-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Berichten - Samariaan

#856
Politiek / Re: Bush of Kerry?
21/09/2004 om 15:17:56
Citaat van: ameziane op 21/09/2004 om 15:11:20
Hoeveel doden zijn aan die kant gevallen?Daar horen we niks over.


Bush en Blair hebben niet toegestaan dat er een officiele telling van aantal Iraakse slachtoffers plaatsvindt, onofficiele tellingen liggen tussen de 5000 en 20,000. Je kunt nog verschil maken tussen slachtoffers die vielen tijdens de oorlog en daarna.
#857
ezelachmad is in ruste...al een paar maanden lang :'(
#858
Politiek / Re: Bush of Kerry?
20/09/2004 om 18:58:08
Citaat van: ameziane op 20/09/2004 om 15:30:40
Over 6 weken zijn er verkiezingen in de enige overgebleven supermacht in de wereld, de VS. Het Amerikaanse volk kan dan een (nieuwe) president kiezen. Deze verkiezingen hebben hun weerslag op de hele wereld, ook op ons als Imazighen/Moslims.

Als je het mij vraagt is alles beter dan die leugenaar Bush c.s. Als ik die man zie, dan zie ik bloed van zijn handen afvloeien, bloed van Iraakse vrouwen en kinderen vergoten in een illegale oorlog.

Wat vinden jullie?

Kerry zal veel minder snel een oorlog zal beginnen tegen Syrie/iran, netzoals Clinton tijdens zijn twee ambtstermijn een oorlog is begonnen tegen Saddam - Bush heeft al toegezegd dat hij zijn werk in dat gebied zal afmaken. Het wordt meer en meer duidelijker dat de oorlog is gebasseerd op percepties van dissidente Iraakse groepen (Chalaabi etc) en bijvoorbeeld Israelische spionen in het Pentagon. Breng daar boven op al die bedrijven waar Bush/Cheney banden mee hebben.

(ook wat betrefd milieu kun je niks van die boer uit Texas verwachten)
#859
In de media / Re: Berbers barbecuen
20/09/2004 om 14:56:15
Citaat van: MBTiziAzza op 07/09/2004 om 16:40:45
nee oh ze is een christelijke trutje zoals massugrada haar altijd noemt!

dit is geen islamitisch verantwoorde uitspraak. serieus.
#860
Citaat van: Bouyafa op 19/09/2004 om 19:10:45

Zoals ik het hierboven geschreven heb, kun je het inderdaad opvatten zoals jij dat hebt gedaan. Ik doelde op de jurisprudentie, die kun je  niet zomaar toepassen in een land waar de grondwet grotendeels gestoeld is op, zoals meneer zalm dat ooit een keer verwoorde, christelijke en joodse waarden. M. A.W waar niet volgens de wetten van de sharia wordt gehandeld. Wat het alledaags handelen betreft, dat kan ( nog) overal en op elk tijdstip. Ik heb het dan over de alledaagse leefregels die onze godsdienst ons toeschrijft.
Citeer

Begrijp me niet verkeerd. Ik oordeel en ik veroordeel niets maar ik probeer op een stoel te zitten van een niet moslim om de zaak vanuit een andere hoek te benaderen en daarbij heb ik gebruik gemaakt van de punten die vaak aan de orde komen. Het zijn essentiele elementen die vaak door moslims niet erg belangrijk bevonden worden in deze tijd terwijl ze vader op zoon en meester op leerling doorgegeven worden.

ik denk ook niet dat de gemiddelde niet-moslim zit te wachten op waarom bepaalde digen zijn zoals ze zijn, de moslims hebben het zichzelf niet ook gemakkelijk gemaakt en hebben een hele lange tijd het verkeerde reclamebord uitgehangen - vooral zoals Boyafa ook aanwijst dat er veel van de culturele dingen vaak spelen ("vrouw heeft geen onderwijs nodig", "meisjes mogen niet uit, jongens wel") en nog meer van dat soort rare maatstaven zonder enige logica.
#861
Citaat van: lopende_lach op 18/09/2004 om 20:19:21

Citeer
Dat is het woord dat wij ook gebruiken voor wasknijpers.
Citeer

hahhaha..is dat zo??...wij noemen wasknijper gewoon takkasouth ::)..tja...

en mo..hahaha..tighend3ien afgelied van dien??..hahaha...jij bent zo in de waan van de islam dat opeens alles daarvan komt..hahaha gekkerd...haha nou je moet toch je nagels afknippen, dat is een van de hygienische regels, vandaar "dien". Maar wat betekent dan "thie3en"?

en ja we noemen wasknijpers ook takkasouth
#862
nee niemand die ken heeft verhuisplannen die direct te maken hebben met de aarbeving. Sommige van mn familieleden hadden dat al voor de aarbeving.
#863
In de media / Re: BRTV
18/09/2004 om 00:27:06
Citaat van: Bouyafar op 17/09/2004 om 23:47:18
BRTV is een berber radio tv. Ze zenden alles uit met betrekking tot thmazight.
Meer hoeft hij niet uit te leggen, hij verwijst naar een site waar je het kan zien zonder schotel!

