-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Berichten - Samariaan

#1456
Geschiedenis / Re: Rifstaat en beginselen
21/04/2004 om 18:26:13
Achhado an laa Ilaaha Ila Allah wa achhado anna mohammed rasool allah.

precies, en zeggen we dit alleen en doen we er niks mee? je moet begrijpen dat de informatie die is doorgekomen van de profeet SAWS een zegening is van Allah, en geen straf. Zodat we onze levens kunnen verbeteren, want dat iets 'goed' voelt betekend nog niet dat het goed voor je is - want blowen voelt volgens sommige ook 'goed aan'.

De 5 zuilen daar  moet een moslim aan voldoen - met bidden geloof ik als minimuum, maar ze betekenen pas wat als je erin verdiept en de diepere betekenis ervan begrijpt, aangezien ze je begeleiden tot je dood en daarna.

De hoofddoek is verder een direct gebod van Allah:
An Noer:

31. En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot Allah, o gelovigen, opdat gij moogt slagen.
#1457
Geschiedenis / Re: Rifstaat en beginselen
21/04/2004 om 17:37:40

CiteerStrijd tegen de heerschappij van Spanje is een strijd tegen bezetting.De islam is geen motief om tegen bezetting te vechten.

Imazighen zijn moslims, dus ze vechten ook zodanig tegen een bezetting, en hun strijd zal insaAllah ook worden beloond. Een niet-moslim kan natuurlijk ook tegen een bezetting vechten, maar dan zal hij eventueel alleen beloning hiervoor krijgen op aarde (een overwinning). Moslims kunnen een overwinning krijgen op aarde en na dit leven, insaAllah.
#1458
Geschiedenis / Re: Rifstaat en beginselen
21/04/2004 om 16:41:54
Idir misschien is dat ook wel waarom al die dicussies hier altijd in het honderd lopen :)

de moslims beschouwen alles wat ze doen als religieus, ze zijn nu eemaal gemaakt door Allah, en alles wat ze doen is voor Hem - kinderen opvoeden, goed zijn voor je vrouw/man, respect hebben voor iedereen, werken, gezond leven, eerlijk zijn, studeren, aangezien Hij dit en meer heeft bevolen. Gebruiker01 had dat ook gezegd meen ik ergens, al het handelen van de moslim in islamitisch.

En de andere groep vindt dat islam alleen in de moskee thuishoort. Ik geloof dat Fouad Laouri een keer had gezegd Islam hoort niet verder te komen dan het huis, als dat zo was geweest was het niet verder gekomen dan Khadijaa's huis, en zeker nooit naar de Rif.

vaak is wel dat het onbegrip voortkomt uit te weinig kennis en teveel verkeerde informatie opdoen van verkeerde bronnen (TV, internet,kranten). Vaak als er wel de goede info wordt gegeven kijken mensen er anders tegen aan en bekeren ze zelfs (zoals de 2000 Fransen per maand bijvoorbeeld)

maar iemand zoals Abdelkarim, als ik alle reacties goed heb gelezen, was een nobele Moslim, en moet hij dan niet zoals danig zich hebben gedragen in het vormen van de Rif republiek?
#1459
Geschiedenis / Re: Rifstaat en beginselen
21/04/2004 om 16:13:14
Strijd tegen de heerschappij van Spanje, is een religieuze strijd, aangezien je je land en gezin wilt beschermen tegen kolonisten en je dit verplicht bent om te doen- oftwel jihaad.

Wat ik bedoel met de scheiding van kerk en staat kun je kijken naar Turkije (zoals dat een paar keer is aangehaald) en Marokko nu (tot in zeker mate, al gaat het wel hard die kant op) waar al het recht (familierecht, tuchtrecht, enzovoort) is bedacht door magistraten en parlement.

Het is ook een staat die zich niet laat leiden door relgieuze schriften (Quran/ hadith) maar het incrementalistisch benaderd, bijvoorbeeld zoals nu in Marokko waarin vrouwen ook het leger in kunnen (wet is een paar weken terug door het parlement gegaan).

De tegenhanger is het Khalifaat, zoals dat van Andalusie bijvoorbeeld, gebasseerd op alleen islamitische teksten, en zonder kieskeurig te zijn in deze teksten ook succesvol werd.
#1460
Geschiedenis / Re: Rifstaat en beginselen
21/04/2004 om 15:29:57
CiteerZelf Iran beschreef de Islam van Taliban als een misdaad tegen de Islam. Ik hoop dat je de Islam van Taliban geen Islam noemt, want daarmee beschaad je de islam en de moslims.

