-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Topics - Ibn_Toemart

#1
Weet iemand iets over een eventuele samenwerking tussen de Kabylen en de Marokkaanse Imazighen aangaande een tot stand brengen van een standaard Tamazight. Je zou toch denken dat ze samen veel sterker zullen staan in de vorming van een gemoderniseerd standaard Tamazight en de ijver om gelijke rechten en erkenning.

Azul aythma
#2
Muziek / Ithran
07/03/2004 om 23:45:15
Heeft iemand voor mij de lange versie van Ithran-Imazighen??

Het is een parel van een lied dat ode aan de Imazighen brengt. Ik kan enkel de versie van 2,5 minuut te pakken krijgen.

Indien iemand van kazaa, de 5 min lange versie heeft 3afak laat dan iets weten

Azul
#3
Taal / Groeperen
06/11/2003 om 20:03:59
Ik vraag me nog steeds af wanneer we ons allen kunnen bundelen in bijeenkomsten en bewegingen om onze doelen slaagkansen te geven. Amazigh.nl is daarom enkel en alleen maar gesticht om het bewustzijn te stimuleren maar klaarblijkelijk niet om het om te zetten in actie en ijver.

Meer loze praatjes dan eigenlijke doelstelling dus en zo blijven we fosielen in een levendige wereld.
#4
Taal / Tamazight als rijke taal?
02/12/2003 om 22:00:55
Is het tamazight eigelijk rijk aan woordenschat zoals het innovatieve nederlands want op basis van mijn kennis is het behoorlijke arm en op de rand van arabisering tfoeeeee

Zeg me aub dat we een eigen woord hebben voor intellect, encyclopedie of psychologie????

Azul, is het woordenboek verrijkend?
#5
Taal / Voertuigen in het Tamazight?
17/01/2004 om 16:53:08
Azul

Ik vroeg me onlangs af of we woorden in gebruik hebben voor fiets, bromfiets, auto, bus of vliegtuig omdat we namelijk steeds gebruik maken van Arabische of Europese termen. We hebben in onze taal geen gebrek aan grondwoorden om moderne termen samen te stellen, Tamazight is onze taal en het moet zijn woordenschat zuiveren van Arabische of Europese invloed wil het waardig kunnen meedraaien. Ik vind het een schande dat we bv in het tarifit geen zin kunnen uitspreken zonder een van het Arabisch of Frans verbasterd woord te gebruiken. Weet iemand de benaming van bovenvermeldde voertuigen???
#6
Taal / Libisch Tamazight
20/12/2003 om 12:00:11
Met welke Tamazight variant bedienen de Libische Imazighen zich voornmalijk en gelijkt die variant op Marokkaanse varianten of is het erg verschillend? Ik heb iets opgevangen over Tamacheq of iets in die aard maar ik weet het niet exact. Ijvert de bevolking ook om erkenning of zijn er geen strijdende organisaties voor die kwestie??

We hebben eigenlijk veel werk voor de boeg als we alle Imazighen willen steunen hey Azul
#7
Cultuur / Arif
02/12/2003 om 21:53:22
Hebben we in arif buiten de talloze maraboets (imrawthen) andere historische gebouwen of religieuze afbeeldingen als teken van oude beschaving of is dit gebied nog maar een aantal eeuwen bewoond. Bij rif geschiedenis beginnen ze te tellen vanaf Abdelkrim al khatabi waarom? waar is de oeroude neolithicum beschaving? Gestolen of vernietigd???

Azul
#8
Politiek / Gruwel der Arabisten
01/01/2004 om 19:40:23
Aanschouw en lees de gruwelijke daden tegen de Imazighen van Erachidia op 23 december door de Arabieren.

http://www.ifrance.com/tankra/

Azul
#9
Politiek / Autonomie van Kabylië in vraag
28/04/2004 om 19:51:20
http://www.kabyle.com/article.php3?id_article=8868

De Noord-Oostelijke regio van Algerije is tot een kruispunt gekomen waarbij het geïsoleerd wordt en dagelijks de strijd moet aangaan met het arabiseringsproces maar tegelijk is het aan een mijlpaal toe om autonoom te worden. De Rif-republiek was ooit ook zo ver gekomen om drie jaar lang onafhankelijk te blijven, maar zouden we ook niet liever streven naar zulk vooruitzicht en het voorbeeld van Kabylië te volgen met in het achterhoofd dat bij elke worstel om gelijkheid bloed heeft gevloeid. Bezoek de link http://www.kabyle.com/article.php3?id_article=8868 voor een toelichting over de vraag " kabylie autonoom" te Brussel

Azul
tannemert
#10
Deze tekst handelt over verre geschiedenis en misschien niet zo subjectief over onze oorsprong. http://pub8.ezboard.com/fbalkanhistoryfrm15.showMessage?topicID=2.topic
#11
Geschiedenis / Mauretanië & Numidië
01/01/2004 om 17:54:04
Azul

Wie kan er mij degelijk uitleggen welke koning in de oudheid juist heeft geregeerd over het historische Mauretanië waar Marokko toe behoorde. Ik weet dat Numidië ongeveer overeenstemt met het huidige Algerije en dat Massinissa regeerde over Oost en Syphax over west. Dan schiet Juba I opgevolgd door Juba II plots uit in die teksten waarbij Bochus mag regeren over Mauretanië dat een deel van West-Numidië omvatte???? Ik snap geen jota van die teksten over die periode.

D wanni netta
Azul