-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Berichten - Amshoom Style ⴰⵎⵛⵓⵎ ⵚⵟⴰⵢⵍ

#211
Taal / Re: Woordenlijst ivm Tamazight TV
11/07/2013 om 02:25:27
Inderdaad, dat kan het bewustzijn echt bevorderen onder de jonge Imazighen. Wat ik wel een goed initiatief vind is al ze naar Libië of Tunesië trekken om de Amazigh gemeenschap daar in de aandacht te brengen. Dat schept voor de mensen een band, dat onze wensen en verzuchtingen worden gedeeld over verschillende gebieden.

Het is belangerijk dat we één entiteit vormen binnen Tamazgha en over de grenzen heen samenwerkingen onderhouden of een Amazigh Unie ofzo, er zou alleszins meer consensus bestaan dan bij die irghmen i3rabn.

#212
Taal / Re: Woordenlijst ivm Tamazight TV
19/06/2013 om 00:11:23
tidhet atawmat, tanmirt. twaridh ntag tizmar

uw commentaren zijn dan weer verhelderend en hebben voor mij heel wat in perspectief geplaatst, vooral wanneer ik me erger aan de laksheid van Imazighen die niet op zoek gaan naar hun taal of zelfs naast zich neerleggen.
#213
Taal / Re: Woordenlijst ivm Tamazight TV
17/06/2013 om 03:46:15
boom: askloe (s tarifit: as-shroe)

boer: amkraz (komt van kerz (sherz s tarifit) wat landbouw bedrijven betekent

merk op hoe we de 'k' in schrijftaal als een 'sh' gebruiken

bos: tagant

dieren: imoedar

jacht: tagmart (taymart s tarifit)

zout: tissint ipv remre7 (arabisch)

ajuin: azzalim

wedstrijd: am7izwar

bedrijf: tadrawt (ipv sharika)

handel: tasbabt (ipv tijara)

economie: tadamsa

nationaal: tanamoert (bijvoorbeeld: nationale ploeg = taraboet tanamoert)

probleem: tamoekrist (ipv moeshkil)

volk: agdoed (tagdoeda: republiek)

tentoonstelling: asfsar (denk aan fsar (uithangen) )

werk: tawoeri (ipv rkhadmeth)

familie: tawashoelt (tawja s tachl7it)

oplossing: afsay

antwoord: tamraroet

vraag: asqsi

#214
Azul


Mijn broer zijn werk bestaat uit het leveren en in mekaar zetten van reuzetrampolines. Op een dag belde een Joods man naar zijn werkgever en vroeg uitdrukkelijk geen i3rabn te sturen. Zijn baas antwoordde: ik heb enkel twee Marokkanen vrij en de jobstudenten zijn te zwak en onervaren voor die klus.

Inass oudhay ani: wat voor Marokkanen en de aromi zei hem dat het Berbers zijn. De Joodse man zei vervolgens: ah Berbers, die mag je sturen, geen probleem.

Nadat ik dit gehoord heb, wetende dat ze eeuwen hebben samengeleefd met ons in Tamazgha, zie ik in dat we zijn meegesleurd in een conflict met hun neven (i3rabn). Hun kwestie is niet religieus maar territoriaal en politiek. Wat heeft Tamazgha, duizenden kilometers van hun ikhawidn verwijderd, met hun onenigheden te maken.

Al zijn ze geslepen of sluw, ze stuwen hun volk vooruit en wij Imazighen hadden met onze aantallen in Europa dezelfde status kunnen bereiken.

Tanmirt, awshetiwd tanayt (mening) nwam. Azul
#215
Azul


Mijn broer zijn werk bestaat uit het leveren en in mekaar zetten van reuzetrampolines. Op een dag belde een Joods man naar zijn werkgever en vroeg uitdrukkelijk geen i3rabn te sturen. Zijn baas antwoordde: ik heb enkel twee Marokkanen vrij en de jobstudenten zijn te zwak en onervaren voor die klus.

