-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Topics - Asafu

#1
Politiek / Wahhabisme wereldwijd
21/11/2010 om 01:17:12
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wahabisme

weet iemand misschien hoeveel geld Saoedi-Arabië gepompt heeft in het verspreiden van Wahhabisme  ?
#2
Politiek / De hypocrisie van de Ikhwan
03/10/2010 om 12:05:36
De Universiteit van Grenada (Spanje) heeft een video gepubliceerd van Nadia Yassine (1958) vier jaar na haar conferentie in Spanje. De woordvoerdster van de beweging Al-Adl wa Al Ihsan (verboden islamitische beweging) was daar op uitnodiging voor een conferentie over dialoog. Een leuke bijdrage met genoeg positieve punten. Maar wat ze nodig heeft is vooral kritiek.

Haar analyse is niet altijd sterk. Het is bovendien hier en daar populistisch. Ze legt uit waar onze problemen vandaan komen. De ene keer zijn de Amerikanen verantwoordelijk. Maar ze vertelt niet precies wie: het Amerikaanse volk of de administratie van Bush die toen aan de macht was. In enkele keren verwart ze de buitenlandse politiek van dat land met de globalisering.

Er zijn volgens haar nog twee belangrijke oorzaken. Dat is aan de ene kant de erfelijkheid van de macht. En aan de andere kant de jurispurdentie die alsmaar ingewikkelder werd gemaakt door de theologen. In alle landen waar het soort theologie van halal en haram werd bedreven, degenereerde de hele samenleving. 

Lees meer:
http://www.souss.nl/content/view/840/2/
#3
Vijf jaar geleden werd filmmaker Theo van Gogh vermoord door Mohammed B.. De moordenaar bekeerde zich kort daarvoor tot de wahabi-ideologie, een sekte die de letterlijke interpretatie van de heilige teksten van de islam aanhangt. Hij kwam in aanraking met deze sekte uit Saudi-Arabië via het werk van propagandisten in het Westen. Zijn geestelijke begeleider is een voortvluchtige Syriër. Wie zijn deze mensen en waar komt hun ideologie vandaan?

De turbulente geschiedenis van het Midden Oosten was altijd een vruchtbare bodem geweest voor politiek en religieus extremisme. Kennis van de geschiedenis is om die reden onvermijdelijk om het ontstaan en de ontwikkeling van de Wahabi's te begrijpen.   

Maar weinigen hebben de opkomst van de Wahabi's en hun gastheren Al-Saud zo goed beschreven als Said S. Aburish. Deze Palestijnse schrijver heeft meer dan twintig jaar in de schaduw van hun macht geleefd en gewerkt. Zijn werk bevat een schat aan inside informatie die men nergens anders vindt. Zijn indrukwekkende feitenkennis, zijn uitgebreide documentatie en zorgvuldig gekozen bronnen maakt van zijn werk een onmisbare bron. Uitgegeven in 1995, het heeft tot op vandaag niets verloren aan zijn actualiteit en aan zijn voorspellingen voor de toekomst: "The Rise, The Corruption and the Coming Fall of the Hause of Saud".

Lees meer:
http://www.souss.nl/content/view/624/2/
#4
In de media / Reportage: Geen Haat
02/10/2010 om 22:29:33
Nederland verhardt, althans, dat vindt Mark Smit. Geïnspireerd door de Amerikaanse ‘NOH8’ campagne start hij het Nederlandse equivalent ‘Geen Haat’.

Uitzending van 1 oktober 2010

vanaf   41:25

http://altijdwat.ncrv.nl/


Initiatiefnemers

http://www.geenhaat.nl/index.html
#5
VERSLAG VAN EEN DISCUSSIE MAROKKANEN, DE WEESKINDEREN VAN NEDERLAND

HAARLEM, 26 APRIL 1995


1. Inleiding

Ten aanzien van de eerste generatie Marokkanen in Nederland is men er altijd te gemakkelijk vanuit gegaan dat ze het Marokkaans Arabisch spreken. Het is een misvatting dat alle Marokkanen tweetalig zijn. Verder komt bij vrouwen nog analfabetisme voor. In nauwe samenwerking met de Culturele Vereniging Amazigh uit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam heeft het ACB een project opgezet om het Amazighonderwijs, ook in Nederland, te stimuleren. Hiervoor is de Marokkaanse professor Kaddour Cadi, werkzaam aan de Universiteit van Fes, voor een periode van twee maanden in Neder land uitgenodigd. Op 26 april 1995 heeft hij in Haarlem met een aantal deskundigen uit het onderwijs en het minderhedenbeleid een ronde tafel- discussie gevoerd. Voor hen die niet aanwezig konden zijn, maar wel belang stelling hadden is dit verslag gemaakt.

