-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Topics - Massinissa

#2
Geschiedenis / Opstand in Arif
25/04/2017 om 17:43:04
Wat bezielt de Riffijnen?

Column in 030Nieuws: http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-wat-bezielt-de-riffijnen/ 14 april 2017

Wat bezielt de Riffijnen?

Wat weten wij in Utrecht van onze allochtone medeburgers? 25 April om 19.30 in de Muntmeesters, Leidsekade 117. Gastspreker Abderrahman El Aissati. Onderwerp: Wat bezielt de Riffijnen? *
Van Marokkanen, Turken, Ethiopiërs, Syriërs, Grieken, Spanjaarden en andere migranten die zich in Nederland vestigen verlangt onze overheid dat zij kennis nemen van onze cultuur: normen en waarden, stukje geschiedenis. Maar wat weten wij van de achtergrond van onze allochtone mede­burgers in Utrecht, van hún cultuur en geschiedenis?
Klopt het wat wij daarvan denken te weten? Is de informatie die wij krijgen van de NOS, de NRC, Volkskrant, Trouw, het AD en de Telegraaf betrouwbaar, zodat we niet zelf op zoek hoeven te gaan naar informatie? Klopt de informatie van de gemeente die de bevolkingssamenstelling van Kanalen­eiland en Overvecht wil wijzigen omdat er teveel Marokkanen bij elkaar zouden wonen?
Ik herinner me het boekje ‘Ieder voor zich’ van Frank van Gemert, cultureel antropoloog. Een proefschrift nog wel. De hoge criminaliteit onder Marokkaanse jongeren, aldus Van Gemert, die een expert heet te zijn op het gebied van jeugdbendes, zou te maken hebben met de “verhullende en legitimerende werking” die uit zou gaan van de Islam (1998, p. 206). “Marokkaanse cultuur ook oorzaak jeugdcriminaliteit” kopte Trouw naar aanleiding van de dissertatie van Van Gemert.
Om beter te kunnen beoordelen of wij op nep-nieuws en nep-wetenschap worden getrakteerd is het nodig zelf meer te weten van de achtergrond van migranten. Er zijn weinig autochtone Nederlanders die weten dat ca. 90% van onze Marokkanen afkomstig zijn uit het Rifgebied en dat Riffijnen weinig op hebben met het Marokkaanse regime en ook weinig op hebben met de Islam voor zover die wordt gebruikt om het koningschap te legitimeren: de Marokkaanse koning zou een afstammeling zijn van de profeet Mohammed.
Er zijn weinig autochtone Nederlanders die weten dat de Riffijnen, nadat ze een belangrijke over­winning behaalden op het Spaanse koloniale regime, het Spaanse leger onder leiding van Franco in 1926 een eind maakte aan de opstand door de bevolking vanuit de lucht te bestoken met gifgas, wat tot op heden een hoge sterfte tot gevolg heeft door kanker.
Er zijn ook weinig autochtone Nederlanders die weten dat de Riffijnen in 1958, toen ze zich hadden bevrijd van de Spaanse overheersing te maken kregen met Marokkaans kolonialisme en dat de opstand daartegen bloedig werd neergeslagen waarbij het leger van de Marokkaanse koning de bevolking ook bestookte met napalm en witte fosfor. De onderdrukking van de Riffijnen die daarop volgde maakte dat 30% van de bevolking uitweek, onder andere naar Nederland en Utrecht.
Migranten die naar Europa en Nederland komen zijn doorgaans geen gelukzoekers, zoals het voor­beeld van de Riffijnen laat zien.
* Bent u van plan te komen, graag even een mailtje: kees@keesvanoosten.nl of Said Essanoussi massinissa4you@gmail.com
#3
Tafsut n Imazighen 2966 in Utrecht

23 april 2016 Avond programma

Op deze avond zal in het bijzonder aandacht worden gegeven aan de taal en de identiteitsproblematiek van de Marokkaanse- en specifiek bij de Amazigh jongeren in onze samenleving.

Flyer Tafsut

Dr. A. Aissati, verbonden aan de universiteit van Tilburg- Utrecht als taal en communicatie deskundige geeft een lezing rondom de kwestie van de identiteitscrisis, waar de politiek een rol in speelt.

Dhr. M. Essanoussi, taalkundige en Amazigh specialist verbonden aan de Radbout Universiteit. Ook hij probeert een antwoord te geven op psycho-linguïstische kwesties in Europa.

Dhr. Mustafa Amhaouch (lid van de tweede kamer van CDA) schetst een beeld waarin de politiek wel of niet op de hoogte is van de problematiek rondom de identiteitscrisis bij de Marokkaanse jeugd en bij Imazighen in het bijzonder.