Dit is helaas de Islam van tegenwoordig. Abdel Lkarim geloofde in scheiding tussen kerk en staat.
Ten eerste Iran zelf is een beschadiging van de Islam, je even verdiepingen in een paar uitspraken van Khamenei en het het word duidelijk, voorbeeld: "onze 12 imaams staan in hoger aanzien dan alle profeten". Dan heb je nog al die rituelen, in die tientalle 'heilige steden' waarin mensen graven aanbidden en zichzelf verminken.

Als voor die 'barbaarse saudische islam' waar Hulk het ook over heeft in zijn post, de geleerden hebben daar talloze fatwa's uitgegeven om niet met medeweten geld te sturen naar terreur organisaties, en hebben verder dit ter strengst veroordeeld voornamelijk met passages uit de Quran. De geleerden verder daar geven fatwa's uit alleen in de lijn van de sunnah en Quran, dat je het met bepaalde dingen niet eens bent dat kan, maar dan moet je het tegendeel wel onderbouwen met de Quran en sunnah, en je niet verdedigen met artikelen in de Volkskrant of met colums van Theo van gogh.

Dit ter zijde,

Als Abdelkarim een scheiding wilde tussen kerk en staat, hoe wilde hij dit in de praktijk brengen? Weet iemand hier wat van?
#1461
Geschiedenis / Re: Rifstaat en beginselen
20/04/2004 om 19:00:13
In dat geval kom maar een paar lessen bij mij volgen :) :) lachen gegarandeerd (maar ik geloof dat we nu afdwalen)
#1462
Geschiedenis / Re: Rifstaat en beginselen
20/04/2004 om 18:55:30

Citeer>De staat Israel is een heel ander verhaal.

>geen idee

Ayuda, was een grapje!! waar is de humor in ons imazighen toch gebleven...:) (nu ga ik t krijgen hoor...)
#1463
Geschiedenis / Re: Rifstaat en beginselen
20/04/2004 om 18:32:05
Dus was een van de opties vor het stichten van Israel, naast de opties West-Afrika, Brazilie, Palestina, Madagascar, ook de Rif?? :)

( trouwens, over dat joodse bloed gesproken, het is wel heel makkelijk om geboren te worden met joods bloed om dan verzekerd te zijn van Jannah..zo werkt t niet! Hoeveel berbers zijn er eigenlijk nog die niet zijn bekeerd tot islam?)
#1464
Geschiedenis / Re: Rifstaat en beginselen
20/04/2004 om 18:02:07
CiteerIk erken die vieze pedofiel niet als profeet

Tikinas, sorry dat ik er vanuit ging dat je een moslim bent. (Naief zoals ik ben ga ik daar van uit op een amazigh forum)
#1465
Geschiedenis / Re: Rifstaat en beginselen
20/04/2004 om 00:38:03
Maar terug naar mijn vorige vraag, was het Abdelkarims doel om te leunen tegen het communisme?
#1466
Geschiedenis / Re: Rifstaat en beginselen
20/04/2004 om 00:23:02
je leest niet goed, iedereen die moslim is en daar in gelooft is onderdeel van de Ummah van de profeet SAWS. En als moslim zijnde zul je op Joum-ul-Qiaam behoren tot de ummah van de profeet saws. Door te zeggen dat je niet onder de Ummah van de profeet valt, zeg je dus dat je geen moslim bent, en zo ver wil je denk ik niet gaan. Je moet niet door allerlei woordspelingen dingen gaan zeggen die je eigenlijk niet wilt zeggen.
#1467
Geschiedenis / Re: Rifstaat en beginselen
19/04/2004 om 23:41:54
Wilde Abdelkarim met al die links met communisten (Vietnam, Fatah, en geloof ook nog links met Ché Gueverra) dus iets in die richtlijnen oprichten?

over de Ummah, 2 hadith (anti-moslims, DOE NU JE OGEN DICHT!) ;) alhoewel, ze zijn in t engels...

I heard Abu Dharr narrating it from the Prophet (sallAllaahu alayhi wa sallam) that he observed: Gabriel came to me and gave me the tidings: Verily he who died amongst your ummah without associating anything with Allaah would enter Paradise. I (the narrator) said: Even if he committed adultery and theft. He (the Prophet) said: (Yes), even if he committed adultery and theft. Muslem: 171

Abu Huraira reported Allaah's Messenger (sallAllaahu alayhi wa sallam) as saying: The first group of my ummah to get into Paradise would be like a full moon in the night. Then those who would be next to them; they would be like the most significantly glittering stars in regard to brightness, then after them (others) in ranks. They would neither void excrement, nor pass water, nor suffer from catarrh, nor would they spit. And their combs would be made of gold, and the fuel of their braziers would be aloes and their sweat would be musk and their form would be the form of one single person according to the length of their father sixty cubits tall. This hadith has been transmitted on the authority of Ibn Abi Shaiba with a slight variation of wording. Muslem:No. 6796

Oftewel, elke moslim maakt deel uit van de Ummah van de Profeet SAWS.