2. De Imazighen

De Berberstammen vormen de oorspronkelijke bewoners van Noord-Afrika. De Marokkaanse groeperingen zijn grofweg te verdelen in de Riffijnen (Senhadja) uit het Rifgebergte in het noorden, de Chleuhs uit het Atlasgebergte (Zenata) en de Soussis (Masmoudah) uit het zuiden.

De naam Berber is koloniaal bepaald, de correcte oudere naam is Amazigh. Amazigh-talen zijn de gemarginaliseerde -gesproken- moedertalen van vele Marokkanen. Hoewel ze nauwelijks worden geschreven, bestaan er boeken en tijdschriften in het Amazigh, maar in officiële stukken komt de taal niet voor. Dit mag verbazing wekken, want al in de 16e en 18e eeuw zijn er voorbeelden bekend van kranten die -zij het met Arabische teksttekens- in het Amazigh publiceerden. Vreemd genoeg worden de Amazigh-talen momenteel op vele plaatsen in de wereld bestudeerd, behalve in Marokko zelf. Maar nog nooit is een gestandaardiseerde versie van het Amazigh tot stand gekomen, te standaardisering zoveel bij kan dragen tot de emancipatie van de Imazighen.

De diversiteit in Amazigh groeperingen is voor de standaardisering een probleem. In taal en cultuur bestaan er duidelijke verschillen. Zo contrasteren bijvoorbeeld de betrekkelijk permissieve cultuur en losse omgangswijze tussen de seksen bij de Chleuhs met de rigoureuze levenswijze, de orthodoxie en de strenge scheiding tussen de seksen van de Riffijnse stammen. 

De verschillen- de Amazigh stammen leefden voordurend op gespannen voet met elkaar. Door de verbreiding van de islam in Noord-Afrika is de Amazigh-cultuur in het gedrang gekomen. Sommige antropologen beschouwen de islamisering van Noord-Afrika als een overwinning van het patriarchale systeem op het Amazigh matriarchale systeem.

Frankrijk en Spanje hebben in de koloniale tijd met hun verdeel- en heerspolitiek de culturele onderdrukking alleen maar aangewakkerd. Rivaliserende stammen werden door de koloniale mogendheden van wapens voorzien. 

In het verzet tegen de Spaanse bezetter is een emir er in geslaagd een veldslag te winnen en een onafhankelijke Rif-staat uit te roepen (1921-1926), maar die hield niet lang stand. De Franse en Spaanse heersers deelden het land op in invloedssferen waardoor het Rif-gebied onder Spaans beheer verder werd geïsoleerd van de rest van bewoond Marokko. De Franstalige gebieden ontwikkelden zich als geheel ook meer.

Burgerlijke inspraakgroepen, zelforganisaties en actiegroepen zijn in de Marokkaanse samenleving een vrijwel onbekend verschijnsel. Daar ligt een deel van de verklaring voor de gezagschuwheid van Marokkanen. Het is een flinke overgang naar de Nederlandse inspraakcultuur. De koning van Marokko heeft in het verleden zijn onderdanen in den vreemde ontraden aan het politieke leven deel te nemen. Door één en ander bleven alleen de moskeeën over als ontmoetingscentra en plaats van zaken doen. Het mag duidelijk zijn dat deze groepen niet in staat waren zich naar behoren in alle circuits te profileren, zoals wel blijkt uit de weinig rooskleurige positie van sommige Marokkaanse groepen in de Nederlandse samenleving.

http://www.syphax.nl/index.php?actie=entry&id=2399
#6
In de media / Izri op France 3
16/09/2010 om 16:47:16
Mardi 21 septembre 2010

A voir ce soir à partir de 20h45

22h25 Mezzo Voce
"Khalid Izri"

