijken bewijzen dat er geen verzoening is tussen de Marokkaanse Makhzen en Arif en dat die leuzen puur propaganda zijn.

>> http://nieuws.aitwayagher.nl/assabah-ontslaat-correspondent-om-zijn-amazigh-activisme
#141
The Sardinian town of Villasimius purifies sewage for use in irrigation in agriculture, golf courses, private and public gardens and hotels, and is now ''exporting'' its model of sustainable development to Djerba and Ajim, in Tunisia, and to the Moroccan town of Al Hoceima, thanks to a half a million euro project financed by the EU.

The initiative comes as part of Ciudad, the new cooperation programme between the EU and its partners in Eastern Europe and the Mediterranean, which is at the centre of a conference in Brussels. The problem for all of these seaside towns is the impact of tourism, which leads to a dearth of the precious ''blue gold''. ''In Villasimius, a protected marine area, the population goes from three thousand to thirty thousand during the summer, with peaks of 50,000 in August,'' says the mayor of the town, Tore Sanna. ''We're talking about 34 hotels and 36 kilometres of coast. The island of Djerba, on the other hand, has half a million inhabitants spread across three towns, and there are many more when you add the tourists staying in over a hundred hotels. So Djerba relies on desalinated water''.

This is why there is a common need for the resource to be managed in the most sustainable possible way, an initiative that began a long time ago in the Sardinian town. ''In the 1990s, the town of Villasimius had the idea of launching this system of ''tertiary'' treatment of sewage, at a time when there were no rulings on the subject in Italy,'' says Remo Ghiani, the town's head of environment. ''The plant was inaugurated in 1998 and every year Villasimius reuses 700,000 cubic metres of water, the equivalent of the drinking water consumed in one year by a town of 25,000 people''. In the spirit of environmental friendliness, the town is working tirelessly. ''We now have 55% separate waste collection, and we are working on renewable energy,'' says Sanna. This water management model, therefore, has attracted the attention of other towns on the southern side of the Mediterranean.

Nibani Houssine, from the Association for integrated resource management (AGIR), comes from the town of Al Hoceima in Morocco (60,000 inhabitants), where large-scale tourism investments are springing up endlessly. Born in the 1920s. Al Hoceima faces the sea and has a semi-arid climate. ''Now there is a national reforestation plan, to prevent water arriving from the mountains to the entrance of the city from being too lost too quickly when it flows down to the sea,'' Houssine explains. ''We already have a shortage problem here, and it is aggravated when we have four times as many people during the summer''. This explains the population's desire to protect resources. ''What future does our town want?'' asks Houssine. ''The future of Djerba, which is subject to serious strain from an environmental point of view, or the future of Villasimius? Thanks to this cooperation, our aim is to finish a feasibility study for a concrete project to be financed''.

>> http://www.ansamed.info/en/top/ME13.XAM19420.html
#142
Amazigh keuken / Re: Hoe maak je mammita?
22/06/2010 om 11:07:28
volgens diens vocabulaire (mammita), het is zeker een het Amazigh van Arrif!

#143
Turkse en Marokkaanse kinderen hebben zowel in hun eerste taal als in het Nederlands een taalachterstand ten opzichte van Nederlandse klasgenoten. Dit stelt Anna Scheele in haar proefschrift. Ze promoveerde begin deze maand aan de Universiteit Utrecht. 5 vragen aan de onderzoekster.

Anna Scheele onderzocht de (tweetalige) ontwikkeling van schooltaalvaardigheid van 58 Nederlandse, 46 Marokkaans-Berberse en 55 Turkse kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. Ze vergeleek het taalaanbod in de gezinnen, de taalontwikkeling in de eerste en tweede taal en de cognitieve vaardigheden (het geheugen en de non-verbale intelligentie) van de kinderen.

1. Wat is de reden voor dit onderzoek?
‘Door de wereldwijde migratie groeien steeds meer kinderen tweetalig op. Om zowel thuis als op school goed te kunnen functioneren moeten ze 2 talen beheersen. Vooral op school vraagt dit veel van de kinderen. Ze hebben taal nodig om vakken zoals rekenen, aardrijkskunde en biologie te kunnen beheersen.
'Onderzoeken van het Centraal Planbureau wijzen uit dat Turkse kinderen een taalachterstand hebben van 2 jaar en Marokkaanse van 1.5f jaar wanneer ze de basisschool verlaten. Met het proefschrift wil ik meer inzicht krijgen in de taalachterstand van tweetalige migrantenkinderen.’