In samenwerking met : Amazigh.nl en ZOAL Fotografie & Design

Middagprogramma
Workshops

van 13.00 tot 15.30 uur

Tifinagh op canvas
(4 t/m 8 jaar)
Wie aan A, B, C, D, E, denkt, denkt vaak meteen aan het Nederlandse alfabet, maar hoe bekend is men eigenlijk met het Amazigh alfabet.
Riffijnse keramiek uit Idardouchen (9-14jaar)
Wie aan Idardouchen denkt, denkt aan prachtige, handgemaakte keramiek wat met liefde en zorgvuldigheid wordt gemaakt door de lokale bevolking. De mooie zwarte lijnen en symbolen geven het de nodige ‘finishing touch’.

Muziek van:

Jamal Hamid

Thaziri Wahid

Hmida Assebaan
#4
Tafsut n Imazighen 2962 / 2012
Door: Said Essanoussi
Op de Zaterdag 21 April 2012
Cartesiusweg 11
3534 BA Utrecht
Beschrijving

Tafsut Imazighen, Amazigh lenteviering in utrecht.
Ter gelegenheid van de viering van het Tafsut imazighen 2962/ 2012

organiseert Syphax i.s.m. MVVN, Marokkaans jongerengeluid, Rif autonomie en Amazigh.nl op 21 april 2012 een activiteit met het thema mensenrechten. De activiteit start met een debat met:
• Chakib Al khayari
• Mohamed Ainaissa (Afedjah)
• Amina Akrouh
• Rani Kaddouri
De activiteit zal voortgezet worden met muziek

Programma
16:00 tot 23:00 (inloop om 15:30)
#5
Vertaald vanuit het Frans door Dhr. Rani Kaddouri

Het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat de beslissingen van de rechtbank genomen dient te worden op basis van keihard bewijsmateriaal dat tijdens de hoorzitting wordt gepresenteerd. Het is duidelijk niet het geval in de zaak van de Amazigh activisten in Meknes. Sterker nog, het gerechtshof van Meknes veroordeelde ons (Mustapha OSSAYA en Hamid Ouadouch) op  25 november 2009 tot zware straffen op basis van elementen die geen rechtsgrond hebben.  Ondanks het feit dat het bewijs, dat voor het hof is gepresenteerd, in strijd was met processen-verbaal van de gerechtelijke politie. Te meer daadwerkelijk is aangetoond, dat de feiten door de politie zijn gefabriceerd en uit het niets verzonnen zijn, vaak tegenstrijdig en een hoog mate van  fantasie bevatten. Dit bewijst dat deze feiten niet het werk zijn van de gedetineerden. Het lijkt dan ook noodzakelijk om deze feiten te analyseren en  aan te tonen dat ze vals zijn.
   

In de gerechtelijke uitspraak op pagina 6 staat: "na het horen van de verdachte, Mustapha OUSSAYA,
op de preliminaire zitting, gaf hij de beschuldigingen toe en verklaarde dat hij de leider is van de Amazigh Culturele Beweging vanwege zijn relatie met enkele van zijn vrienden uit de streek van Errachidia die Amazigh dialect spreken... ".
Als ik de auteur van dit citaat was, had ik nooit gezegd dat ik de leider ben van de Amazigh Culturele Beweging. Immers deze beweging kent geen leider. Het is niet hiërarchisch. Alle militanten zijn op gelijke voet. Daarnaast is het eerste wat we bij de Amazigh Culturele Beweging leren, is dat Tamazight een taal is als alle andere talen, en dat het geen dialect is. Met andere woorden, als ik de echte auteur was van het genoemde citaat zou ik dan zeggen: "Ze spreken Tamazight" in plaats van "ze spreken een Amazigh dialect."

Uit datzelfde document op pagina 7: "Tijdens de gebeurtenissen bij de universiteit van Errachidia werd een student van Nahj gedood. Dit incident zorgde ervoor dat de  studenten van Nahj om wraak riepen ter ere van hun kameraad. Als gevolg van een botsing die op 10 mei 2007 aan de Faculteit der Meknes plaatsvond... "
Dit citaat geeft aan in welke mate het proces vals  is. Waarom?
Gewoon omdat ik aangevallen werd op 10 mei 2007 vóór de gebeurtenissen bij de universiteits-stad Errachidia plaatsvonden.

Op pagina 5 staat: "Op indicatie van Mustapha Zamzami ging de politie naar de woning nr. 73 in de wijk Zitoun."


