-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Berichten - The_Rep0rter

#1
Literatuur / Deleted
18/01/2018 om 23:19:00
Dit bericht wacht op goedkeuring van een moderator.
Deleted
#2
Spreek voor jezelf.
#3
Ik lees hier dat Arabisering de cultuur vernietigd en dat Islamisering dat niet doet. Hiervan uitgaande, indien er bijvoorbeeld gekeken wordt naar de taal die leidend is in de wetenschap van de machtigste landen, dan is dat de Engelse taal en niet het Arabisch. Arabisering kan als een antwoord gezien worden op de trend van deze verspreiding van Engels als wetenschappelijk taal. Voor moslimlanden is dan denk ik de keus snel gemaakt, en wordt er in het geval van Marokko zelfs voor gekozen om nog extra tegengas te bieden door de Tamazight taal te institutionaliseren in een sfeer van opkomende bewustzijn in de Amazigh identiteit en waarschijnlijk ook om economische redenen. Dus Arabisering kan gezien worden als een soort protectionisme met een rijke achtergrond van wetenschappelijk literatuur in de Arabische taal. De Tamazight taal kent geen rijke achtergrond in de wetenschappelijk literatuur en met de keus voor het Tifinagh script denk ik eerlijk gezegd ook niet dat die er binnen afzienbare tijd zal komen. Dit wil niet zeggen dat de Amazigh achtergrond dan maar mag verdwijnen, integendeel, die moet juist bestudeert worden en onderwezen worden, omdat daar een overlevingsmechanisme in schuil gaat die specifiek op dat volk van toepassing is - denk bijv. aan voedselsoorten/bereiding, gewassen/landbouw en wie meer weet mag het zeggen...
#4
Citaat van: Vuthghmas_Apartheid op 29/08/2013 om 17:19:14
Als je ' de kracht niet hebt.' zoals jij dat zo omschrijft dan komt het er gewoon op neer dat je weinig tot geen interesse hebt. Lees jij wel eens van die lange lappen tekst over onze geschiedenis en wat vind je er van ? Waarom doe je niet mee aan die discussie's ? Lees jij liever zelf mensen de les..

Interesse en capaciteit kunnen elkaar beïnvloeden, maar het zijn wel twee verschillende dingen. Het laatste dat ik met aandacht gelezen heb is het bekende boek van Montgomery Hart, waar ik nog niet zo lang een trotse eigenaar van ben, maar ik ben nog niet eens op de helft. De les voorlezen is voor degene die overwint aan wijsheid, en dat kan de ene keer zus zijn en de andere keer zo. Ik beschouw mezelf als leek.
#5
In dit document wordt er aandacht bestaat aan de Rifijnse bewoners van Tanger en dat dit met name de Tamsaman waren:

https://docs.google.com/file/d/0B2yGyA3O0mOPQ2dfV1V3YTA1VzQ/edit?usp=sharing
#6
Het is een voormalige link van de Marokkaanse overheid - dus het is geen lachertje want die gaat heus niet lacherig doen over zijn eigen geschiedenis en het kiezen van wat je erin wilt hebben staan vereist kunde in het eruit pikken van de zaken die er het meest toe doen. En niet iedereen heeft de kracht en tijd om lange lappen uitgebreide tekst te lezen of uit te zoeken wat authentiek is en wat niet authentiek is.

Wa salaam
#7
Zie: http://web.archive.org/web/20070207033952/http://www.mincom.gov.ma/english/generalities/history/history.html

Wa salaam
#8
Asalaamu 3alaykum,

Weet iemand waar dit boek te koop is in het Arabisch?

Wa salaam
#9
Het is geen positieve predicaat om met de Khawaaridj geassocieerd te worden (sommige geleerden rekenen hen als ongelovigen/kufar), dus daarom de volgende reactie die daar haaks op staat:

In reference to the creation of the Rifian state, a commentator said:

"No one can say that 'Abd al-Karim (El-Khattabi) rebelled against the Sultan, because the Sultanate did not exist."

Source: http://youtu.be/xxKcOYpN_ss?t=3m24s
#10
De eerste editie van de Koran vertaald in het Tamazight, is onlangs gepubliceerd in de Saoedische stad Medina. De vertaling nam twee jaar in beslag.

