-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Berichten - Samariaan

#601
Algemeen / Re: Ondernemen in Arif ?
15/02/2005 om 17:58:04
Persoonlijk geen ondernemer, ook geen plannen daarvoor, maar lijkt me op het eerste gezicht een cultuur-shock daar een business beginnen. Net zoiets als uitleggen dat de wereld niet plat is, en dan verbaast zijn datje rare blikken krijgt.
#602
Geschiedenis / Re: Hongerjaren Arif
15/02/2005 om 17:52:47
Het is inderdaad heel moeilijk te plaatsen die jaren voor de irrifien, vooral in de wijdere context van wat er die tijd in andere delen van de wereld plaatsvond.

verhalen heb ik wel gehoord dat mensen op een gegeven moment moesten overleven door het eten van gras, en dat er van tijd tot tijd vliegtuigen overkwamen die voedsel kwamen rond gooien.

Het idee van chemische vergiftiging van oogst (en waarschijnlijk ook water) is een intereressant punt. Alhoewel, andere factoren konden natuurlijk ook bijdragen aan het geheel, zoals tekort aan regen. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen da bijvoorbeeld gebieden rond Nkour minder dat probleem hebben.

We hebben die uitdrukking "3aam nezou3" - als we honger hebben dus, en de koelkast is leeg.
#603
Geschiedenis / Re: Hongerjaren Arif
15/02/2005 om 14:47:03
Citaat van: allasian op 15/02/2005 om 14:11:05
Wat zag Spanje in de Rif ??Wat viel er daar te halen ? Wij leden immers aan de honger toch.Het is zo frustrerend dat we niets van bijvoorbeeld de delfstoffen in onze grond wisten.Kortom wij waren niet ontwikkeld

het had meer te maken denken ik met het wereldbeeld van die tijd, en het moeten hebben van "stategische plekken".
#604
Geschiedenis / Re: Hongerjaren Arif
15/02/2005 om 14:43:20
was er toen een georganiseerd verzet tegen de spanjaarden? Als ik het me goed kan herinneren hebben taloze Irrifien zich toegevoegd en meegewerkt met de Spanjaarden.

was de hongersnood alleen uniek voor die tijd, of was het wel eens eerder voorgekomen.
#605
Citaat van: ameziane op 15/02/2005 om 14:28:59
Citaat van: mouslati op 14/02/2005 om 17:38:00
Ik kan er nog steeds met mijn hoofd niet bij, dat vrouwen en kinderen (bijna) altijd de dupe zijn van een politieke situatie in een land. Ik kan daar zo boos om worden. Wat gaat er in hemelsnaam om in iemand die zogenaamd hoort tot een vredesmacht, en vervolgens zich gaat vergrijpen naar in mijn ogen de ergste misdaad die er is. Om vervolgens nota bene elke vrijdag naar de moskee te gaan, ik geloof d'ak niet goed wordt.
Soldaten in algemene zin doen zoiets. Zij zijn lang van huis, hebben zo hun behoeften, zitten altijd in de stress...Daarmee wil ik dit absoluut niet goed praten, maar wil aangeven dat dit soort zaken meer voorkomen.

Een goed voorbeeld is wel Irak, waar Amerikaanse en Britse soldaten zich als beesten gedragen.

yup, en verder is een belangrijke weg  waardoor AIDS zich heeft verspreid in Afrika.
#606
Geschiedenis / Re: Hongerjaren Arif
15/02/2005 om 14:27:59
Citaat van: hadou op 15/02/2005 om 14:20:34
ik denk dat er een bepaalde chemische aanval geweest is van de vijanden die de Irrifeyen wilden vernietigen. De oogst was besmet!

Wie waren deze vijanden, heeft dit te maken met de makhzen of spanjaarden?