Terwijl Mustapha Zamzami voor de rechtbank verklaarde dat hij op de plaatsdelict werd aangehouden. Op last van de politie, na het laten zien van de foto van Mustafa OUSSAYA, heeft de heer Zamzami inderdaad ons verblijf aangewezen. Met andere woorden, De heer Zamzami heeft niet aangewezen waar ons huis is, niet omdat we de daders zijn, maar gewoon omdat hij alleen het huis van de activisten van de Amazigh Culturele Beweging kent. Vandaaruit is het duidelijk dat de politie er alles aan deed om de activisten van de Amazigh zaak in de gevangenis te krijgen op basis beschuldiging die we nooit hebben begaan. Het doel is de neutralisatie van de vrije en kritische stem die de Amazigh Culturele Beweging heeft. De volgende in beslag genomen goederen in de woning nr. 73 in de wijk Zitoun, verraden de intenties van de gerechtelijke politie:


- Een aantal communiqués die toebehoren tot het archief  van de Beweging.
- Veel boeken en cd-rom’s die behoren tot de Amazigh Culturele Beweging.
- Twee computers. We vragen ons wederom af, als de politie echt op zoek was naar de daders van deze criminele acte: waarom hebben ze dan boeken, computers en archief in beslag genomen?!


Merk daarbij ook op dat de gerechtelijke politie, ondanks dat ze niet volledig was bij het rapporteren van de in beslag genomen goederen in haar proces-verbaal, heeft toch niet ontkent.

Op pagina 6 van het eerder genoemde document, verwees de politie naar het volgende:

"provocerende communiqués geschreven door de Amazigh Beweging werden in beslag genomen en een computer van merk DELL..."

Benadrukt moet worden dat de gerechtelijke politie deze “provocerende” communiqués niet heeft gekwalificeerd. Met andere woorden tegen wie en waarom deze communiqués provocerend zijn, is niet duidelijk gemaakt.


Bovendien moet worden opgemerkt dat de gerechtelijke politie verstrikt was geraakt in een aantal tegenstrijdigheden toen ze de ter laste legging werd opgesteld door een aantal onbestaande verdachten hierin op te nemen. Op bladzijde 7 van datzelfde document staat: "Ze verdeelden zich in twee groepen onder leiding van ondermeer Ouadouch Hamid, Mohamed Ali en Akchour Nouari ..." Ook staat erin: "Het slachtoffer verloor zijn evenwicht en werd besprongen door Hamid Ouadouch, Mustapha OUSSAYA Ali Akchour... ".

Hieruit, vragen wij ons af: Wie is Ali Akchour? Hoe werd hij vervolgd geweest? Als hij bestaat, waarom is er geen veroordeling tegen hem uitgesproken?

Het antwoord is eenvoudig, de gerechtelijk politie heeft alle dossiers naar haar smaak vervalst, tegen wie ze dat wil om de protestbewegingen MCA te neutraliseren.

Een nadere blik op de documenten in alle stadia van het onderzoek, zowel tijdens het proces voor de rechtbank als het gerechtshof, leert dat de rechters in hun uitspraken geen verwijzing hebben gemaakt naar een aantal verzonnen bewijzen in het proces-verbaal. Ook verwezen de rechters in hun uitspraken niet naar de verklaringen van de getuigen voor de onderzoeksrechter en voor de rechtbank, waar de gerechtelijke politie een aantal personen, Mohamed Kinani, Amina en haar man Ismael Sadki Ba Lhadj en Chrifa Saghir, heeft aangezet om tegen ons te getuigen. Dit met het doel haar verzonnen proces-verbaal te onderbouwen. Maar zij kwamen al snel op hun verklaringen terug, zowel voor de onderzoeksrechter als voor de rechtank. Sterker nog, zij bekenden dat de gerechtelijke politie hun aanzette tot het doen van deze belastende verklaringen. Ook heeft de uitspraak van de rechters met geen woord gerept over deze getuigen die hun belastende verklaringen hebben ingetrokken voor de onderzoeksrechter. In totaal gaat het over 12 getuigen die ons onschuld hebben benadrukt en dat wij op die bewuste ochtend van 22 mei 2007 ons woonadres niet hebben verlaten.

Onderstaande tabel (onderaan) is een samenvatting van alle gebeurtenissen in verschillende stadia van het proces.

Uit de bovenstaande tabel rijst de volgende fundamentele en logische vraag op: Heeft de gerechtelijke politie de middelen om bekentenissen van verdachten af te dwingen in tegenstelling tot de rechters? Of wat is er daaar aan de hand?
Het antwoord op deze vraag is heel eenvoudig. We zijn geestelijk en lichamelijk gemarteld en werden gedwongen om valse verklaringen te ondertekenen.  Deze hebben we niet eens van tevoren mogen lezen. Wij hebben dat verklaard voor de procureur-generaal, voor de rechter en tijdens de het proces. Bovendien heeft de onderzoeksrechter de sporen van geweld op ons lichaam met eigen ogen kunnen zien. Dit werd opgemerkt op 25 mei 2007, dat wil zeggen een paar minuten voor onze verschijning voor de rechter (zie het eerste ondertekende verslag van het onderzoek, toen opdracht werd gegeven ons aan te houden).