Bedankt Aynedaha ok dacht dat het die Belgische BRTV was ...
#864
In de media / Re: BRTV
17/09/2004 om 23:40:39
Citaat van: ayned_m op 17/09/2004 om 23:36:52
wat je kijkt a sidi mohend, dat moet je zelf weten. en ik heb je ook niet uitgenodigd om brtv te kijken!
azul.
ayned

hallo je kunt toch NORMAAL doen en ANTWOORD geven, waarom zou ik (niet-BRTV-kijker) naar BRTV moeten kijken, beetje meer marketing AUB. Wat voor programma's zenden ze uit, is het CANVAS maar dan in het Frans  - ik noem maar wat.
#865
In de media / Re: BRTV
17/09/2004 om 23:33:08
Citaat van: ayned_m op 17/09/2004 om 23:29:07
azul MohandUK!!!
sorry, dat is niks voor je  want de islam is belangrijk voor jou dan thmazight!
en deze bericht is geplaatst hier voor Imazighen die een ADSL thuis hebben, je hoeft hier niet aan gesproken te voelen.
AZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZL ou akbar!
ayned

sorry dat ik op je tenen stond , ik kan hier ook de link plaatsen voor het kijken via ADSL naar TV5, maar wat is er zo bijzonder aan BRTV? wat voor programma's heb ik gemist? (serieus)
#866
In de media / Re: BRTV
17/09/2004 om 22:43:14
Citaat van: ayned_m op 17/09/2004 om 22:14:37
azul amazighen!

wie ADSL heeft kan brtv live op PC kijken. www.brtv.fr
tanemmirt
ayned 

en dan ::)
#867
Citaat van: Ahraifi op 17/09/2004 om 21:02:37
Volgens mij zegt men ;thiegendien.

idd, Thiegendien

(waarom kan iedereen goed spellen behalve ik?)
#868
had een vraag over het woord nagelknipper - wij noemen het tierendeen
weet iemand waar dit van afgeleid is? verwijst "deen" naar Islam?
#869
Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft vandaag (16 september 2004) het officiële startsein gegeven voor een stadsdebat met als thema Islam en Integratie. Het College van B&W wil stimuleren dat moslims met elkaar in gesprek gaan, om een plaats in de Rotterdamse samenleving te vinden. Anderzijds is het doel om de dialoog tussen islamieten en andere bevolkingsgroepen op gang te brengen.


Het 'Rotterdam-debat; Islam en Integratie' vindt de komende maanden plaats en is bedoeld voor alle inwoners. Het debat past binnen het huidige collegeprogramma. Het is een prioriteit van het stadsbestuur om sociale integratie tussen mensen te bevorderen en te bereiken dat zij zich meer verbonden voelen met de stad. Tevens wordt in het actieplan 'Rotterdam zet door' de mogelijkheid genoemd dat het College een publiek debat over een belangrijke sociale kwestie organiseert of stimuleert.   

Volgens B&W is het tijd dat stadsbewoners met elkaar in gesprek gaan over de onderwerpen Islam en integratie. De Islam speelt een prominente rol in Rotterdam. De stad telt inmiddels 80.000 moslims,  43 moskeeën, een universiteit en vele scholen, winkels en bedrijven. Op het gebied van integratie doen zich echter problemen voor.
Veel moslims zijn succesvol ingeburgerd en vervullen op maatschappelijk gebied een belangrijke rol, maar andere groepen zijn nog op zoek naar hun eigen identiteit in de Rotterdamse samenleving. Ook de wederzijdse beeldvorming tussen moslims en niet-moslims lijkt integratie te belemmeren. 

Kwetsbaar opstellen
Met het Rotterdam-debat; Islam en Integratie wil het gemeentebestuur knelpunten wegnemen die succesvolle integratie in de weg staan. ,,We willen ons kwetsbaar opstellen. Tot nu toe wordt het debat over deze zaken onderhuids en in ieder geval ongestructureerd gevoerd. Dat willen we anders'', aldus burgemeester Opstelten.
Uitgangspunt is een open en eerlijke dialoog. De religie staat daarbij nadrukkelijk niet ter discussie. Het College wil stimuleren dat burgers in Rotterdam in gesprek gaan en elkaar beter leren begrijpen. ,,Wij vinden het belangrijk dat mensen gaan praten over hun dagelijkse omgang met elkaar, in hun rol als burger of als opvoeder. Dat ze gaan zoeken naar wat hen bindt'', stelt wethouder Geluk (Onderwijs en Integratie).

Moslims met elkaar in gesprek
Ter voorbereiding van het Rotterdam-debat zijn voor de zomer 25 'expertmeetings' gehouden. In deze bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit moslim- en niet-moslimkringen zijn de belangrijkste thema's geselecteerd, die als belemmering voor succesvolle integratie worden gezien. Genoemd zijn onder meer de onderwerpen onderwijs, werk, waarden en normen, en de positie van de vrouw.   
Deze thema's komen aan de orde in een reeks interne debatten, die vanaf deze maand plaatsvindt. Het College wil eerst het debat in eigen kring stimuleren. Moslims gaan om te beginnen met elkaar in gesprek, indien nodig in de eigen taal. Vervolgens wordt een informatieronde gehouden, waarin moslims en niet-moslims meer te weten komen over de Islam in Rotterdam. In november zijn publieke stadsdebatten gepland en het streven is om in het voorjaar van 2005 een internationale conferentie te houden.

Breed draagvlak
Het Rotterdam-debat; Islam en Integratie geniet breed draagvlak. Alle beoogde gesprekspartners in de stad werkten mee aan de voorbereiding en zitten de komende maanden aan tafel. Er is ook internationale belangstelling. Rotterdam krijgt in de organisatie steun vanuit de herkomstlanden Turkije, Marokko en het Emiraat Dubai. Ook tonen buitenlandse media interesse.


nuttig of niet?
#870
ja het is in het begin een beetje frummelen, maar zodra je weet hoe het precies werkt is het fantastisch.