-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Topics - Samariaan

#21
Amazigh keuken / Chicken Tonight
12/04/2005 om 13:30:44
Wie heeft Amazigh-verantwoorde recepten voor kip?
#22
Poëzie / taqwa
09/04/2005 om 00:53:38
As the winds blow their fear
Touching down on my skin
Chilling downwards to the soul   

Caressing the nerves as it goes
Streaming in with the blood
Making its way through the veins

Then it strikes trough the hart
I know then to be a afraid
Of the One who is the All

©MohamedUK
#23
Poëzie / imaan
08/04/2005 om 00:56:21


Remember that path we use to take
Where the land is filled with air

With the hills as its frame
And the trees lush as cream
And the water pure as silk

With their teeth of despair
Through the flesh of the sins
Through the fruits of the lies
Through the sweets of the smear

As they rot by their deeds
They will do as they please
Not to be tamed by a thing

As the beasts make their way
Down that path we used to take
Its indeed as many things
Hard to keep such a place©MohamedUK
#24
Poëzie / tawba
07/04/2005 om 13:35:26
Where the blue of the night
Meets the gold of the day

Where the birds of the bright
Softly chase the silence away

Where the force of the light
Absorbs the shade of the dark

Forgiveness is waiting for me

And when the earth completes its turn
While the self is in still

When the tide turns in flow
While the hart is in yore

When the wolves start to hunt
While the soul is in bare

Then compassion has closed its door for me©MohamedUK


#25
Vrouwen / Wereldvrouwen dag. Yahoo!
08/03/2005 om 14:21:12
Vandaag 8 maart is het Wereldvrouwendag . Nog wat speciaals gedaan? Koekjes gebakken?

#26
In de media / Jilbab mag op Engelse scholen
02/03/2005 om 20:16:25


http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/beds/bucks/herts/4310545.stm

Het ziet er naar uit dat Europa wat betrefd de hoofdoek naar twee extremen gaat wat. Totaal verboden in Frankrijk en totaal toegestaan in Engeland.
#28
Algemeen / Uchan
22/02/2005 om 18:16:45
Hebben wij die nog in arif? Of zijn het meer wildehonden?
#29
Geschiedenis / Hongerjaren Arif
15/02/2005 om 13:49:02
Een belangrijke reden waarom op een gegeven moment de mannen van arif besloten om massaal weg te trekken uit de Arif, en hun heil ergens anders te gaan zoeken (Europa), waren de nogal barre omstandigheden waarin zij zijn opgegroeid.

Honger, waarschijnlijk door mislukte oogsten, was een belangrijk onderdeel van deze ellende. In mijn familie is het in iedergeval de reden waarom mijn grootouders weinig kinderen hadden, ze konden ze geen of weinig voedsel geven.

Zijn deze jaren (ik schat ze rond 1950/1960) gedocumenteerd? Is het bijvoorbeeld behandeld in David Harts boek over de Aith Waryaharian?
#30
Geschiedenis / Penon de Alhucemas
08/02/2005 om 04:39:35
Penon de Alhucemas

Penon de Alhucemas, Isla de Mar en Isla de Tierra zijn samen met Ceuta, Melillia, de Rots van Penon Velez de la Gomera en het van Perejil de laatste Spaanse gebieden langs de Marokkaanse kust. De drie eilanden van Alhucemas zijn te vinden 155 km ten oosten van Ceuta, en 100 km ten westen van Meillila, dichtbij het dorp van Sanjurjo ongeveer 300 meter van de kust af.

De Groep van Alhucemas bestaat uit de eerder genoemde Rots van Penon de Alhucemas, en de beide westerlijke eilandjes van Mar en Tierra.

Isla de Mar, de meest noordelijke van de groep, is niet meer dan een platte, 4 meter hoge plaat, die wordt overspoellt met water tijdens slecht weer. De enige vegetatie die er te vinden is zijn een paar verschillende mossen en een beetje laag gras.

Ilsa de Tierra is ook een scherp uit het water rijzende 11 meter hoge plaat plaat, waarop een vernielde toren te vinden is. Tierra ligt ongeveer 45meter ten zuidwesten van Isla de Mar en beide eilandjes zijn verbonden door een rots verbinding waar het water steeds over heen spoelt.