Islamitische geleerden en Amazigh experts uit de Maghreb hielpen bij de vertaling. Volgens Achourouk werd de vertaling meermaals herzien, zodat het gebruikte Tamazight begrijpelijk zou zijn voor alle Imazighen uit de Maghreb.

De vertaalde Koran kreeg veel kritiek van Imazighen uit Algerije, die ervoor vrezen dat de vertaling door het Saoedische wahabisme is geïnspireerd.

In 1999 was in Marokko een eerste vertaling van de Koran in het Tamazight gemaakt. Deze werd vrij snel van de markt gehaald, nadat The Economist schreef dat het een bedreiging vormde voor het Arabisme van Marokko en de monarchie.

Bron: http://www.bladna.nl/amazigh-koran,05599.html


Extraatje - leer Tamazight op jouw Apple product:


https://itunes.apple.com/nl/app/utalk-hd-berber-tamazight/id327794688?mt=8

Wa salaam
#11
Poëzie / Islamitische Bronnen
11/03/2013 om 08:15:26
Genomen van: http://shi3r.maghribee.com/view.php?id=1

Audio: http://youtu.be/ghGE30CHrro

________________________

Bij onenigheid keren we terug

Naar Allaah en zijn Boodschapper salAllaahu 3alayhi wa salam - vlugDe Profeet salAllaahu 3alayhi wa salam legt de Koran uit

Dat is voor degene met een verstand een leidende buitDe afwijkers van het Bevel van Allaah worden gewaarschuwd

Tegen fitna of straf, wat iedereen verafschuwtDe Profeet salAllaahu 3alayhi wa salam heeft de Koran gekregen

Maar wat erop lijkt heeft hij ook verkregenVrees dus Allaah door te luisteren en te gehoorzamen

Zelfs wanneer een Ethiopische dienaar je beveelt moet je schamenHoudt vast aan de Sunnah en de Sunnah van de Rechtgeleide Kaliefen

Bijt eraan vast met jullie kiezen naar believenPas op voor nieuwlichterij waar het ook vandaan komt

Want het is niets anders dan dwaling en maakt de zaken veel te bontDit bevat een verduidelijking voor het bewijs van de Sunnah

Dus neem van de Sunnah zoals van de Edele Koran, de Spraak van AllaahDe Sunnah bevind zich op de 2e gradatie na de Edele Koran

Dit is omdat de Profeet salAllaahu 3alayhi wa salam de verduidelijking is toevertrouwt van de Edele KoranDe Dhikra is tot de Profeet salAllaahu 3alayhi wa salam neergezonden

Om het de mensen te verduidelijken opdat ze zullen nadenken - ongeschondenDus de Sunnah verduidelijkt de Edele Koran

Er is echter geen verduidelijking van het gebed in de Edele KoranZoals het aantal gebedseenheden en wat erin gezegd wordt

Wat in de staande positie gezegd wordt en in de buiging en in de nederwerping zonder tekortIn de Sunnah staat het allemaal

De Profeet salAllaahu 3alayhi wa salam zei bidt zoals hoe jullie mij hebben zien bidden dus wees loyaalDit geldt ook voor de Zakaat, de armenbelasting

Allaah beveelt beknopt in de Edele Koran tot de Zakaat zonder aantastingZonder de hoeveelheid te verduidelijken

Of de soorten goederen waarover het verplicht is te bekijkenDegene die dit heeft verduidelijkt is de Boodschapper van Allaah salAllaahu 3alayhi wa salam in zijn Sunnah

Evenzo het vasten in zijn Sunnah

Evenzo de bedevaart in zijn Sunnah

Evenzo de overige aanbiddingen in zijn SunnahDaarover zijn uiteenzettingen gekomen van de Profeet salAllaahu 3alayhi wa salam

Dit is de Madhab van Ahlu Sunnah wal Jamaa3ah zonder gedramZij bewijzen met de Sunnah zoals met de Edele Koran dat gaat

Waarbij op de eerste gradatie de Edele Koran staatVervolgens komt de Sunnah eraan

Opgevolgt door de Idjmaa3 gedaan

Daarna wordt er naar de Qiyaas gegaan

Dan de overgebleven fundamenten die zich in de boeken van fundamenten bevinden en blijven staanEr zijn echter groepen van dwaling die geen Sunnah nodig hebben

Zoals de Khawaarij en zij die hun pad volgen en daarin deelhebbenEn in deze tijd kennen wij ook de Koranieten

