-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Berichten - Amshoom Style ⴰⵎⵛⵓⵎ ⵚⵟⴰⵢⵍ

#106
Azul aythma dh suythma,
Graag deel ik met jullie, izran over persoonlijke kwelling en onrust

Jar thisawnin d ighzran n thighofawin,
Thardjayi thigwdhi
Isfuday mezri n rokha, di thilelli

Shrigh farnagh amzruy aghirin
Armi darigh thawath khas,
isi7rayi attas

Jigh akidhs dhin

thayri iyadhwin
Dh maarra mikhf rajigh
Dh min war dyussin

Vertaling:
Tussen de hellingen en rivieren van verstikkingen/onrust
haalt de angst mij overhoop
Het verlangen naar het nu, in vrijheid, heeft me dorstig gemaakt

Ik heb verderop, zitten trachten het verleden uit te pluizen
Tot ik de deur ernaar moest sluiten, het heeft me te hard vermoeid

De vervlogen liefde liet ik daar achter
Samen met alles waarop ik heb gewacht
En alles wat niet is gekomen

Tanmirt nwam
#108
Een boodschap waarin hij de rechten en de vrijheid van Imazighen benadrukt, dit doet hij in zowel Tamazight als Arabisch

https://www.youtube.com/watch?v=rNAP0mWKtUY
#109
Tiwashoelin ifroeryen / verbrokkelde families

Zagwami najiwan, ntatoe imoeniyen / sinds we voldaan zijn, vergeten we het samenkomen

Zawaray dag oedm 7oma war atasrigh ghar midn / beledig mij in het gezicht zodat ik het niet moet horen van de mensen

Mayami am7izwar jaranagh, nashin dawmathn ttawmathin / waarom de wedloop tussen ons, we zijn broeders en zusters

War zay snoefar / hou niet voor mij geheim

Qa di oessan yaw3arn, maarra ankhiyaq / want bij harde dagen, zullen we samen verdrietig zijn
#110
http://www.amawal.net/

Een uitgebreid en verrijkend woordenboek i wani yazoen adiramdhen

Azul
#111
Azul,

https://code.google.com/p/tifino/downloads/detail?name=Tifino+lite.exe&can=2&q

Via deze link kunnen jullie een eenvoudig te installeren bestand downloaden om tifinagh te kunnen typen. Door middel van de toetsencombinatie alt shift kan je vervolgens schakelen naar afrikaans (nieuw verkregen instellingen in de taalbalk) en zo kan je dan typen in het tamazight
Op je bureaublad ontvang je ook een afbeelding van het tifinagh klavier dat je dan kan in gebruik nemen

s manaya sitimagh ataram mazri n tifinagh / hiermee hoop ik dat jullie tegemoet kunnen komen aan het verlangen naar tifinagh, azul
#112
Tifswit, Amazigh lentefeest in Nalut, mooie eeuwenoude tradities die zijn in stand gehouden ondanks de voortdurende dreiging van dictatuur en radicalisme.

Ayoez n aythmathnagh d soeythmathnagh di Libya!!