2. Wat zijn opvallende uitkomsten van dit onderzoek?
‘De intelligentie en het geheugen van de kinderen spelen geen rol in de taalachterstand van migrantenkinderen. Tweetaligheid heeft voors en tegens. Aan de ene kant hebben de kinderen minder aanbod per taal door verdeling van het taalaanbod over 2 talen. Dat is een nadelig effect. Aan de ander kant kunnen ze bij het leren van de tweede taal gebruik maken van kennis die ze in de eerste taal hebben opgebouwd. En dat is een voordeel.’

3. Waarom een onderzoek specifiek onder kinderen van 3 tot 6 jaar?
‘De achterstand ontwikkelt zich al in een vroeg stadium. Daarom waren we vooral geïnteresseerd in de ontwikkeling van taalvaardigheid van 3- tot 6-jarige kinderen. Wanneer zij eenmaal een taalachterstand hebben en er wordt niets aan gedaan, dan bestaat het risico dat ze die achterstand op latere leeftijd niet meer inhalen.’

4. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen Marokkaanse en Turkse kinderen?
‘Het merendeel van de Marokkaanse gezinnen spreekt thuis Tarifit-Berber. Dit is een orale taal die niet op schrift is gesteld. Ouders kunnen de kinderen niet voorlezen want ze hebben geen boeken in deze taal. Turkse ouders kunnen dit wel. Veel Marokkaanse ouders hebben een lage opleiding. Ze komen van het platteland. De moeder heeft vaak de basisschool niet afgemaakt. Bij Turken is de opleiding iets hoger. Ze praten dan ook meer Turks met hun kinderen waardoor er echter minder tijd overblijft voor het Nederlands. Dat verklaart het verschil in achterstand in de Nederlandse woordenschat tussen Turkse en Marokkaanse kinderen (ten nadele van Turkse kinderen, red.)’

5. Wie kunnen iets doen aan de achterstand? De ouders of de school?
‘Ouders kunnen hun kinderen al vroeg voorbereiden op het gebruik van schooltaal, bijvoorbeeld door het lezen van prentenboekjes. Nederlandse ouders beginnen daar al vroeg mee. Je ziet vaak dat baby’s al een prentenboekje hebben als ze nog in de wieg liggen. Op jonge leeftijd lezen Nederlandse ouders hun kinderen vaker voor dan de Turkse of Marokkaanse ouders. Zij gaan hun kinderen pas op latere leeftijd voorlezen. Wanneer de kinderen eenmaal naar school gaan lezen ze even vaak boekjes voor als de Nederlandse ouders. Vroegtijdig stimuleren van taal is juist erg belangrijk om kinderen voor te bereiden op abstract taalgebruik op school. Wanneer de taal beperkt blijft tot : "Doe dit, of pak dat en zet het daar neer", dan steken kinderen minder op van het taalaanbod. De school kan kinderen extra stimuleren in taal. Dat kan door bijvoorbeeld kringgesprekken te houden, door de kinderen meer te laten vertellen over verschillende onderwerpen.’


>> http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2010/06/21/intelligentie_speelt_geen_rol_bij_taalachterstand/
#144
wat is het percentage van het openbare geld in de begroting van het festival?

er is in het leven van een stad eveneens een een beetje cultuur nodig!
#145
het is normaal wij worden gekoloniseerd!

hetzelfde probleem in Taghzuyt (Hoceima) :
http://www.map.ma/fr/sections/culture/6-eme_festival_medit/view
#146
Sport / Re: Afellay
20/06/2010 om 17:19:49
nican war ghar-s bu zhar :-(
#147
Pas forcément, "lala buya" est peut-être le produit d'un syncrétisme culturel entre les tribus rifaine autochtone et les tribus idjanaten (zenete) émigrés.

Mais c'est vrai qu'il serait intéressant de mener des recherches aux seins de ces populations descendant des Igrawen (jerawa) pour voir si il n'ont pas conservé l'anthroponyme "Buya".

J'ai trouvé une video d'une chanson des aurés, je trouve que cette chanson ressemble beaucoup à celle de "lalla buya" ou une chanson du rif : http://www.dailymotion.com/video/x6g77n_nadia-tacawit-tergadd-huria_music
#148
Politiek / Waarom de autonomie van Arrif ?
19/06/2010 om 13:49:20
Ziehier een document (in arabisch) dat door het voorbereidende comité voor de autonomie van Arrif wordt verwezenlijkt. Het is een denkbeeld over de redenen, de motivatie en de visie van dit politieke project voor de Arrif :

http://www.scribd.com/doc/33278413/rif-autonomia
#150
een studie (with Swadesh list) van David Hart Montgomery (The Aith Waryaghar of the Moroccan Rif) toont aan dat de het Tamazight (Rif) en de het Tashelhit hebben zich geleden 2900 jaar gescheiden.

het is hetzelfde met de Arabische taal en de Hebreeuwse taal