De getuige Amina Sadki, en dat is toppunt van absurditeit met uitzondering van de tegenstrijdigheden, is een recidiviste met een strafblad. Dat blijkt uit haar strafdossier in het bezit van onze advocaten. Bovendien vertelde ze openlijk dat ze altijd het proces-verbaal van de politie heeft ondersteund wanneer beroep op haar werd gedaan (zie hiervoor de notulen van de griffier tijdens de zitting van de rechtbank).

Bovendien moet worden benadrukt dat Amina Sadki, voor ze haar valse beschuldigen heeft verklaard, niet plaats heeft genomen in de zetel die gereserveerd is voor getuigen, maar ze zat in de plaats in de rechtszaal naast de openbare aanklager (zie notulen van de griffier van de rechtbank 16 oktober 2008).

Merk ook op dat ze had verklaard dat ze een speciale behandeling heeft gekregen van de gerechtelijke politie.  Zo heeft ze verklaard in het proces-verbaal dat ze genoten heeft van buitengewoon lekker en uitgebalaceerd maaltijd die de gerechtelijke politie haar heeft aangeboden in ruil voor haar valse getuigenis. Tijdens de zitting voor het hof van beroep schitterde zij met afwezigheid.

Wat de studenten van Nahj (vermeende tegenstander) betreft, zij verklaarden voor de rechtbank dat ze niets tegen de Amazigh Culturele Beweging hebben. Daarnaast werden ze ook blootgesteld aan marteling door de gerechtelijke politie. Om ze te dwingen verklaringen te ondertekenen die ze ook niet van tevoren hebben gelezen. Dit is duidelijk in tegenspraak van de woorden van de gerechtelijke politie op pagina 5 van het besluit, deze luiden als volgt: "Degenen die verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurd zijn ontegensprekelijk studenten die behoren tot de Amazigh Culturele Beweging, gezien de respectabele ideologische strijd”.

Bovendien heeft wetenschappelijke expertise en de analyse van DNA de waarheid naar boven gehaald en ons in het gelijk gesteld. De expertise in kwestie geeft aan dat de kleding die in beslag is genomen in ons huis (nummer 73 Zeitoun) zijn van de heer Mustapha OUSSAYA, terwijl het DNA, gevonden op de bijl en de cap, is van het slachtoffer zelf. Ook zijn er geen vingerafdrukken van ons op de bijl gevonden, wat ons onschuldig bewijst. Daarnaast is de betreffende bijl niet bij ons ingevorderd. De gerechtelijke politie beweert daartegen dat de bijl, net als de cap,  gevonden zijn in de buurt van het slachtoffer, wat niet waar is.

Als het gaat om de pleidooi van de verdediging, benadrukt deze dat de politie niet over een huiszoekingsbevel beschikte toen de politie ons huis heeft bestormd en doorzocht. Daarbij is de huiseigenaar niet op de hoogte gebracht noch was hij aanwezig tijden deze actie. De verdediging heeft de rechtbank van onomstotelijke bewijzen voorzien die de vervalsingen in het proces-verbaal benadrukken, marteling van gevangenen en dat er absoluut geen sprake kan zijn van heterdaad. De verdediging benadrukte ook de afwezigheid van een bekentenis voor het gerecht en de afwezigheid van bewijzen die onze betrokkenheid aantonen. De verdediging verzocht de rechter het proces-verbaal niet ontvankelijk te verklaren als gevolg van tegenstrijdigheden en eiste vrijspraak.
Na beraadslaging veegde het gerechtshof al het bewijs hierboven van tafel en werden wij, de activisten Mustapha OUSSAYA en Hamid Ouadouch, scherp veroordeeld en zijn tegen ons staraffen uitgesproken van 10 jaar cel en een boete van 50.000 DH voor elk van ons. Hieruit blijkt heel duidelijk dat de rechter zich laten leiden door het proces-verbaal van de gerechtelijke politie, ondanks de duidelijke tegenstrijdigheden hierin. De rechtbank hanteerde de volgende uitgangspunten: "De verklaringen van de verdachten voor de gerechtelijke politie duiden op… ' en 'Het is voor de rechter bewezen zoals blijkt uit het proces-verbaal…". Hieruit blijkt heel duidelijk dat de rechtbank zijn overtuigingen baseerde op het proces-verbaal van de gerechtelijke politie dat niet anders is dan een versie van de eisende partij. Dit getuigt van de schending van de juridische procedures en het ontbreken van een eerlijk proces.