Inass oudhay ani: wat voor Marokkanen en de aromi zei hem dat het Berbers zijn. De Joodse man zei vervolgens: ah Berbers, die mag je sturen, geen probleem.

Nadat ik dit gehoord heb, wetende dat ze eeuwen hebben samengeleefd met ons in Tamazgha, zie ik in dat we zijn meegesleurd in een conflict met hun neven (i3rabn). Hun kwestie is niet religieus maar territoriaal en politiek. Wat heeft Tamazgha, duizenden kilometers van hun ikhawidn verwijderd, met hun onenigheden te maken.

Al zijn ze geslepen of sluw, ze stuwen hun volk vooruit en wij Imazighen hadden met onze aantallen in Europa dezelfde status kunnen bereiken.

Tanmirt, awshetiwd tanayt (mening) nwam. Azul
#216
In een berggemeenschap (dshar) waar een koning over zijn onderdanen regeerde, heerste angst voor een leeuwachtig beest dat hoog in een ifri (grot) woonde. Het beest had zeven hoofden en eiste elke dag een slachtoffer om zich te voeden. Als men weigerde zou het monster iedereen aanvallen. De koning was radeloos en zag zienderogen het aantal imzdagh (inwoners) verminderen. Hij werd nog radelozer toen hij hoorde dat het beest zijn dochter had opgeëist als volgende offer.

Aqchar Bouzoubayin was een man die men als de dorpsgek zag. Men lachte hem uit omdat hij ploeterde in de mesthopen, altijd vuil was en stonk. Op een dag begaf hij zicht naar een rivier waar hij zich wou opfrissen. Hij hoorde plots gesnik boven hem en toen hij omkeek zag hij yadjis n ajdjid (dochter van de koning) huilen op een rots. Hij ging vragen wat er scheelde en ze vertelde hem over het lot dat haar stond te wachten. Hij bood aan om met het monster af te rekenen als hij het bord seksou dat ze voor het beest had meegebracht, mocht opeten. Hij was voorzien van zeven hoofddeksels en een zwaard. Hij ging slapen in haar schoot en droeg haar op hem wakker te maken als het beest in aantocht was.

Er steeg stof op uit de grot en het beest begon te naderen. Het meisje verstijfde van angst en kon Boutzoubayin maar net wakker maken met haar tranen die op hem druppelden. Hij stond overeind en ging het beest met de zeven zwaaiende koppen te lijf. Bij elk hoofddeksel dat hij verloor door de klauwen van het beest, hakte hij een hoofd af tot het beest verslagen doodbloedde.

De dochter van de koning was opgelucht en bedankte hem. Hij vroeg haar of ze hem niet als haar echtgenoot wou. Ze vond hem een goede partij en ze trouwde met hem ondanks de afkeuring van de Koning. Alle schoonzonen van de koning waren namelijk hooggeplaatst en welgesteld. Niet veel later werd de koning ernstig ziek. Hij maakte kans op overleven als één van zijn schoonzonen die trots en arrogant waren, tafa7 n labso (zeldzame appels) awarni sb3a n rab7o (voorbij de zeven zeeën) zouden halen.

De zelfverzekerde schoonzonen brachten hun paarden in gereedheid en stuivden langs Boutzoubayin die zat te wroeten in de mesthopen. Ze zeiden: zie ons trekken naar verre oorden om de koning te redden en jij maar ploeteren in de vuiligheid.
Toen ze de grenzen van niemandsland hadden bereikt, hielden ze halt en begonnen te jammeren en te huilen omdat ze niet verder durfden. Ondertussen had Aqchar zich vermomt in een heer en had zijn ayis (renpaard) van stal gehaald. Hij haalde de arrogante schoonzonen al snel in. Hij bood hen als onbekende aan om de appels voor hen te halen op voorwaarde dat ze hem de i7ashn n tislathin (de sluiers van hun bruiden) zouden geven. Ze stemden toe en hij doorkruiste verre landen tot hij de appels had gevonden.