#1468
Geschiedenis / Re: Rifstaat en beginselen
19/04/2004 om 15:07:44
als voor de Ummah, alle moslims aanwezig op aarde nu vormen één Ummah (vaak of ze willen of niet :) ) .
#1469
Geschiedenis / Re: Rifstaat en beginselen
19/04/2004 om 15:04:26

Het probleem wanneer we het de term 'Moderne Staat' gebruiken komt in de praktijk neer op het hebben hypocriete regeringen. Bush is bijvoorbeeld van mening dat Marokko een zodanige moderne staat is, omdat het juist op veel gebieden in de wet religie heeft buitengesloten. Het enige wat min of meer is overgebleven van Islam, kun je terugvinden in het familierecht - wat op zijn minst als een rotzooi kan worden bestempeld.

Al legitimeert het Koingshuis hun macht door hun afkomt van het huishouden van de Profeet (saws) hun regeringswijze en behandeling van het volk â€" waaronder ook de Imazighen â€" staat verre van hem (saws).Aangezien er geen duidelijke richtlijn is, en er een opportunistische ‘moderne’ weg ingeslagen waar niemand meer zinnigs over kan zeggen. Dat zie je tot op zekere hoogte ook in de landen waar we nu wonen, er is geen houvast meer aan iets wat constant is, en alles kan en moet maar, en eindigt op het eind van de dag in chaos. Al is er wel materiële voldoening, maar dat is vaak ook niet alles.

Het lijkt mij ook onwaarschijnlijk dat Abdelkarim Islam alléén maar gebruikte om de stammen éénmalig te verenigen tegen de Spanjaardenâ€" aangezien in Islam het punt wordt benadrukt van broederschap, waarin stammen rivaliteit geen plaats heeft dus.  Dit zou een veel beter recept voor succes zijn voor de Rifstaat, dan zomaar een staatsideologie a la Ata Turk, waarin je dus je loyaliteit legt bij een leider en een partij, en waar corruptie zegeviert omdat de mensen die regeren niet weten wat verantwoordelijkheid is (en dus TaquAllah).

Verder zou een implementatie van de Ata Turk ideologie in de Rif betekenen dat mijn moeder haar hoofddoek zou moeten afdoen wanneer ze een overheidsgebouw zou binnenstappen â€" en dit is dan nog het kleinste probleem wat ik voorzie.
      
Ait_touzine, je opmerking over domme Rifijnen kun je beter terugnemen. Die mannen en vrouwen die daar rondliepen, en nu nog, zullen veel meer weten dan jij in je hele leven. En het is niet aan jouw om hun keuzes wel of niet als dom te bestempelen. En je hebt met die opmerking ook alle voorouders beledigd van iedereen die hier op het forum komt.
#1470
Geschiedenis / Re: Rifstaat en beginselen
19/04/2004 om 12:46:59
Het feit dat Abdelkarim de Rif wilde omvormen tot een vooruitstrevende staat is niets bijzonders, in de zin dat elke leider het verplicht is tegen over zijn volk om zijn best te doen een zo welvarend leven te bezorgen aan het volk. Het is wel een nobel gegeven, en nooit eerder voortgekomen geloof ik in de geschidenis van de Rif.

Vooruitstrevend economisch zijn zegt eigenlijk ook niks over de fundementen, of staats ideologie. Landen zoals Saudie Arabie, Oman, Verenigd Arabische Emiraten (met wonderkind Dubai) en zelfs de Malédiven zijn ook allemaal gebasseerd op Islam, en in hun handel en wandel wordt dit ook naar buiten gebracht. Minder welvarend tot in zekere mate zijn ze niet.

Wanneer we zouden kijken naar het rechtssysteem bijvoorbeeld in de Rifstaat, of de verdeling van macht, kunnen we concluderen zoals bijvoorbeeld Yidir suggereerde dit werd gedaan naar het idee van Ata Turk (religie is alleen voor binnenshuis, en heeft geen plek in het regeeren), of toch meer zoals ik suggereerde aan het begin meer de kant op van het  Khilafa - wat op zichzelf verafstaat van de Taleban staat aangezien een Khalief regeerd met consensus van de bevolking (o.a).

De Taleban doctrine zelf is naar mijn weten verworpen door de meerderheid van de geleerden, en past dus zodanig niet binnen de hoofdstroming van de Islam (Ahlus Sunnah Wajama3aa)