Bovendien herbeoordeelde het gerechtshof de feiten en zei dat deze aanval tot doodslag leidde. Dit lijkt ons in tegenspraak met het oordeel dat opgenomen is in de proces-verbaal van de gerechtelijke politie. Wij kunnen ons terecht afvragen op grond waarvan kwam het gerechtshof tot deze herbeoordeling? Met de wetenschap dat het hof haar herbeoordeling baseerde op het proces-verbaal van de gerechtelijke politie, terwijl de politie ons beschuldigde van moord met voorbedachte rade!

Het antwoord is heel eenvoudig: de rechter kwam tijdens de hoorzitting tot het oordeel dat we onschuldig zijn. De rechter zocht in dit geval naar een creatieve tussenoplossing door de aanklacht te wijzigen.
Op basis van het voorgaande en het bestuderen van de teksten van het Wetboek van Strafrecht, met name de hoofdstukken die betrekking hebben op de bewijslast opgenomen in het proces-verbaal, laat onomstotelijk zien dat wij niet door rechters zijn veroordeeld zoals normaliter gebruikelijk is, maar in feite door de gerechtelijke politie als opsteller van het proces-verbaal.

Dit laat pijnlijk zien dat in dit land de rechtspraak niet is gericht op het zoeken naar de waarheid. Maar deze in feite een speeltje blijkt te zijn die in dienst staat van de politieke macht.  Rechtvaardigheid en onafhankelijk zijn ver te zoeken. De veroordeling of vrijspraak zijn op deze manier opgesteld in politiebureaus en zijn nooit onderwerp geweest van de hoorzittingen.

Conclusie:

De beslissing om ons te veroordelen blijft een ongekende zwarte bladzijde in de gerechtelijke geschiedenis van dit land en een zwarte vlek op de voorhoofden van ieder die bijgedragen heeft aan deze veroordeling. Ondanks deze veroordeling van het gerechtshof in Meknes, pleiten wij onschuldig te zijn en wij zullen ons onschuld blijven pleiten volgens het beginsel: “de verdachten zijn onschuldig tot hun schuld wordt bewezen” daarentegen zijn wij veroordeeld zonder dat bewezen is dat we schuldig zijn.

Wij, activisten van de Amazigh Cultureel Beweging, veroordelen de beslissing van het hof en vinden deze één politieke beslissing die in de achterkamertjes van de politie zijn voorbereid. Het doel is afschrikking van de rest van de Amazigh activisten. Wij strijden voort  voor een volledig herstel van onze legitieme economische, culturele en sociale rechten.

Hamid Ouadouch      detentienummer: 35174

Mustapha OSSAYA    detentienummer: 35 173

De plaatselijke gevangenis van Sidi Said, Meknes

Vertaald vanuit het Frans door Dhr. Rani Kaddouri
#6
Politiek / Ahmed Adghirni bij Aljazeera
19/10/2009 om 09:43:34
Ahmed Adghirni, voorzitter van de Marokkaanse democratische partij amazigh PDAM, werd uitgedaagd door het programma van Arabische televisie Aljazeera in haar emissie „Moubachara Maakoum“ online met u". Het gesprek ging over op de situatie van de rechten op het gebied van politiek, cultureel en economisch van Amazighen. En de vraag over de de staat van Marokko die is geregistreerd bij de Verenigde Naties als Arabische staat, dat haar grondwet slechts de Arabische taal erkent en dat zijn Parlement ook geregistreerd is in het  Parlement in het Arabische etc… Deze staat - benadrukt Ahmed Adghirni - is het puur een Arabische staat of een staat voor allen … om aan de voortzetting van het gesprek (in Arabisch) kan je het gesprek volgen via:

http://www.youtube.com/watch?v=iy0Wu8CML6o&feature=player_embedded#
#7
Veel Marokkanen die psychische klachten hebben weten niet de weg naar de professionele instanties. Hierdoor komen ze te laat in een behandeltraject.

Tijdens deze lezing die door Mw. H. Saghraoui (psycholoog) wordt gegeven komen volgende vragen aan bod:


Taboe rondom de psychiatrie bij Marokkanen Wat doen psychiatrische instellingen hieraan en wie komt hiervoor in aanmerking?
Welke stoornissen kom ik als behandelaar het meest tegen en hoe ziet de behandeling eruit?
Welke knelpunten kom ik bij ons tegen tijdens therapie?   

Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen zowel in het Tamazight als Nederlands.