Des frontières du rif marocain aux berges de Mezzo voce, il n’y avait qu’un bras de mer à franchir pour Khalid Izri. Ce contre ténor, à la voix puissante et expressive est l’ambassadeur de la culture Amazigh. Homme d’engagement Khalid Izri est un défenseur des cultures minoritaires et du droit des peuples à jouir de leur identité culturelle.

http://corse.france3.fr/guidetv-viastella/index.php?page=article&numsite=5471&id_article=13106&id_rubrique=5474
#7
Mededelingen / Arkoun overleden
16/09/2010 om 15:46:34
Professor Mohammed Arkoun is afgelopen dinsdag in Parijs op 82-jarige leeftijd overleden. Arkoun werd internationaal vooral bekend als hoogleraar in de Geschiedenis van Islamitische Filosofie...

http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=5339

Islam in Discussie, 24 vragen over de islam, éd. Uitgeverij Contact, Amsterdam 1993.
Islam & De Democratie; Een ontmoeting, en collaboration avec Frits Bolkestein, Uitgeverij Contact, Amsterdam 1994.
Plusieurs articles et interviews dans Revues et journaux néerlandais.. / Meerdere artikels en interviews in Nederlandse kranten en tijdschriften..

http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Arkoun

#8
In de media / Franse democratie in Afrika
17/08/2010 om 13:49:18

Franse officier bedreigt een Togolese journalist

http://www.youtube.com/watch?v=wcVvyhgu_2M
#9
Al-Jabri, de huisfolosoof van Arabisch nationalisme in Marokko is niet meer. De man stond buiten Marokko vooral bekend als een pleitbezorger van verlichting en rationalisme onder de Arabieren. Wat velen niet weten is dat hij ook een fervente aanhanger was van de Baath-ideologie waarvan Saddam...

http://www.souss.nl/content/view/796/2/
#10
In de Amazigh Special ligt de focus op de Amazigh (berberse) cultuur uit het noorden van Marokko. Het noordelijke gedeelte van Marokko, de Rif, is het gedeelte waar de meeste in Nederland wonende Marokkanen vandaan komen.


Elke Amazigh Special heeft een speciaal thema. Ditmaal staat de editie in het teken van de lente. De Amazigh cultuur heeft een mediterraan karakter door haar ligging en door invloeden van verschillende kunststromingen uit de mediterranée. De Amazigh cultuur is sterk in het overbrengen van verhalen en liederen van vader op zoon en van moeder op dochter, ook wel Izran genoemd. De Amazigh Special bestaat uit optredens van verschillende artiesten zoals:


zanger Mimoun Rafroua
singer/songwriter Homad
spoken word Ali Amazigh
dichter Ahmed Sadki
componist / musicus Farid Mettawun
dichtster Naima Farisi
woordkunstenaar Chacha
en presentatie door Ayned


Het programma is in de Blauwe Zaal van Stadsschouwburg Utrecht. Adres: Lucas Bolwerk 24. De entree is â,¬ 13,-. De foyer is vanaf 19.30 uur geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

http://www.marmoucha.nl/content/images/flyers/2010/Amazigh-Specialb.jpg
#11
In de media / Nieuws Tamazight Catalaanse tv
26/01/2010 om 13:32:13
Nieuws in het Tarifit op Catalaanse tv:

http://www.btvnoticies.cat/tag/info-amazic-tarifit
#12

Veel Marokkanen die psychische klachten hebben weten niet de weg naar professionele hulp.
Hierdoor komen ze te laat in een behandeltraject met alle gevolgen van dien.

Tijdens deze voorlichtingsmiddag die door Mw. drs. H. Saghraoui (psycholoog)
wordt gegeven komen volgende vragen aan bod:


â€" Taboe rondom de psychiatrie bij Marokkanen.
â€" Wat doen psychiatrische instellingen en wie komt hiervoor in aanmerking?
â€" Welke stoornissen komen het meeste voor bij Marokkaanse cliënten?
â€" Hoe ziet behandeling eruit?