Het meest belangrijke eiland is Penon de Alhucemas, een rots van ongeveer 70 bij 50 meter in opvervlakte en met een hoogte van 27 meter op het hoogste punt.  De Rots is compleet bebouwd, met verschillende groepen huizen. Een haven, met twee pieren, zijn gesitueerd aan de ooselijke kant. De twee hoogste punten op de rots zijn een 16e eeuwe kerk en wachtoren, die ook gebruikt wordt als vuurtoren.Penon de Alhucemas


De geschidenis van deze rotsen gaat terug naar 1559 toen Mulay  Abdala el Gabib Bil-Lah verschillende gebieden aan de Marokkaanse kust aan Spanje gaf in verdedeiging van de opkomende Turkse groepen. In 1561 bouwde Spanje het fort op Alhucemas en een toren op Isla de Tierra. Maar tijdens deze tijd waren de eilandjes niet bezet door Spanje, todat Marokkaanse rebellen het vuur opende op gebouwen op de rots. vanaf dat punt werd de groep geclaimed door Spanje. In 1673 zond Spanje een millitair garnizoen en tot op de dag van vandaag bevinden zich millitairen op de Rots (60 man in totaal).#31
Spanje is begonnen met het verlenen van Amnesty aan illigalen. Mensen komen in aanmerking wanneer ze 1. voor afgelopen Augustus zijn gearriveerd 2. werk hebben en 3. geen strafblad hebben.

Het gaat hierbij om totaal ongeveer 800.000 mensen, waaronder veel marokkanen natuurlijk. Andere EU landen hebben kritiek geluid, aangezien het de deur zou openen naar hun landen, Spanje zegt dat het gewoon de werkelijkheid onderkent.  Technisch gezien kunnen deze mensen niet legaal aan het werk in de rest van de EU  ze mogen officieel 3 maanden verblijven in andere EU landen.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4242411.stm
#32
Taal / Verstands kiezen
22/01/2005 om 13:39:57
Hoe noemen wij deze? Kan ik er over klagen in t tmazight.
#33
Cultuur / geldtelling Arif
21/01/2005 om 19:21:35
Waar komt die speciale geldteling vandaan in arif? (Dorro in plaats van Dirham - als ik het goed heb is 1 Dirham 10 Dorro). Is dit een overblijfsel van de Rifrepubliek, of van het Spaans Protectoraat?
#34
Politiek / Forum for the Future
10/12/2004 om 17:43:42
Zaterdag begint het Forum for the Future in Rabat , een G8 (7 rijkste landen van de wereld + rusland ) initiatief onder leiding van America om de arabische landen wat meer democratisch te maken.

Werkloze studenten en anti-amerikaanse demonstranten  hebben al protesten gehouden die zijn neergeslagen door de politie in Rabat.


http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4085081.stm


#36
Algemeen / Sahria in nederland?
06/12/2004 om 01:22:23
Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat Britse moslims de introductie willen zien van Sahria in zaken in het civiele recht die hun aangaan - zoals scheiding, erfrecht, etc. Straffen moeten wel conform worden gesteld aan de wetten in Engeland.

tergelijk met deze trend willen ze een betere integratie van hun geloof in het dagelijkse leven - een belangrijk punt vormt het gebed waarmee rekening moet worden gehouden in werk of school situaties.

zie http://www.guardian.co.uk/islam/story/0,15568,1362591,00.html

nou de vraag,
wie zou sahria willen hebben in Nederland?
#37
Taal / Taalgrens Rif
03/10/2004 om 19:23:06
waar ligt de taalgrens voor tarrifit in het westen, is dit Chefcauen? In het zuiden, richting Fes,  is dit ergens bij dat wegrestaurant waar je heerlijk kunt eten?
#38
Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft vandaag (16 september 2004) het officiële startsein gegeven voor een stadsdebat met als thema Islam en Integratie. Het College van B&W wil stimuleren dat moslims met elkaar in gesprek gaan, om een plaats in de Rotterdamse samenleving te vinden. Anderzijds is het doel om de dialoog tussen islamieten en andere bevolkingsgroepen op gang te brengen.


Het 'Rotterdam-debat; Islam en Integratie' vindt de komende maanden plaats en is bedoeld voor alle inwoners. Het debat past binnen het huidige collegeprogramma. Het is een prioriteit van het stadsbestuur om sociale integratie tussen mensen te bevorderen en te bereiken dat zij zich meer verbonden voelen met de stad. Tevens wordt in het actieplan 'Rotterdam zet door' de mogelijkheid genoemd dat het College een publiek debat over een belangrijke sociale kwestie organiseert of stimuleert.   

Volgens B&W is het tijd dat stadsbewoners met elkaar in gesprek gaan over de onderwerpen Islam en integratie. De Islam speelt een prominente rol in Rotterdam. De stad telt inmiddels 80.000 moslims,  43 moskeeën, een universiteit en vele scholen, winkels en bedrijven. Op het gebied van integratie doen zich echter problemen voor.
Veel moslims zijn succesvol ingeburgerd en vervullen op maatschappelijk gebied een belangrijke rol, maar andere groepen zijn nog op zoek naar hun eigen identiteit in de Rotterdamse samenleving. Ook de wederzijdse beeldvorming tussen moslims en niet-moslims lijkt integratie te belemmeren. 