Organisator: Vereniging Syphax
Datum: zondag 8 november 2009
Tijd: 15:00 â€" 17:00

Adres: Australiëlaan 6
3526 AB Utrecht
Entree: Gratis

Contactpersoon H. Boussedra:
Tel.: 06 52 71 63 26
E-mail: info@syphax.nl

------------------------------
Mustapha Belaarbi
Commissie Amazigh Activiteiten
Vereniging Syphax
Postbus 1317
3500 BH Utrecht

Bezoekadres (op afspraak):
Australiëlaan 6
3526 AB Utrecht

Tel: +31 (0) 30 2 333 639
GSM: +31 (0) 61 5 834 459
Fax: +31 (0) 30 2 369 227
M.Belaarbi@syphax.nl
#8
Verhalen / verhaal van een ezel in het Engels
12/06/2009 om 13:49:58
The Donkey One day a farmer's donkey fell down into a
well. The animal cried piteously for hours as
the farmer tried to figure out what to do.

Finally, he decided the animal was old, and the
well needed to be covered up anyway;
it just wasn't worth it to retrieve the donkey.

He invited all his neighbors to come over and
help him. They all grabbed a shovel and began
to shovel dirt into the well. At first, the
donkey realized what was happening and cried
horribly. Then, to everyone's amazement he
quieted down.

A few shovel loads later, the farmer finally
looked down the well. He was astonished at what
he saw. With each shovel of dirt that hit his
back, the donkey was doing something amazing.
He would shake it off and take a step up.

As the farmer's neighbors continued to shovel
dirt on top of the animal, he would shake it
off and take a step up.

Pretty soon, everyone was amazed as the donkey
stepped up over the edge of the well and
happily trotted off!

Life is going to shovel dirt on you, all kinds
of dirt. The trick to getting out of the well
is to shake it off and take a step up. Each of
our troubles is a steppingstone. We can get out
of the deepest wells just by not stopping,
never giving up! Shake it off and take a step up.

Remember the five simple rules to be happy:

Free your heart from hatred - Forgive.

Free your mind from worries - Most never happen.

Live simply and appreciate what you have.

Give more.

Expect less.


NOW ...........

Enough of that crap .. The donkey later came back,
and bit the farmer who had tried to bury him.
The gash from the bite got infected and
the farmer eventually died in agony from septic shock.


MORAL FROM TODAY'S LESSON:

When you do something wrong, and try to cover
your ass, it always comes back to bite you.

You have two choices...smile and close this
page, or pass this along to someone else to
spread the fun. 
#9
Azul mmarra,

Arabieren kende zoveel veroveringen. Dat werd gedreven door het geloof. Het is als het ware symptomen verspreiden om vervolgens die symptomen te implementeren die zelf het proces versterkt een een ware plaats geven. Als men Ibn Khaldoun leest kan ie snel achter komen dat er een tactiek wordt gecreëerd om zelf families te breken en broers en zusters vijanden van elkaar te worden. Noord Afrika is hier het voorbeeld van.

Hieronder lezen jullie een korte omschrijving van een met verschenen boek. Dat wordt door AlHijzra georganisserd.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


De arabist en historicus Maaike van Berkel spreekt met Hugh Kennedy (SOAS, Londen) over de jaren 632-750. Daarin is de basis gelegd voor de islamitische wereld van nu. Deze periode heeft het aanzien van de huidige wereld mede bepaald. Het gesprek zal gaan over de veroveraars als helden, soldaten, martelaren, fortuinzoekers en vernieuwers, en over de betrouwbaarheid van de bronnen die deze geschiedenis zo levendig in kaart brengen.
   Na de dood van de profeet Mohammed in 632 veroverden Arabische legers in hoog tempo een gebied dat zich uitstrekte van het huidige Afghanistan tot Spanje. Fascinerender nog dan het hoge tempo van deze veroveringen, is de manier waarop een klein aantal veroveraars in staat bleek blijvend een Arabische islamitische cultuur in deze gebieden te vestigen. Die islamisering en arabisering vond, in tegenstelling tot hetgeen heden ten dage nogal eens wordt beweerd, niet plaats met behulp van het zwaard. Het was een bijna volledig vreedzaam proces.

Van de Londense hoogleraar Hugh Kennedy verscheen onlangs in vertaling De grote Arabische veroveringen. Het ontstaan van het islamitische rijk, van Afghanistan tot Spanje (632-750). Dit boek, dat voor een geïnteresseerd en algemeen publiek is geschreven, behandelt de fascinerende geschiedenis van de Arabische veroveringen.

