-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Berichten - Amshoom Style

#1
Vlieg je naar Ethiopië, Turkije, ....

Naam op hun vliegtuigen in hun alfabet en aan boord hun taal

Hoe kunnen we zo laag gevallen zijn en niemand klaagt???
#2
Reactie:

Infolijn, OND <infolijnonderwijs@vlaanderen.be>
Vr 30/04/2021 12:31
Beste,

Dit is een vraag voor onze collega's van volwassenenonderwijsbeleid.

Collega's,

Kunnen jullie "mijn naam" rechtstreeks antwoorden? Mailadres staat in CC.
Graag kopie van antwoord naar ons e-mailadres 'infolijnonderwijs@vlaanderen.be'.

Met vriendelijke groeten,
Tom Van Poucke
Infolijn Onderwijs

Waarom slaan we handen niet in mekaar zodat Imazighen, hieromtrent, naar de hoofdstad van waar ze verblijven, hun beklag doen?
#3
 Original Message -------------------
Van: noreply@vlaanderen.be
Received: Tue Apr 27 2021 13:42:32 +00:00
Onderwerp: www:ond:infolijn:vergeten taal Tamazight/Berbers, in de samenleving
Website.......................: Onderwijs&Vorming
Datum/Tijd....................: 27/04/2021 15:39:58
Onderwijsniveau...............: SECUNDAIR
Betreft.......................: vergeten taal Tamazight/Berbers, in de samenleving
--------------------------------------------------
Geachte instantiemedewerkers,

Ik wil graag aankaarten dat de meeste Noord Afrikanen in de lage landen, Imazighen of Berbers zijn, toch wordt de taal gemarginaliseerd door ons te bestempelen als Arabieren.

We zijn talrijk als oorspronkelijke inwoners van de Maghreb landen en  toch worden schooltjes voor Arabische les, uit de grond gestampt als paddestoelen.

Arabisch is gekoppeld aan Islam, die een heel dubieuze toxische religie is, omdat de wereld zou moeten domineren en in desbetreffende lessen wordt Arabische en Islamitische superioriteit in het wereldbeeld van jongeren en ouderen, gestuwd.

Kunnen jullie alsjeblieft, een project ter bevordering van Tamazight lessen, ondersteunen. We hebben veel onder ons die seculier zijn en we zijn het beu dat de achteruitstelling, ons duwt in indentiteitscrissen en arabisering.

Ik ben blij, geboren te zijn in deze prachtige democratische rechtsstaat en reken op een reactie.
#4
ⵎⴰⵢⴰⵎⵉ ⵉⵜⵡⴰâµ,,ⴰⵕⴱⵏ ⵇⴰâµ,, ⴰⵏⵉⵛⵜâµ"ⵢⴰ ⵏ ⵉⵜâµ"ⵏⵙⵉⵢⴰⵏ, ⵎⴰⵎⴰⵛ ⵉⵜⴰⵎⵙⴰâµ"

MAYAMI ITWA3ARBN QA3 ANISHTOUYA N ITUNSIYAN, MAMACH ITAMSAR

??
ⵣⵣⵣⵣ
#5
ⵜⴰⵎâµ"ⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ
Tamazgha United
#6
Ondanks de intensieve arabisering, zijn ze door Marokko, Algerije en Libië geïnspireerd om de ware aard van de Amazigh identiteit, op een opzwepende manier uit te drukken.

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵏ ⵜâµ"ⵏⴰⵙ ⵙⵏⴰⵏ ⵉâµ...ⴼⴰⵏⵙⴰⵏ ⵜⴰâµ"ⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ

Imazighen n Tounas snan ikhfansan tarwa n Tamazgha

ⵣⵣⵣⵣ
#7
Ik ben doorheen de jaren hieromtrent niet bepaald wijzer uit geworden, mijn perceptie ervan kan je terugleiden naar nakomelingen van mensen die vanuit Spanje gedwongen moesten terugkeren, maar wat is hun genetische opmaak, tekenen die wijzen op een Amazigh achtergrond??