Kwetsbaar opstellen
Met het Rotterdam-debat; Islam en Integratie wil het gemeentebestuur knelpunten wegnemen die succesvolle integratie in de weg staan. ,,We willen ons kwetsbaar opstellen. Tot nu toe wordt het debat over deze zaken onderhuids en in ieder geval ongestructureerd gevoerd. Dat willen we anders'', aldus burgemeester Opstelten.
Uitgangspunt is een open en eerlijke dialoog. De religie staat daarbij nadrukkelijk niet ter discussie. Het College wil stimuleren dat burgers in Rotterdam in gesprek gaan en elkaar beter leren begrijpen. ,,Wij vinden het belangrijk dat mensen gaan praten over hun dagelijkse omgang met elkaar, in hun rol als burger of als opvoeder. Dat ze gaan zoeken naar wat hen bindt'', stelt wethouder Geluk (Onderwijs en Integratie).

Moslims met elkaar in gesprek
Ter voorbereiding van het Rotterdam-debat zijn voor de zomer 25 'expertmeetings' gehouden. In deze bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit moslim- en niet-moslimkringen zijn de belangrijkste thema's geselecteerd, die als belemmering voor succesvolle integratie worden gezien. Genoemd zijn onder meer de onderwerpen onderwijs, werk, waarden en normen, en de positie van de vrouw.   
Deze thema's komen aan de orde in een reeks interne debatten, die vanaf deze maand plaatsvindt. Het College wil eerst het debat in eigen kring stimuleren. Moslims gaan om te beginnen met elkaar in gesprek, indien nodig in de eigen taal. Vervolgens wordt een informatieronde gehouden, waarin moslims en niet-moslims meer te weten komen over de Islam in Rotterdam. In november zijn publieke stadsdebatten gepland en het streven is om in het voorjaar van 2005 een internationale conferentie te houden.

Breed draagvlak
Het Rotterdam-debat; Islam en Integratie geniet breed draagvlak. Alle beoogde gesprekspartners in de stad werkten mee aan de voorbereiding en zitten de komende maanden aan tafel. Er is ook internationale belangstelling. Rotterdam krijgt in de organisatie steun vanuit de herkomstlanden Turkije, Marokko en het Emiraat Dubai. Ook tonen buitenlandse media interesse.


nuttig of niet?
#39
Surf naar www.reciter.org en kies een van de drie talen om het programma te starten.

Als het programma eenmaal gestart is kun je o.a. de volgende dingen doen:

- een surat kiezen die je wil oefenen
- tijd instellen hoeveel pauze er is tussen de aya's
- concentreren op een aya of aya's door ze zo vaak te laten herhalen als je wilt
- je docent uitkiezen, bijvoorbeeld Abulsamad of Housary
- en nog veel meer!

#40
Religieuze betrokkenheid moslim neemt af

De betrokkenheid van Nederlandse moslims bij hun geloof neemt af. Ze gaan steeds minder naar de moskee en hebben een afnemende voorkeur voor islamitisch onderwijs. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Moslims in Nederland vinden hun religieuze identiteit onverminderd belangrijk, maar dit heeft steeds minder praktische consequenties. Vooral leden van de tweede generatie migranten zien de islam in de eerste plaats als een privé-aangelegenheid. Dat geldt nu voor bijna tweederde van alle Nederlandse moslims. Ongeveer eenderde vindt dat religie op een legale en democratische manier ook in de publieke sfeer een rol moet spelen. Een zeer kleine minderheid van Turkse en Marokkaanse jongeren houdt er fundamentalistische opvattingen op na.

Het SCP verwacht dat de trend van secularisering, die is gemeten tussen 1998 en 2002, zich zal voortzetten. Racisme en discriminatie kunnen de ontwikkeling evenwel keren, stelt het planbureau. Turken en Marokkanen die persoonlijk en als groep ervaring met uitsluiting hebben, blijken vaker actief te zijn in de moslimgemeenschap. Marokkanen die zich gediscrimineerd voelen, hechten bovendien meer belang aan publieke erkenning van de islam. Dit kan leiden tot oplopende etnische spanningen, waarschuwen de onderzoekers.

Aanleiding voor het onderzoek was een motie van GroenLinks-Kamerlid Azough in 2002. Gesteund door een overgrote meerderheid van het parlement wilde zij de islam in Nederland in kaart gebracht zien na een aantal incidenten, waaronder de El Moumni-affaire. Veronderstellingen en vooroordelen speelden volgens Azough een wezenlijke rol in het publieke debat. Het onderzoek zou moeten helpen om het integratiebeleid meer op feiten te baseren.

Sdu - Overheidsinformatie  (22 juli 2004)


----

Ik heb begrepen op het journaal dat vooral ook hoog opgeleiden 2e/3e generatie migranten de islam min of meer de rug toe keren. Het verhaal viel me juist op omdat het lijkt alsof er juist veel mensen zich met Islam bezig houden, maar blijkbaar vergeleken met mensen die dat niet doen, en het potentieel, is dit insignificant.