#607
Citaat van: Uchan op 14/02/2005 om 23:47:13

wat wel is bij de nederlandse banken ( en ik geloof ook bij elke normale bank ) is dat zij een bepaald percentage van wat er bij hun binnen komt aan geld ze daarmee iets terug moeten doen voor het volk in dat gebied.
een voorbeeld is: investeren in bouwprojecten, dat veroorzaakt werkgelegenheid.

zo doe je als bank wat terug voor de mensen die vertouwen in je stellen door hun je zuur verdiende centen in bewaring te geven.je bedoelt sponsering? Kan me verder niet voorstellen dat een bank die er op uit is om winst te maken zich gaat gedragen als verlengstuk van de overheid.
#608
Geschiedenis / Hongerjaren Arif
15/02/2005 om 13:49:02
Een belangrijke reden waarom op een gegeven moment de mannen van arif besloten om massaal weg te trekken uit de Arif, en hun heil ergens anders te gaan zoeken (Europa), waren de nogal barre omstandigheden waarin zij zijn opgegroeid.

Honger, waarschijnlijk door mislukte oogsten, was een belangrijk onderdeel van deze ellende. In mijn familie is het in iedergeval de reden waarom mijn grootouders weinig kinderen hadden, ze konden ze geen of weinig voedsel geven.

Zijn deze jaren (ik schat ze rond 1950/1960) gedocumenteerd? Is het bijvoorbeeld behandeld in David Harts boek over de Aith Waryaharian?
#609
Citaat van: Anir op 14/02/2005 om 09:28:13
Citaat van: MohamedUK op 12/02/2005 om 02:42:55
erm ok, ten eerste woorden van hadith zijn wel degelijk goddelijk,
Hadith zijn toespraken van de Profeet. Hoe kan een toespraak van de profeet een woord van god zijn?
Koran heet het woord van God. Als Hadith ook het woord van god is, hebben we 2 Korans dan?

waar komen ze dan vandaan? Voor zover ik weet handelde Mohammed saws alleen op het advies van Allah.
#610
Geschiedenis / Re: Penon de Alhucemas
12/02/2005 om 02:56:34
Citaat van: allasian op 11/02/2005 om 16:22:17
En dat de realiteit een op (pause)gezette momentopname van die gijzeling is waar we altijd geconfronteerd mee worden wanneer we onze ogen op de baai van Alhoceima werpen.

ja erg he, ik vindt het echt jammer dat ik dat ding niet mag bezoeken, een van de beste attracties in de arif, maar zodra je er naar toe probeert te zwemmen wordt je dood geschoten.

De enigste optie om het te bezoeken is me zelf naturaliseren tot Spanjaard, en in het Spaanse leger gaan.
#611
Citaat van: IIAwaryagherII op 12/02/2005 om 01:39:05
Citaat van: MohamedUK op 12/02/2005 om 01:12:39
Citaat van: IIAwaryagherII op 11/02/2005 om 19:00:05

Azul tawmat.
Allereerst word boedha gezien als de God door de boedhisten en niet als een profeet van een god.
Dus Allah/God/Krishna/adonay/boedha etc, zijn allen namen van een enkele God.
In de ayaat in soerat Al Baqarah staat dat gelovigen naar de hemel zullen gaan, incl gelovige christenen, joden dus ook die bewering valt namelijk.
Een ieder kreeg zijn heilige boek, en zij die zich vasthouden aan die regels en wetten zijn ondergebracht in de categorie van ''Gelovigen'' de andere die van Lkaffierien geld slechts voor zij die een enkele God ontkennen, idd zoals de atheisten.


Azul.


Voordat je zulke beweringen maakt moet je wel rekening houden met een paar feiten

- Ten eerste, er staat in die aya niks over Jannah; wordt gewoon weg niet genoemd , dus dat heb je uit je duim gezogen

2: aya 62 / Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de Christenen en de Sabianen - wie onder hen ook in Allah en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren. NMO Online Koran- polythiesme staat gelijk aan het ontkennen van Allah, oftwel staat gelijk aan atheisme; van de hedendaagse geloven is alleen Islam die de eenheid van Allah onderkent;

-verder is er genoeg geschreven over het feit dat het in die dagen een ander soort christendom/jodendom was, die dichter bij de wortels van Abraham lagen, dus het is hetzelfde als appels met peren vergelijken.