ⵜⴰⵏⵏⴻⵎⵉâµ"ⵜ â´°âµ£âµ"ⵍ
Tannemirt Azoel
#8
Ik sluit mij aan bij de combinatie van standpunten die thatha en isefrawen, hebben duidelijk gemaakt

Wat betreft de invloed van artiesten op de Amazigh jeugd, is het geen slechte zaak dat recent de Algerijnse zangers l'algerino en soolking, beiden de Amazigh vlag hebben gehesen. Deze zijn samen met Rim K openlijk trots op hun identiteit. Ik heb het hier over artiesten met vermogens van meer dan 100 miljoen euro en een enorm bereik.

Dit stimuleert niet het Amazigh onderwijs zozeer, maar het geeft wel een signaal: Amazigh zijn is iets om trots op te zijn en dat is het fundament om richting meer honger naar Tamazight te gaan

Een argument dat aansluit met de vaak terecht sceptische houding van botermes:

Mijn bekommernis nu is dat Tamazight maar in 15% van de lagere scholen wordt onderwezen, gedurende een uurtje of twee en dan nog in het lagere onderwijs. Daarnaast, is er vaak geen specifieke klasruimte voor dat specifieke vak, maar eerder een leraar of lerares die zich van klas naar klas verplaatst. In Algerije heb je wel al jaren de keuze om Tamazight op universitair niveau te studeren

Het is wat Marokko betreft, een enorm schandelijk verraad, sinds de grondwettelijke erkenning van Tamazight in 2011, als een officiële taal

Ouders die niet aandringen op Tamazight onderwijs voor kinderen blijven een harde noot, maar kunnen uiteraard alleen maar, door het benadrukken van het nut en de waarde van Tamazight, enthousiaster worden voor het idee.

#9
Beste,

Een mysterie waar ik geen mouw aan kan passen is dat Turken, Indonesiërs etc. allemaal simultaan hun taal hebben ontwikkeld en hebben verankerd in hun onderwijs en samenleving terwijl ze de Islam beleiden en Arabische lessen nemen in sommige gevallen.

Wij hebben zo veel idioten die zichzelf beperken tot ofwel Tamazight inruilen voor Arabisch omdat de Qur'aan in die taal is geschreven of je bent op een dwaalspoor. Dat de gedachte bij hen niet opkomt dat Moslim zijn zo gemakkelijk hand in hand kan gaan met je taal te laten bloeien.

Beste broeder, sommigen zijn analytisch gelimiteerd of zo doordrongen van dwaze denkpatronen, dat ik hen beschouw als onwrikbare clowns die een schandplek zijn op onze afgeremde beschaving

Onze jarenlange inzet voor onze zaak, is een tocht die veel vruchten afwerpt, we dragen ons steentje bij en vergeet niet dat je wellicht duizenden mensen hun benadering hebt verrijkt of jouw gedachtegoed volledig hebt doen overnemen.

Ondanks dat bekende Imazighen ons laten aanmodderen en hun identiteit voor hen inferieur, symbolisch of een grote bijzaak is
Wij staan er en wij inspireren geen ballen in de netten of stoten en trappen in de ring, maar ter bevordering van de o zo dierbare eigenheid van een groots volk
#10
Azul atawmat

Jouw weldoordachte uiteenzetting, omvat meer dan wat ik op een massieve facebookgroep genaamd rif nador alhoceima europa ofzo, aan deze gegeerde evolutie van Tifinagh en ontwikkelen van Tamazight, zie besteed worden.
Wel sloeg ik er een paar keer in om met een opvallend masker, gepaard met de Amazigh vlag in om bij veel veel kijkers het volgende over te brengen (er kijkt geen kat als je niet dronken bent of halfnaakt als vrouw, in beeld komt) dus sloeg mijn strategie even aan:

1. Het is niet meer dan normaal dat velen nooit van Azul, gehoord hebben, net zoals we onze nummers moesten gaan opdiepen namelijk door ARABISERINGSPOLITIEK en Tamazight onderwijs te verbieden en vervolgens te belemmeren, vertragen of tot stilstand te brengen.