Voertaal is Engels

De sprekers
Hugh Kennedy is hoogleraar Middeleeuwse Arabische geschiedenis aan de School of Oriental and African Studies in Londen (zie verder hiernaast).
   Maaike van Berkel is historicus en arabist en verbonden aan de leerstoelgroep Middeleeuwse Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Zij is co-redacteur van de essaybundel Ibn Khaldûn en zijn wereld

Toegang is gratis. U dient zich wel van tevoren aan te melden bij spui25.nl of hier. U ontvangt géén bevestiging; u krijgt alleen bericht als de maximumcapaciteit van de zaal bereikt is.
#10
Beste,

Hierbij in de attachment informatie over mijn publicatie "ATLAS
LINGUISTIQUE DES VARIETES BERBERES DU RIF" (Berber Studies Volume 16,
2007, 291 pp., 356 maps, 47 tables, index of maps and tables,
Hardcover, 154.00 euro, ISBN 978-3-89645-395-2) dat begin juli 2007
verschenen is bij de uitgever Rüdiger Köppe Verlag, Languages and
Cultures (Wendelinstrasse 73-75,  50933 CologneP.O.Box 45 06 43, 
50881 Cologne Germany,info@koeppe.de).

Een presentatie en eventuele persconferentie volgen binnenkort aan de
Universiteit Leiden, waarover ik u verder zal berichten.

Alvast bedankt voor het verspreiden van de inhoud van dit bericht.

Met vriendelijke groeten
Prof. Dr. Mena Lafkioui

Universiteit Gent/Vakgroep Afrikaanse Talen en Kulturen
Università della Calabria/Dipartimento di Linguistica
#11
VREDENBURG UTRECHT
   
ZATERDAG 31 MAART 2007• 20.00 - 03.00 UUR

Toegang: â,¬ 29,50

Kaartverkoop & Informatie:
(030) 2314544

dorrestijn
Hans Dorrestijn
herzberg
Judith Herzberg

warmerdam
Alex van Warmerdam

ratzke
Sven Ratzke

   

Op zaterdag 31 maart vindt in Vredenburg Utrecht de 27ste Nacht van de Poëzie plaats. Van acht uur 's avonds tot drie uur 's nachts lezen meer dan twintig Nederlandstalige dichters uit België en Nederland voor uit eigen werk. De voordrachten worden afgewisseld door muzikale en andere entr'actes. Vast onderdeel van de Nacht is de boekenmarkt, die in de foyer is ingericht. De presentatie is in de vertrouwde handen van Piet Piryns en Menno Wigman.


De dichters

o.a.

Jan Willem Anker

Anneke Brassinga

Kees van Domselaar

Hans Dorrestijn

Eus

Al Galidi

Eva Gerlach

Erik Jan Harmens

Judith Herzberg

Ingmar Heytze met Ralph Meulenbroeks, viola da gamba

Geert van Istendael

Rutger Kopland

Joke van Leeuwen

Neeltje Maria Min

Bart Moeyaert

Els Moors

David van Reybrouck

Alexis de Roode

Rob Schouten

Hans Verhagen

Alex van Warmerdam

Nachoem M. Wijnberg         


De entr'actes:

Gert Vlok Nel

Sven Ratzke

Roosbeef

Les Frères Guissé

Ralph Meulenbroeks

Imetlâa en NL Mundo


Samenstelling en presentatie:

De 27ste Nacht van de Poëzie is samengesteld en georganiseerd Piet Piryns, Menno Wigman enFrancis Bouhuisen. Piryns en Wigman zijn bovendien de presentatoren van de Nacht.


Poëziebundel voor elke Nachtwaker

Dankzij de medewerking van de Volkskrant is het mogelijk elke bezoeker de Poëziebundel aan te bieden met daarin een (in de meeste gevallen) niet eerder gepubliceerde bijdrage van de dichters die aan de 27ste Nacht van de Poëzie meewerken.


Entreebewijzen voor de 27ste Nacht van de Poëzie zijn te koop bij Vredenburg Utrecht: (030) 2314544 / en via de agenda. De toegangsprijs bedraagt â,¬29,50

http://www.vredenburg.nl/festivalsites/nacht_van_de_poezie_2006.html#12
Mededelingen / Izran & Flamenco
25/01/2007 om 23:36:16
Imetlaa in samenwerking met de falamenco groep NL Mundo, Komt met een live CD, genaamd: 'IZRAN & FLAMENCO'.
http://www.imetlaa.com/nld/index.php
#13
Politiek / Advokaat Adghirni bijna vermoord
10/10/2006 om 12:46:12
Grave agression de Maitre AdghirniAhmed Adghirni, avocat à Rabat et secrétaire général du Parti Démocratique Amazigh
du Maroc (PDA) a été victime le 5 octobre 2006, d'une grave agression qui a failli
lui coûter la vie. Dans l'après-midi de cette journée, Maitre Adghirni circulait à
bord de son véhicule dans les environs de Rabat, lorsque, aux abords d'une forêt, la
voiture qui le suivait l'a violemment percuté, le propulsant hors de la route, le
faisant tomber dans un précipice. Maitre Adghirni qui par miracle n'a pas été
blessé, est parvenu à s'extraire rapidement de son véhicule et a couru rejoindre la
route afin d'échapper à deux hommes qui s'approchaient de lui.