- je moet onthouden dat alles toen nog in overgang was, kijk maar bijvoorbeeld naar hoe alcohol langzamerhand haram is verklaard

-  Abu Hurraira heeft verder gezegd dat Mohammed saws heeft gezegd: By Diegene in Wiens hand de ziel van Mohammad is, hij wie onderdeel is van de gemeenschap van de Joden of Christenen en over mij hoort, maar zijn geloof niet versterkt met wat is neergezonden en dood gaat in deze staat (van ongeloof), hij zal niet meer dan een van de inwoners van hel zijn (Sahih Muslem; No 284)


Azul.
Klopt mo, maar dan wat krijgt men als beloning?
en zo niet wat is de straf?
Idd heb twee ayaats door elkaar gehaald, en moge Allah mij daarvoor vergeven.
Was namelijk bezig op een andere topic aan het reageren ook, had namelijk zelf nog die citaat hiervoor nog neergezet, shame onn me ::)
Maar zelfs dan blijft de benaming ''beloning'' vaag, en zou men hieruit ook een Jannah uit kunnen leiden (interpeteren).
Immers worden 4 geloven beloond volgens deze ayaat.
De rest mo, mogen wij simpelweg niet op oordelen want nergens geeft een Allah(swt) aan dat bv goed-gelovige christenen en joden de hel zullen betreden en daarom kan je niet zelf dan zeggen dat het wel zal gebeuren.
Wat ik aangeef is duidelijk, dat wij niet kunnen noch mogen oordelen op geloof van anderen, zelfs de koran geeft geen definitieve uitsluitsel hierop.
Allah= vrij vertaald ''de god'', de enkele god maw, en ook  bv de Joden etc geloven wel degelijk in die enkele god.
Bovendien word er vaker gesproken over de volkeren van het boek, en geef mij dan ayaats waarin deze volkeren de hel in het vooruitzicht word gesteld.
Natuurlijk weet ik dat de koran door de tijd heen diverse aanpassingen kende, echter werd deze ayaat niet duidelijk tegen-gesproken ook niet later dus.
En zolang wij niet in de zetel van Allah(swt) mogen zitten is veroordeling van anders gelovigen die wel degelijk één god aanbidden, fout en getuigd in mijn ogen zelfs van shirk!
Hadiths beste man weet ook jij, dat deze eeuwen later bijelkaar geraapt zijn en alles behalve duidelijk en volledig te vertrouwen zijn.
Bovendien kent de hadiths geen rank naast de koran, en zijn het woorden van mensen en niets goddelijks, anders waren deze in de Koran neergezet.erm ok, ten eerste woorden van hadith zijn wel degelijk goddelijk, zeggen dat ze dat niet zijn impliceerd dat alles een  innovatie. Verder is er door de eeuwen heen een zodanig systeem ontwikkeld (ook wel bekend als de wetenschap van hadith) dat gefabriceerde hadith gewoon door de mand vallen.

als wat mensen in het vooruitzicht stellen wanneer zij willens en wetens de boodschap van islam negeren, daar hoef ik geeneens op in te gaan, de koran is bezaaid met aya's daarover, niet te spreken over hadith.

toegegeven, het probleem tegenwoordig van een aantal mensen is dat ze er van uit gaan dat ongelovigen naar hel gaan en maar geen aktie onder nemen om mensen islam uit te leggen. Dit uit zich ook bijvoorbeeld in een bepaalde arrogantie, and onbeleefdheid, terwijl zoals jij zegt het Hiernamaals totaal geen verband kent met hoe je mensen behandeld hier op aarde. Zo niet bij woord, dan tenminste bij daad. Tegen ze zeggen dat ze helemaal niet hoeven bekeren, en dat het wel goed zit, betekend dat zij op de Dag Des Oordeels dit tegen jou zullen gebruiken; het was tenminste jouw advies dat hun deed besluiten christen te blijven  (of wat dan ook).