Zij denken op de Koran te kunnen bouwen zonder de Sunnah erbij te gietenEchter Allaah zegt dat wat de Boodschapper ook geeft, neemt het dan en wat hij verbied, onthoud daarvan [al-Hashr:7]

Wie moet dan diegene wel niet zijn die niet van de Boodschapper neemt anders dan een charlatanZij nemen niet van de Koran want Allaah de Verhevene zegt: Hij leert jullie het Boek en de Wijsheid [al-Jumu3ah:2]

Het Boek is de Koran en de Wijsheid is de Sunnah geheidAllaah zegt dat wie de Boodschapper gehoorzaamt, die heeft Allaah gehoorzaamt. [al-Nisaa-i:80]

Dus als jij je nu nog niet schaamt?Evenzo de Mu3tazilah die verschil maken tussen Koran en Sunnah zo stern als een beer

Zeggende dat van de Mutawaatir genomen moet worden maar niet van de Aahad in zaken van geloofsleerZij maken geen gebruik van de Sunnah die Sahih is in de geloofsleer wanneer het Aahad is

Zij bouwen op principes middels het verstand of wat nog erger isHet gebruiken van de Sunnah behoort tot de fundamenten van Ahl al-Sunnah wal Jamaa3ah

En het verwerpen van de Sunnah in zijn geheel of een deel ervan, behoort tot de fundamenten van de nieuwlichters en afdwalers en de afwijkers van de waarheid of terwijl ahlul bid3ahEr bestaat wat men noemt de rationalisten

En zij zijn een deel van de Mu3tazilistenDit in zo'n mate dat ze Ahadith uit Sahih al-Bukhari in twijfel trekken

Omdat het hun verstand en bedenksels weigert die diepgaand na te checkenEn ze worden rationalisten genoemd omdat ze het verstand voor de authentieke Sunnah plaatsen

De authentieke Sunnah is echter onfeilbaar en niet achter het verstand te verplaatsenWat betreft hun verstand, die is schuldig en kortzichtig

Dus wees hiervoor gewaarschuwd en wees voorzichtig
Samengesteld op basis van het werk "al-Isbaa7u fi Bayaani Manhaji al-Salafi fi al-Tarbiyati wal Islaa7i", pag. 25-29, (al-Qaa3idatu al-Thaalithatu) door Sh. Saali7 bin Fawzaan al-Fawzaan en Sh. 3Abdullah bin Saali7 al-3Ubaylaan.


#12
This is the mixing that is allowed or not allowed by Allaahu Ta'ala:

4:22. And marry not women whom your fathers married, except what has already passed; indeed it was shameful and most hateful, and an evil way.

     4:23. Forbidden to you (for marriage) are: your mothers, your daughters, your sisters, your father’s sisters, your mother’s sisters, your brother’s daughters, your sister’s daughters, your foster mother who gave you suck, your foster milk suckling sisters, your wives’ mothers, your step daughters under your guardianship, born of your wives to whom you have gone in - but there is no sin on you if you have not gone in them (to marry their daughters), - the wives of your sons who (spring) from your own loins, and two sisters in wedlock at the same time, except for what has already passed; verily, Allâh is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Source: http://www.qurancomplex.com/Quran/Targama/Targama.asp?nSora=4&l=eng&nAya=22#4_22

24:31. And tell the believing women to lower their gaze (from looking at forbidden things), and protect their private parts (from illegal sexual acts) and not to show off their adornment except only that which is apparent (like both eyes for necessity to see the way, or outer palms of hands or one eye or dress like veil, gloves, head-cover, apron, etc.), and to draw their veils all over Juyûbihinna (i.e. their bodies, faces, necks and bosoms) and not to reveal their adornment except to their husbands, or their fathers, or their husband’s fathers, or their sons, or their husband’s sons, or their brothers or their brother’s sons, or their sister’s sons, or their (Muslim) women (i.e. their sisters in Islâm), or the (female) slaves whom their right hands possess, or old male servants who lack vigour, or small children who have no sense of feminine sex. And let them not stamp their feet so as to reveal what they hide of their adornment. And all of you beg Allâh to forgive you all, O believers, that you may be successful.[1]

Source: http://www.qurancomplex.com/Quran/Targama/Targama.asp?nSora=24&l=eng&nAya=31#24_31
#13
Citaat van: The One op 09/08/2012 om 12:41:18
Azul

Why this men-only (?),is this a gay Ayth-Waryagher group?