De toestand van de koning was wat gebeterd door de tafa7 n labso maar zijn leven was nog steeds in gevaar. Dit keer vroegen zijn artsen om ashfay n tazda tamnoercht zi tyalot n amiss ( hertenmelk uit de maag van hertje dat ermee werd gezoogd) Nogmaals een onmogelijke taak voor de laffe schoonzonen.

Boutzoubayin werd onderweg weer beschimpt en belachelijk gemaakt en ook dit keer vroegen ze hem, als heer verkleed, om een gunst. Hij zou de melk voor hen halen als ze hun oorlellen zouden afsnijden en aan hem zouden schenken. Ze aarzelden maar deden het toch.

Aqchar kwam toe bij het moederhert en vroeg haar of hij de melk mocht halen uit de buik van haar zoon, zodat de koning zou genezen. Het hert antwoordde: voor ik me opnieuw heb omgedraaid moet je de klus hebben geklaard. Boutzoubayin slaagde erin en zette zijn weg verder om de melk af te leveren.

De ajdjid genas snel en gaf een feest om zijn schoonzonen te eren. Boutzoubayin daagde ook op en ontmaskerde hen door de bewijzen (sluiers en oorlellen) van valse heldhaftigheid tentoon te spreiden. De bespotte mestkever die hij was, bleek een groot en moedig man te zijn.

Tanmirt kh adfar nwam. Als kind kregen we het te horen van ons moeder en zij weer van haar moeder.

Azul
#217
Verhalen / Re: tanfust n tismint (afgunst)
29/04/2013 om 16:59:20
Azul


Ik heb overwegend verhalen gehoord met een goed einde maar ik ken er dan ook ni zoveel.


#218
Azul aythma, adawm inigh ijn tanfust, ntsrayas umi toghanagh d imzyanen


Ooit was er een alleenstaande vader met twee dochters waarvan één stom (tazizont) maar mooi en de andere tmighist (gewiekst) maar een tahboesht .

Op een dag kwam een welgestelde man een aanzoek doen voor één van de dochters en nadat hij hen beiden had gezien, had hij zijn zinnen gezet op het mooie meisje. Hij vertrok om later terug te komen en een tamghra te laten plaatsvinden.

De boze zus van de aanstaande bruid stelde aan haar mooie zus voor om een wandeling te gaan maken en dat deden ze vervolgens ook. Tijdens die wandeling kwamen ze bij een waterput (annoe) en de zus die kon praten wees naar een tharmant (granaatappel) die in het water dreef. Ze vroeg haar zus of ze kon grijpen naar de tharmant terwijl ze haar benen zou vasthouden. Het meisje stemde toe en deed een poging om de vrucht op te halen maar ze werd genadeloos losgelaten en verdronk langzaamaan.

De haatdragende thamshoent keerde terug naar huis en hield vol dat ze niet wist waar haar zus was gebleven. Ondertussen
had een amdyaz (muzikant) halt gehouden aan de waterput om zijn dorst te lessen. Hij boog voorover en zag het lichaam van het meisje dat was komen bovendrijven. Hij verving de dierenhuid van zijn adjoen door huid van het meisje, warmde deze op en begon erop te spelen. Toen klonk de stem van het meisje en ze bezong haar tragische dood en verraadde zo wat er haar was overkomen.

De muzikant begaf zich langs de huizen en speelde op de adjoun tot de deur waar ze woonde openging. De isli (bruidegom) en haar vader luisterden naar het gezang en zo drong het tot hen door wie haar had omgebracht.

Ze besloten de schuldige zus met haar lokken vast te binden aan de staart van een paard en de teugels te vieren. Zo eiste elke steen een stukje vlees op van de boze zus en stierf ze voor het kwaad dat ze had aangericht.