2. Het schijnargument dat omdat een taal dialecten heeft, een standaardtaal uitgesloten of absurd is. Het Arabisch kent rond de 300 dialecten maar men heeft standaardtaal en uniform schrift geïmplementeerd en hun plaats in literatuur en social media, verankerd.

3. Er is een enorme bewustwording in het Midden Oosten, dat Noord Afrikanen, fake Arabieren zijn. Een darija dat termen gebruikt als: drabt tamara (ik sloeg ellende, tamara van het Tamazight en ellende slaan is een absurde en niet te vatten uitdrukking voor de echte Arabische gebieden. Of klit l7am lakhdar: van shigh aysoum dazeyza, ik heb rauw vlees gegeten. Dit wijst naast genetisch bewijs op het zichzelf aanmeten van een fake identiteit.

4. Tamazgha is het land van de Amazigh argan (sector die 3 tot 7 miljoen banen in stand houdt), saksou, tajine, fosfaat, olie, gas....Imazighen in Europa hebben met hun kapitaalinjecties enorme gebieden en handelszaken in handen en zijn dus geen KANSLOOS BERGVOLK

Ga zo maar door met eveneens een Egyptische zender met een enorm bereik, die recent uitzond dat de Perzen en Imazighen, de drijvende kracht achter het Islamtische wetenschappelijke tijdperk waren.

Mijn retoriek werd zeer goed onthaald, we hebben in deze groep ook trotse Imazighen van de Souss en Kabylië
We moeten ijverig door blijven streven awma en mekaar ondersteunen want als iemand kan overtuigen maar het ontbreekt hem of haar aan bereik creëren, dan moet je de krachten bundelen en zo kan je inroads maken.

Geen project is ooit geslaagd door terugtrekken en berusten, enkel volharding en kansen grijpen of afdwingen, brengt succes voort
#11
Ik beargumenteer als volgt:

Elke taal heeft honderden dialecten en een bundelende standaardtaal die de gefragmenteerde regiolecten bundelt

Voorbeelden van raakvlakken tussen Tamazight n Arif en Tamazight n Sous:

Rif: boom: asashroe - Souss: asaklou
Lucht is in beide gevallen: adho waar vliegen (atadhwad) van is afgeleid.

Daarnaast heb je in elke taal synoniemen binnen éénzelfde taal, of je nu voor 'veel' attas of bahra zegt

We gaan niet in het Arabisch tellen zoals in Arif gebeurd en net zoals de Japanners hun alfabet hanteren, ga ik Tifinagh niet opgeven

Vertegenwoordiging in google translate is zeker ons recht

#13
Verhalen / De staartloze wolf
18/11/2019 om 19:25:54
Een wolf die door een valstrikklem zijn staart verloor werd door de andere wolven bespot, wat een bron was van zelfminachting omdat het hem zo anders had gemaakt dan de rest.

Hij zocht naar een manier om niet langer onderwerp van spot te zijn en riep alle wolven bij mekaar. Hij zei hen: ik heb een zaddath (gelegenheid om gratis te eten ontdekt) en nam hen mee naar een abrikozenboom.

Hij koppelde hieraan de voorwaarde dat hij niet zomaar zou naar boven klimmen om de abrikozen naar beneden te schudden. Ik bind jullie voor alle zekerheid aan jullie staart vast aan de boom. Ze stemden hier wat verrast mee in.

Hij klom in de boom en deed iets heel onverwacht, hij riep: ren, de eigenaar van de boom is in aantocht!!

Ze renden in allerijl weg en verloren door de brute weerstand, allemaal hun staart.

Zo was de wolf niet de enige van zijn soort

De moraal van dit Amazigh verhaal: velen die in ellende verkeren, willen ook anderen in ellende zien
#14
Azool

Graag jullie mening hieromtrent en deel de video als je deze geschikt vindt

ⵜⴰⵏⵏⴻⵎⵉâµ"ⵜ
Tannemirt
#15
De petitie is nog steeds niet voltooid
Misschien kunnen we met zijn allen nog een extra inspanning leveren?