https://www.youtube.com/watch?v=txk89Knr5WA
#113
De contacten tussen de Berbers en de Oude Grieken begonnen in Cyrenaica waar de Grieken zich uiteindelijk hebben gevestigd. De Grieken hebben het Berberse pantheon beïnvloed zoals zij ook terug beïnvloed werden.
De naam Cyrenaica is te herleiden tot een mythische Berberse vrouwelijke krijger genaamd Cyre die bekendstond voor haar moed en als leeuwenjager. De Griekse kolonisten benoemden haar als beschermer van hun land naast Apollo.
De Grieken van Cyrenaica wijdden een tempel aan Amon, die later werd geïdentificeerd met Zeus.[16] Sommige Cyreniërs bleven Amon aanbidden, wiens cultus zo wijdverspreid was onder de Grieken dat Alexander de Grote zelf, zoals de legende zegt, naar Siwa is getrokken om geadopteerd te worden door Zeus-Amon[17].
De oude schrijvers beschouwden sommige Griekse godheden als van Libische oorsprong. De dochter van Zeus, Athena werd door sommigen, zoals Herodotus, herleid naar een Libische godin. Deze schrijvers beweerden dat ze oorspronkelijk vereerd werd rond het Meer Tritonis, waar ze volgens de Libische legende geboren is uit Poseidon en Triton. Herodotus schreef dat de Aegis en de kledij van Athena typerend waren voor de Libische vrouwen.
Daarnaast beschrijft hij Poseidon (De broer van de Griekse oppergod Zeus) als een Libische god. Hij benadrukte dat geen enkel volk Poseidon vereerde vóór de Libiërs, van wie zijn cultus was overgenomen:
"En de goden nu, wier namen zij beweren niet te kennen, (…), behalve Poseidon, want die god hebben zij van de Libiërs geleerd. Want geen volk heeft van de aanvang de naam van Poseidon bij zich gehad, behalve de Libiërs, en dezen vereerden die god van oudsher."
â€" Historiën 2:50
Onder andere mythische figuren was Lamia vermeend uit Libië te zijn gekomen, zoals ook Medusa en de Gorgonen.
Volgens sommigen waren de Hesperiden gesitueerd in het huidige Marokko, op basis van sommige mythische verhalen mogelijk in Tanger, waar Antaios leefde. Ze waren vermeend dochters van de reus Atlas te zijn, die geassocieerd werd met de berg Atlas. volgens Strabo en Herodotus werd de berg Atlas vereerd door de Berbers.
Na de slag bij Irassa kwam een einde aan de harmonie tussen de Grieken en de Berbers. Battus II[18] begon heimelijk andere Griekse groepen uit te nodigen om zich te vestigen in Cyrenaica, iets wat de Berbers niet op prijs stelden. De Berbers zagen de strategie van Battus II als bedreiging voor hun bestaan. Hierop begonnen de Berbers oorlog te voeren tegen de Grieken. Ze allieerden zich met een Egyptische heerser genaamd Apries, en later met de Carthagiërs.
Antaios werd gekenmerkt door zijn lange baard en haar, in tegenstelling tot Herakles.
Sommige geleerden stellen dat de mythe van Antaios een weerspiegeling van deze strijd was. De legende vertelt dat hij een onverslaanbare koning van Libië was, de Beschermer van de Berberse landen, een zoon van de zeegod Poseidon en de aardgodin Gaia. Zijn vrouw heette Tinga of Tinjis. Hij beschermde de landen van de Berbers tegen de indringers en gebruikte hun schedels om een tempel te bouwen voor zijn vader Poseidon. Maar zijn heerschappij zou niet lang duren: De Griekse halfgod Herakles ontmoette Antaeus gedurende zijn zoektocht door Lybië, en maakte een einde aan zijn terreur. Heracles raakte bevriend met Tinjis en werd de vader van haar zoon, die de naam Sophax droeg, en van wie de Libische koningen beweerden af te stammen.
Terwijl Pindarus Antaios als koning van Irassa noemt, vertelt Plutarchus dat de Libiërs hem begroeven in Tinjis (de huidige Marokkaanse stad Tanger). Hij schreef erover:
"De Libiërs zeggen dat ze Antaios in deze stad hebben begraven; en Serterius heeft zijn graf geopend, maar zijn grote maat liet hem de barbaren niet geloven..."
â€" Plutarch, The Parallel Lives[19]
In de Griekse iconografie zijn de uiterlijke kenmerken van Antaios duidelijk te onderscheiden van het Griekse uiterlijk. Hij werd getekend met lange baard en haar op de Griekse iconen, wat ook typerend voor de oostelijke Libiërs was, zoals weergegeven in Egyptische schilderingen.
#114
Tanmirt awma, wat je opmerkt is allemaal vatbaar voor verbetering maar ik heb geen eigen huis of locatie en nogal beperkte middelen. Dat moet allemaal op punt worden gesteld, ik waardeer je mening ayamaghnas nagh.
#115
Azul aythma d soeythma,

Al een tijdje ben ik de onderwerpen van de Amazigh muziek beu en daarom heb ik een eigen lied geschreven en ingezongen. Dit met behulp van beperkte apparatuur. Het liedje heet 'oesha moezza' of 'ga dan los' :p

dit is de link: https://www.youtube.com/watch?v=-AOhOscJCxQ

Graag jullie standpunt over de inhoud en het melodie.
Hou er rekening mee dat ik een beginneling ben met zo goed als geen budget.

Tanmirt nwam, Azul damqran
#116
Azul aythma d soeythma,

Al een tijdje ben ik de onderwerpen van de Amazigh muziek beu en daarom heb ik een eigen lied geschreven en ingezongen. Dit met behulp van beperkte apparatuur. Het liedje heet 'oesha moezza' of 'ga dan los' :p

dit is de link: https://www.youtube.com/watch?v=-AOhOscJCxQ

Graag jullie standpunt over de inhoud en het melodie.
Hou er rekening mee dat ik een beginneling ben met zo goed als geen budget.