Tanmirt
#219
Taal / Re: Amateurisme op Tamazight tv
16/04/2013 om 03:57:42
azul atawmat

mamash twarigh nesh, tighri tassed zi tayri i tmazight.

i win yarzun adyalmed iwarn n tutlayt anagh -----> http://amawal.wikidot.com/

tanmirt
#220
Taal / Re: Amateurisme op Tamazight tv
10/04/2013 om 19:12:47
azul amqran,

van die zenders heb je gelijk, ze zijn kapitaalgebonden uiteindelijk, maar toch denk ik dat het verwaarlozen van het Tamazight grotendeels voortkomt uit minachting voor hun eigen taal. ofwel ben je trots en draag je uw taal hoog in het vaandel, ofwel ben je onverschillig.

mensen zoals jij en ik dragen zorg voor onze taal, zijn leergierig in het verder verwerven ervan. ondanks dat tamazight al eeuwen wordt bedreigd zijn mensen nog altijd niet geneigd deze in stand te houden met zoveel mogelijk eigenheid.

azul, tanmirt kh tamrarut anak
#221
Azul

Deze ontwikkeling kan volgens mij toch alleen maar bevorderlijk zijn voor onze identiteit. Amadhal ikhs adyassn tamagit anagh 7ima tutlayt anagh atataf amshan anass jar toutlayin nidhan.

tanmirt kh inaghmisen idanagh tawyed
#222
Taal / Re: Amateurisme op Tamazight tv
12/03/2013 om 17:51:20
Er was al het hardnekkige misverstand dat we Arabieren zijn (verwondert me niets gezien de overdaad aan Arabische woorden die men met mondjesmaat vervangt door Tamazight en gezien onze religie) dus kan ik me niet sussen met de eigenheid van een taal die in de grammatica vastligt.

Daarenboven mogen er ook wat meer Amazigh kanalen uit de grond schieten gezien wij 50-60% van de bevolking uitmaken.

tanmirt kh amsawad kidnagh taged
#223
Taal / Re: Amateurisme op Tamazight tv
18/11/2012 om 07:52:47
True atawmat, I agree

Iemands fierheid op zijn identiteit zou zich wel moeten uiten in een drang om de betreffende taal bij te schaven en op punt te stellen.

Iedereen kan een vlag opsteken, het is de bereidheid zorg te dragen voor uw taal en deze te promoten dat de toegewijde spreker van de meelopers onderscheidt.

Met meelopers bedoel ik in de zin dat ze de indruk hebben het Tamazight eer aan te doen maar in werkelijkheid gewoon ta3rabt staan te kwetteren met een sporadisch woordje Tamazight.

Ik probeer alleszins daar waar mogelijk gebruik te maken van de woordenschat die wij bezitten en enkel daar waar ik stuit op een gebrek eraan, wend ik me tot het ta3rabt of een frans afkooksel, wat alleszins beter is dan een gemakzuchtige overschakeling naar een zo goed als volledige arabische monoloog zoals velen in de media doen. Ik heb lak aan het feit dat ze opgegroeid zijn met die taal want wij in Europa moeten ook opboksen tegen de overhand van andere talen om het Tamazight in stand te houden.

Azul#224
Ik citeer uit wikipedia in het Frans


Une étude en 2007 sur un échantillon de 10285 individus a été effectuée et révèle que les populations algériennes et oranaises étaient pour plus de 78 % d'origine berbère ou moyenne-orientale. La dualité de la population de l'époque coloniale n'existe plus.
Origines                                   berbères   Moyen-Orient   européen   Sub-Saharien   
pourcentage de la population   50,9 %   27,4 %           12,8 %   7,8 %   
Non classés   Total
1,1 %           100 %

Zoals er te lezen valt is een meer dan aanzienlijk aandeel van de bevolking gewoon Amazigh en zodus nog geen stad verloren aan de i3rabn
#225
Taal / Re: Amateurisme op Tamazight tv
10/11/2012 om 20:24:12
Helemaal eens met uw bevindingen, dat minderwaardigheidscomplex zit bij velen nog ingebakken en we hebben ons dat laten aanpraten door de panarabisten die inspelen op de voorliefde voor de Islam en de taal die ermee verbonden is.


Je haalt daar de naamborden aan, staat de invoering van die borden in het Tifinagh wel eigelijk in de to do list??


Tanmirt d Azul