ik stel deze discussie te laten voor wat het is.
#612
Citaat van: IIAwaryagherII op 11/02/2005 om 19:00:05

Azul tawmat.
Allereerst word boedha gezien als de God door de boedhisten en niet als een profeet van een god.
Dus Allah/God/Krishna/adonay/boedha etc, zijn allen namen van een enkele God.
In de ayaat in soerat Al Baqarah staat dat gelovigen naar de hemel zullen gaan, incl gelovige christenen, joden dus ook die bewering valt namelijk.
Een ieder kreeg zijn heilige boek, en zij die zich vasthouden aan die regels en wetten zijn ondergebracht in de categorie van ''Gelovigen'' de andere die van Lkaffierien geld slechts voor zij die een enkele God ontkennen, idd zoals de atheisten.


Azul.


Voordat je zulke beweringen maakt moet je wel rekening houden met een paar feiten

- Ten eerste, er staat in die aya niks over Jannah; wordt gewoon weg niet genoemd , dus dat heb je uit je duim gezogen

2: aya 62 / Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de Christenen en de Sabianen - wie onder hen ook in Allah en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren. NMO Online Koran- polythiesme staat gelijk aan het ontkennen van Allah, oftwel staat gelijk aan atheisme; van de hedendaagse geloven is alleen Islam die de eenheid van Allah onderkent;

-verder is er genoeg geschreven over het feit dat het in die dagen een ander soort christendom/jodendom was, die dichter bij de wortels van Abraham lagen, dus het is hetzelfde als appels met peren vergelijken.

- je moet onthouden dat alles toen nog in overgang was, kijk maar bijvoorbeeld naar hoe alcohol langzamerhand haram is verklaard

-  Abu Hurraira heeft verder gezegd dat Mohammed saws heeft gezegd: By Diegene in Wiens hand de ziel van Mohammad is, hij wie onderdeel is van de gemeenschap van de Joden of Christenen en over mij hoort, maar zijn geloof niet versterkt met wat is neergezonden en dood gaat in deze staat (van ongeloof), hij zal niet meer dan een van de inwoners van hel zijn (Sahih Muslem; No 284)

#613
Algemeen / Re: Islamitisch nieuwjaar: 1426
11/02/2005 om 22:09:51
Citaat van: Anir op 11/02/2005 om 21:04:10

De islamitische nieuwe jaar is voor de Arabieren. Profeet Mohammed heeft nooit gezegd dat zijn “alhijra” gevierde moeren worden als "nieuwe jaar". De Hijra van de profeet is na de dood van de profeet beschouwd als het begin van de nieuwe Islamitische nieuwe jaar. Dit is dus een Arabische cultuur en heeft niets te maken met de Islam (koran en hadith).


als je al die vorige reactie's had gelezen, was je tot de ontdekking gekomen dat niemand hier het islamitische nieuwe jaar wilde "vieren", en dat het alleen iets is waar je stil bij kan staan om te reflecteren. Want zoals je zegt, het uitbundig vieren zou een innovatie van het geloof zijn.
#614
Algemeen / Re: Islamitisch nieuwjaar: 1426
11/02/2005 om 19:08:17
Citaat van: ameziane op 11/02/2005 om 18:11:36

Happy Newyear, Mr. Uk! Heb je nog vuurwerk afgestoken?

nope ook met islamtische nieuwjaar moet je voorzichtig zijn met je vingers. Geen vinger, geen sahada... :)
#615
Algemeen / Re: Islamitisch nieuwjaar: 1426
11/02/2005 om 18:09:29
Citaat van: ameziane op 11/02/2005 om 17:56:15
Citaat van: Idir op 11/02/2005 om 17:53:08
Citaat van: ameziane op 10/02/2005 om 15:19:26
Vandaag is het Islamitisch nieuwjaar begonnen. Hierbij wil ik de Moslims onder ons een gezegend nieuwjaar toewensen.

Asuggas dhamimoun i marra imsermen!


;)
Is die kalkoen nog in de aanbieding?!

Happy Newyear Ameziane! :D