Tanmirt nwam, Azul damqran
#117
Geschiedenis / Re: Guanchen
08/06/2015 om 02:15:04
Azul khak awma,

Aqay akidk di min thanid. De verbondenheid van sommige Ikanariyen, met de Amazigh-identiteit is inspirerend en de vondsten van Tifinagh-opschriften op de Canarische eilanden, zegt voor mij genoeg over de achtergrond van de mensen daar. Tanmirt voor je invalshoek atawmat, ik ben het volledig met je eens.
#118
Geschiedenis / Guanchen
02/06/2015 om 03:10:39
Azul,
Een weetje via wikipedia, wie betere of meer info heeft, gooi het in de groep tongue-emoticon
Guanchen (ook: Guanchis of Guanchos of Igwanciyen in het Berbers) is de aanduiding voor de oorspronkelijke bewoners van de Canarische Eilanden. De benaming komt van Guanchinet wat een samentrekking is van twee woorden uit de taal van de oorspronkelijke inwoners: Guan (mens) en Chinet (Tenerife) en betekent dus mens van Tenerife. Volgens Núñez de la Peña hebben de Spanjaarden dit verbasterd tot Guancho.
De Spanjaarden beschreven hen als lange mensen (rond 1,80 meter lang), met enigszins dikke lippen, blond haar en blauwe ogen. Ook leefden de Guanches volgens de oudste beschrijvingen nog in het stenen tijdperk, met een neolithische cultuur met weinig ontwikkelde landbouw en met slechts een rudimentair pictoraal schrift. De taal die gesproken werd staat nu bekend als Guanche. Als overblijfselen van de Guanchecultuur zijn onder meer bewaard gebleven: grotten, aardewerk, petroglieven en de gefloten taal Silbo.
Omdat de Guanchen een soort verre variant van het Berbers spraken, rees het vermoeden dat zij een zijtak vormden van de Imazighen, oftewel Berbers uit de pre-islamitische tijd, die vanaf de vroegste geschiedenis geheel Noord-Afrika bewoonden van Egypte tot de Atlantische Oceaan. Wellicht waren deze Berbers vroeger blond. Nu zijn zij, na de Arabische kolonisatieperiode door de vermenging met Arabieren en andere volkeren, eerder donker van huid en hebben zij donkere haren.
Hoewel de Guanchen dus mogelijk afstammen van Berbers maar in het algemeen geen Berbertalen meer spreken, zijn er toch mensen die voor de Amazighiteit opkomen, in samenwerking met Berberactivisten in Noord-Afrika.

Nu, de arabisering van Imazighen was overwegend een taalgebeuren en niet vermenging, dus ik heb mijn twijfels bij dat specifieke onderdeel van de voorgaande tekst.
#119
Geschiedenis / Guanchen
02/06/2015 om 03:10:18
Azul,
Een weetje via wikipedia, wie betere of meer info heeft, gooi het in de groep tongue-emoticon
Guanchen (ook: Guanchis of Guanchos of Igwanciyen in het Berbers) is de aanduiding voor de oorspronkelijke bewoners van de Canarische Eilanden. De benaming komt van Guanchinet wat een samentrekking is van twee woorden uit de taal van de oorspronkelijke inwoners: Guan (mens) en Chinet (Tenerife) en betekent dus mens van Tenerife. Volgens Núñez de la Peña hebben de Spanjaarden dit verbasterd tot Guancho.
De Spanjaarden beschreven hen als lange mensen (rond 1,80 meter lang), met enigszins dikke lippen, blond haar en blauwe ogen. Ook leefden de Guanches volgens de oudste beschrijvingen nog in het stenen tijdperk, met een neolithische cultuur met weinig ontwikkelde landbouw en met slechts een rudimentair pictoraal schrift. De taal die gesproken werd staat nu bekend als Guanche. Als overblijfselen van de Guanchecultuur zijn onder meer bewaard gebleven: grotten, aardewerk, petroglieven en de gefloten taal Silbo.
Omdat de Guanchen een soort verre variant van het Berbers spraken, rees het vermoeden dat zij een zijtak vormden van de Imazighen, oftewel Berbers uit de pre-islamitische tijd, die vanaf de vroegste geschiedenis geheel Noord-Afrika bewoonden van Egypte tot de Atlantische Oceaan. Wellicht waren deze Berbers vroeger blond. Nu zijn zij, na de Arabische kolonisatieperiode door de vermenging met Arabieren en andere volkeren, eerder donker van huid en hebben zij donkere haren.
Hoewel de Guanchen dus mogelijk afstammen van Berbers maar in het algemeen geen Berbertalen meer spreken, zijn er toch mensen die voor de Amazighiteit opkomen, in samenwerking met Berberactivisten in Noord-Afrika.

Nu, de arabisering van Imazighen was overwegend een taalgebeuren en niet vermenging, dus ik heb mijn twijfels bij dat specifieke onderdeel van de voorgaande tekst.
#120
Taal / Re: Tips om het Tamazight te behouden
04/01/2015 om 02:33:15
Azul

Het programma op de zender is inderdaad vaak bedroevend, wat ik wel kan smaken is de verplaatsing naar andere landen van Tamazgha zoals een tijdje geleden naar Libië, Tunesië en de Canarische eilanden. Ik kon het wel waarderen dat men de identiteit in een ruimer perspectief trachtte te plaatsen en met behoorlijk wat succes.
Ik zou zeggen, meer van dat en didactische uitzendingen omtrent de taal.

Tanmirt