Hoofdmenu
-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Topics - Numi

#1
In de media / -
08/11/2004 om 07:34:20
-
#2
Literatuur / Tifraz n-Arif
05/11/2004 om 22:22:21
Op 25 november gaan de redacteuren van dit blad een lezing geven tijdens het Berbers Vrouwenfestival.

Wie kent dit blad?
Heb er zelf nooit van gehoord.
Is dit een blad lokaal in Arif of ergens in Europa?

Tannemirt,
Numidia.
#3
Algemeen / Aghyur n Benzakur
05/11/2004 om 22:12:16
Stukje uit de column van deze aghyur dd 5.11.2004:

-------------------------------------------------------------------------------
Mirjam in de Rif

Toen ik onlangs benaderd werd door de Amsterdamse universiteit om voor een studiereis naar Riffijns Marokko te fungeren als reisleider/tolk heb ik even geaarzeld.
Marokko is een prachtland waar je op dezelfde dag kunt grillen in de woestijn en rollebollen door de eeuwige Atlassneeuw, maar, in godsnaam: waarom het beroerdste gebied uitgekozen?!
.....................
Reisdoel: Kennis opdoen van Berberse rechtsopvattingen en sociale leefomstandigheden - me dunkt geen kattepis.

#4
Berber van Noord-Marokko, Aissatie, Abderrahman El, Paperback
Special Interest > Encyclopedia
BULAAQ
Releasedate:  15-11-2004
Not Yet Published 
Reference: 9054600616 
Platform: BK 
Your Price: 43.99 â,¬Â 
       
Languages: Nederlands 
Packing: Nederlands 

------------------------------------------------------
Azul,

Kwam dit op Azur.be tegen.
Waarschijnlijk zal het boek dus binnenkort verschijnen.

Tannemirt,
Numidia.

#5
Dit komt me zo bekend voor.
Wilde het delen met de mensen die geen tawiza.net bezoeken.

Bron: Tawiza.net

Tasertit n wesoarreb ura deg wjenna

Yura t: Hassan Ahfid 

Rami d usigh twarat tamezwarut ghar Uliman, ttvfegh d abrid n ujenna -ttayara tameghrabect. Marra wid kidi i d inyen zi rmas n uoarwi d imazighen ssawaren tmazight d talimant. Tugha nssawar marra yitnegh s tmazight  aked rwacun d wi yidjan nnegh. Inni i d anegh d isqbdven aked umsafadv nnegh nuri ghar usafag -ttayaraâ€" i idvwin deg ujenna.

  Uca ssentan ssawaren akid negh ghar taoraft d tafransist. Tuss d ghari tahenjirt nni i d itawyen macca d tsessit i yiwdan iyellan deg usafag tnna yi s taoraft min gha tacced.

  Nnigh as nec war fepmegh bu taoraft, ssawaregh mghar tmazight. Tedvsva, tenna yi s taoraft: meskin war tessined taoraft... Indeq d ijjen tugha yeqqim zzati isfarnen issiwer s ict n taoraft tarrezv marra aked tahenjirt nni. Yenna yi s tmazight min gha tecced -asahbit- ma war tessined taoraft, war tekkid bu sekwila nigh. Nnigh as i thenjirt nni uzzugh wenni ittvawen, uca ssentigh ssarayegh ssadvaregh ifassen inu deg ujenna am wafriwen n uyazidv xmi itexs ad idvu.

...Uca tenna yi s taoraft: axyar tarzzud ad tacced  yazidv. Rami saligh macca inu ssentigh qqaregh ij n ughemis s taoraft i d iwyegh zi Nnadvur. Ixzvar dayi utarras nni iqqimen zzati, yarzvem dayi   aqmmum: iwa baz i cek tesned ad tghared taoraft, cek tmardvned xaf negh. Nnigh as i wawar nnegh n tmazight ma war ghar s bu wemcan deg ujenna , maghar war ssiwiren ra s tmazight deg usafag, mayemmi aseoqar n tmazight di tmurt d ujenna.

Tamesract a  taxatart s wattvas, war d as d narri bu taynit neccin imughrabiyyen -imazighen- itaddvaren da deg Euruppa-aliman. Itxissva war ten tejji ad teodu, war x afs itiri bu wawar, war d as neqqar: heyyed x ugayyu inu tceqfed.

Tasertit a n wesoarreb itwaggen di ttiyara tameghrabect, ssawaren mghar tutlayt n taoraft d tefransist, war d ttaran bu taynit i yinni yinyin di â€"ttiyara- marra ssawaren tmazight nigh talimant. Manaya d ij uhecci, d ij n umardven, d ij ubusvar x imazighen, war d asen  ucin bu wazal ra di tmurt ura deg ujenna. Maca arbbun asen txancet  xminni srusan d xminni d ssekkan igurwa d tinoacin ghar Rbankawat n lmughrib iccuren ar znafar s wagra n imazighen ittamara,n issahraden deg wabar icqan. Ixnni imassayen di lmughrib qqaren maghar war d ttisen ihudriyyen ghar tmurt nsen ad ssaran Lmughrib... Attvas n ihudriyyen i da iruren qqaren maghar war ssiwiren bu tmazight nigh talimant di -ttiyara- deg ugharrabu... d ddiwana, maghar war danegh d ttawyen bu wenni i gha iturejmen, i gha d issiwlen ghar wawar nnegh, d wattvas n iseqsan itmarsan???

Ghar unggar ij nwawar d aqudvadv i ymassayen n R-A-M (imassayen n ttayara tameghrabect): mermi ghar tarzvmem imezzughen nwem, ad tesrem ghar min neqqar? 

    Tudart , tcuni, tayri, tadimuqratit i tamazight di tmurt n tamazgha.

(Hassan Ahfid ,ass n 2-08-2004 (2954)- Aliman)#6
Cultuur / Imazighen di Mritc.
28/10/2004 om 14:15:35
Imazighen di Mritc.
http://www.melillainternet.org/
#7
Geschiedenis / Wie kent Terentius Afer?
27/10/2004 om 21:30:47
Het schijnt een Amazigh - slaaf te zijn geweest die geboren is te Carthago.
#8
In de media / sorry ging wat fout
27/09/2004 om 18:03:27
sorry ging fout
#9
In de media / Grote politieactie in Utrecht
27/09/2004 om 18:02:47
Grote politieactie in Utrecht

Uitgegeven: 26 september 2004 22:28
Laatst gewijzigd: 26 september 2004 22:48

UTRECHT - Een arrestatieteam van de politie heeft zondagavond in de Bucheliusstraat in Utrecht drie mensen aangehouden. Dat is gebeurd in het kader van een onderzoek naar misdrijven, zei een woordvoerder van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM) zondagavond.

Hij wilde niet aangeven om wat voor misdrijven het zou kunnen gaan. Ook wilde hij geen andere bijzonderheden geven. Volgens ooggetuigen was er sprake van een grootscheepse inval in een bovenwoning, die rond 19.00 uur begon. De politie heeft de straat afgezet. Een peloton van de mobiele eenheid was aanwezig.


De politie heeft media "op last van de rechter-commissaris" verboden ter plaatse te filmen of te fotograferen. Wie dat toch doet, wordt verwijderd of aangehouden, aldus agenten.

Bron: Nu.nl

Het betreft hier een Marokkaans gezin uit Utrecht.

#10
Taal / Inalco
28/09/2003 om 14:34:26
Azul,

Voor online-uitgaven van Inalco zie:

http://www.inalco.fr/pub/enseignements/langues/afrique/berbere/index.html

Tannemirt,
Numidia