Ad wenni nta
You are welcome to ask this question, and there can be many answers to it, but I will leave the answer to the specialists in this topic and here is one answer in defense of not mixing between sexes:

4Ù€ اختÙ,,اط اÙ,,نساء باÙ,,رجاÙ,, فإن اÙ,,Ù...رأة إذا رأت نفسها Ù...ساوية Ù,,Ù,,رجÙ,,في كشف اÙ,,وجه واÙ,,تجوÙ,, سافرة Ù,,Ù... يحصÙ,, Ù...نها حياءٌ ÙˆÙ,,ا خجÙ,, Ù...Ù† Ù...زاحÙ...Ø© اÙ,,رجاÙ,, ØŒ وفي Ø°Ù,,كفتنة كبيرة وفساد عريض ØŒ فÙ,د أخرج اÙ,,ترÙ...ذي (5272) عَنÙ' Ø­ÙŽÙ...Ù'زَةَ بÙ'نِ أَبِيأُسَيÙ'دٍ اÙ,,Ø£ÙŽÙ†Ù'صَارِيِÙ' عَنÙ' أَبِيهِ Ø£ÙŽÙ†ÙŽÙ'هُ سَÙ...ِعَ رَسُوÙ,,ÙŽ اÙ,,Ù,,ÙŽÙ'هِ صَÙ,,ÙŽÙ'ىاÙ,,Ù,,ÙŽÙ'هُ عَÙ,,ÙŽÙŠÙ'هِ وَسَÙ,,ÙŽÙ'Ù...ÙŽ ÙŠÙŽÙ,ُوÙ,,ُ وَهُوَ خَارِجٌ Ù...ِنÙ' اÙ,,Ù'Ù...َسÙ'جِدِ فَاخÙ'تَÙ,,َطَاÙ,,رِÙ'جَاÙ,,ُ Ù...َعَ اÙ,,نِÙ'سَاءِ فِي اÙ,,Ø·ÙŽÙ'رِيÙ,ِ فَÙ,َاÙ,,ÙŽ رَسُوÙ,,ُ اÙ,,Ù,,ÙŽÙ'هِ صَÙ,,ÙŽÙ'Ù‰ اÙ,,Ù,,ÙŽÙ'هُعَÙ,,ÙŽÙŠÙ'هِ وَسَÙ,,ÙŽÙ'Ù...ÙŽ Ù,,ِÙ,,نِÙ'سَاءِ اسÙ'تَأÙ'خِرÙ'Ù†ÙŽ فَإِنَÙ'هُ Ù,,ÙŽÙŠÙ'سَ Ù,,َكُنَÙ' Ø£ÙŽÙ†Ù'تَحÙ'Ù,ُÙ,Ù'Ù†ÙŽ اÙ,,Ø·ÙŽÙ'رِيÙ,ÙŽ ØŒ عَÙ,,ÙŽÙŠÙ'كُنَÙ' بِحَافَÙ'اتِ اÙ,,Ø·ÙŽÙ'رِيÙ,ِ . فَكَانَتÙ'اÙ,,Ù'Ù...َرÙ'أَةُ تَÙ,,Ù'تَصِÙ,ُ بِاÙ,,Ù'جِدَارِ حَتَÙ'Ù‰ إِنَÙ' Ø«ÙŽÙˆÙ'بَهَا Ù,,َيَتَعَÙ,,ÙŽÙ'Ù,ُبِاÙ,,Ù'جِدَارِ Ù...ِنÙ' Ù,,ُصُوÙ,ِهَا بِهِ" حسنه اÙ,,Ø£Ù,,باني في صحيح اÙ,,جاÙ...ع ( 929)

Source: http://h-d.01.ma/19937.htm

Wa salaam
#14


Wa salaam
#15
Handige tips / New Facebook Group "Waryaghar"
16/06/2012 om 20:56:40
Asalaamu 'alaykum,

This group is to share thoughts, ideas and history specifically related to the Aith Waryaghar.

What are our roots, who are we and where do we come from.

Lets make this a source of information to us all. Note that this group is a -men only- group.

Thank you.

Wa salaam

Group link: http://www.facebook.com/groups/374182372637183/