Organisator: Vereniging Syphax
Tijd: 15:00 â€" 17:00
Datum: zondag 8 november 2009

Adres: Australiëlaan 6
3526 AB Utrecht
Entree: Gratis

Contactpersoon H. Boussedra:
Tel.: 06 52 71 63 26
E-mail: info@syphax.nl

Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen zowel in het Tamazight als Nederlands.
#13
In de media / Tahar Ben Jelloun & Rif
31/10/2009 om 18:09:21
La Porche noire, le play boy et la burqa   

article paru dans les pages débats du Monde le 27-28 sept 2009
Par Tahar Ben Jelloun

.....
A son accent, je constate qu’il est du Rif, pays où l’on cultive du kif avec lequel on fait le hachich. Argent facile. Il conduit un engin comme s’il était prêt à s’embarquer pour la lune et traite sa femme ou celle supposée être sa femme comme une esclave, une chose, un paquet enveloppé dans un service funéraire. Evidemment, il téléphone avec son portable et parle en neerlandais. Il vient de Rotterdam, car la voiture y est immatriculée.
...........
lees meer
http://www.taharbenjelloun.org/chroniques.php?menuimg=3&type_texte=0&id_chronique=146
#14
In de media / Kinderbescherming in Marokko
13/09/2009 om 00:01:13
Een rechter en zijn vrouw mishandelen hen 11-jarige dienstmeisje

“Zainab was broodmager. Haar lichaam zat vol blauwe plekken en bloedingen van de slagen.
Op haar lippen zaten brandwonden, aangebracht met een brandijzer.
Haar borst en genitaliën waren verbrand met kokende olie.”


http://www.redachraibi.com/article-35502838.html


http://nl.globalvoicesonline.org/2009/09/marokko-aandacht-voor-kinderarbeid/

#15
Het instellen van een avondklok, het vernederen van jongeren al dan niet Marokkaans, Burgemeesters die met harde termen gooien en meer bevoegdheden willen (o.a.: ondertoezichtstelling). Termen en uitspraken die een buitenstaander doen denken dat er een waar slagveld gaande is in Nederland. Klopt dit wel met de huidige werkelijkheid? Creëren we zo niet enkel een angstcultuur voor de jongeren? Of duidt de komst van het ministerie voor jeugd en gezin juist op een behoefte in de maatschappij om discipline en orde te scheppen?

Punten waar we het eens of oneens over kunnen zijn met elkaar. Maar zouden we niet al moeten zijn aangekomen bij een zeker punt van zelfreflectie en met oplossingen moeten komen? Inderdaad! Daarom is het tijd om de koppen bij elkaar te steken en erover te debatteren.
Vereniging Syphax organiseert dan ook op zaterdag 13 december 2008 een politiek debat:

Jongeren vs beleid?

Het discussiepanel zal bestaan uit:
•   Dhr. Farid Azarkan: Directeur SMN (Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland)
•   Dhr. D. van den Ham: Plaatsvervangend districtschef van de politie Utrecht zuid
•   Dhr. Omar Essaddik: Begeleider van buurtvaders vanuit Cumulus
Gespreksleidsters: mv. Hayat Benameur en mv. Salome Toet

Het debat zal worden afgesloten met een speciaal optreden van de dhr. Mustapha Ayned: Ayned is schrijver, theatermaker en muzikant


Locatie: Oudegracht 245a Utrecht , (Boven muziekcentrum Tivoli)
Tijd: 18:00 uur
Toegang: gratis

We hopen u dan te kunnen ontvangen, want hoe meer deelnemers aan het debat hoe eerder we tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen!

Meer info.: Yuba Zalen 06 177 414 35

#16
Il y a 23 ans, dans la ville de Nador, de simples protestations estudiantines se terminaient dans un bain de sang. Retour sur ce fameux 19 janvier 1984 qui, jusqu’à aujourd’hui, n'a pas livré tous ses secrets.

http://www.telquel-online.com/259/maroc5_259.shtml
#17
Azul,

Heeft iemand het boek van Mohamed Tobji (Les officiers de Sa Majesté : Les dérives des généraux marocains 1956-2006) gelezen ?


#19
Muziek / Algerijns liedje !
03/08/2006 om 23:38:14

Weet iemand wie het onderstaande liedje zingt?

Het gaat ongeveer als volg:
...............
Il  choisi une Mercedes, M’go mkrazi
Wa’na ma3a les bus nqassi
.......................
Rmawna kamel f  la poubelle
Mni dina listqlal
...............
Anaya lyoum je m'en fou
................
Téléphone a sonné
Président a démissionné 
...........
Arabophone francophone
Lqahira wla la Sorbonne
...........