Une fois sur la route il retrouve des témoins qui ont vu la scène et 3 gendarmes. Le
plus gradé se met à l'insulter, le traitant de " chelha " avant d'ordonner aux 2
autres gendarmes de faire un rapport dans lequel il mentionneraient qu'il ne s'était
rien passé. Un 4ème gendarme d'un grade supérieur arrive ensuite dans une voiture de
service et profère des menaces à l'encontre de Maitre Adghirni, affirmant que même
s'il avait été tué, cela n'aurait eu aucune suite.


Les gendarmes ont ensuite ordonné aux auteurs de l'agression de rentrer chez eux
sans qu'aucun procès verbal concernant l'accident n'ait été rédigé et ont obligé la
victime à payer sur le champ la somme de 500 DH pour le règlement de la facture de
dépannage de son véhicule.


Maitre Adghirni a ensuite porté plainte auprès du Procureur général de Rabat et
tente de se remettre de ce qu'il considère comme une véritable tentative de meurtre.Le Congrès Mondial Amazigh dénonce et condamne avec la plus grande fermeté ce lâche
acte d'agression et exprime à Maitre Adghirni toute sa sympathie et sa solidarité.


Le CMA a de sérieuses raisons de croire que cet acte maffieux est en relation
directe avec les activités politiques de Maitre Adghirni, en sa qualité de SG du
Parti Démocratique Amazigh, un parti qui s'installe progressivement dans toutes les
régions du Maroc et qui dérange de plus en plus les tenants de l'ordre établi.


En tout état de cause, le CMA demande instamment aux autorités marocaines de
diligenter une enquête dans les plus brefs délais afin d'identifier les auteurs de
l'attentat et de les faire condamner. Toute la lumière devra également être faite
sur le comportement inacceptable des gendarmes, coupables non seulement de
non-assistance à personne en danger, mais aussi de traitement dégradant envers un
citoyen et de probable complicité dans l'acte d'agression.


Nous attendons des sanctions rapides et exemplaires afin que la loi de la force et
de la violence ne remplacent jamais le nécessaire débat d'idées et la liberté
d'opinion et d'expression.Paris, le 8 octobre 2006

Le Bureau du CMA.Copies adressées à :

  a.. M. le chef du gouvernement marocain
  b.. M. le ministre de la justice
  c.. Aux organes pertinents des Nations Unies


Congrès Mondial Amazigh

BP 124 - 108 rue Damremont

75018 Paris, France

congres.mondial.amazigh@wanadoo.fr

#14
Politiek / Kaddafi en Imazighen *NEW*
07/11/2005 om 23:14:33
Azul iedereen,

Ik sprak net Lounes, voorzitter van (CMA) Congrés Mondial Amazigh over de uitnodiging van Lounes door Kaddafi persoonlijk. Hij is een paar uur geleden teruggekomen uit Libië. Kaddafi en Lounes hebben TWEE uur gepraat. Het is grappig te noemen dat Kaddafi graag als “AMGHAR” genoemd wil worden. Hij wil dus graag Tifinagh promoten en alles met Amazigh cultuur een plaats geven. Iedereen kan natuurlijk zijn mening hebben over Kaddafi. Arabier in hart een nier. Dat klopt maar gelukkig niet meer, D abuhari klopt ook. Arjuj n Libië, volledig mee eens. Ik ben blij als ie afstand neemt van zijn verleden en dat heeft ie zovaak gedaan. Als iemand als Kaddafi zo radicaal kan veranderen dan zeg ik, er is hoop in Noord Afrika en daar buiten.


D wenni netta


#15
Muziek / Promoot Intersection
10/02/2005 om 18:42:05
Als enige Amazigh Riffijnse groep verdient de nodige steun en promotie bij de top 10 van Noujoum El Hijra. Ze waren heel goed op BOX music TV.

Stem massal op intersection via deze link:

http://www.noujoumalhijra.tv/index.php?Data=Top10
#16
Azul iedereen,

Ijj n was d amimun d ameggaz n 2955. Asseggwas Amazigh 2955.
Beste wensen en gelukkig 2955

Lees meer over: http://www.amazigh.nl/artikelen/lees.php?aid=118
#17
Azul iedereen,


Een amazigh band is op zoek naar een bassist en een derbouga speler. Ben jij het zelf of ken je iemand met kennis van muziek meld je aan via:
assamamazigh@hotmail.com
Repeteren in de omgeving van Leiden & Gouda
Groeten,

assam groep