-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Berichten - awal-amazigh

#1
Amazigh keuken / Re: Typisch Tmazight?!
13/08/2004 om 15:12:25
Typisch tamazight:

Qim! ad teqqimed x isennanen inca âalleh (incha a allahu)!


Yewc-ak/am arebbi anuri!

:)

#2
Tqadigh kenniw ura d nnec xef tmarriwt nwem yecnan.

Ik dank jullie ook voor jullie mooie reacties. Ik heb geen moeite mee, jullie vragen zijn altijd welkom. Als ik tijd heb dan zal ik ze altijd beantwoorden.

Ik begrijp dat veel mensen nog veel zaken moeten begrijpen. Het geldt ook voor mij. Ik leer ieder dag iets bij. Ik kwam gisteravond weer achter een mooie constructie in het Tamazight die ik niet ken. Gelukkig zijn er honderden boeken over de Tamazight grammatica.


Ik wilde alleen duidelijk maken dat een staandaard Tamazight vanzelfsprekend alle Amazigh woordne uit alle varianten zal omvatten. En bij het schrijven van de woorden we moeten kijken naar de oorsprong van het woord en niet naar welke variant het levert. Je kunt een woord moelijk op 101 manieren schrijven. Het is niet doen en taalkundig zal het dan ook niet kloppen. Maar je mag ze wel in het dagelijks leven spreken zoals in je gebied het gedaan wordt.

Je moet niet verwachten dat wanneer een standaard afgerond is, dat iedereen ineens zijn variant niet meer zal spreken. Ik begrijp een nederlandse klant uit het oosten voor mijn werk  ook nauwelijks. Sterker nog ik zou eerder een asousi begrijpen dan hij. Maar als ik een officiele brief van hem krijg, dan is het natuurlijk in abn (of iets dat daarop lijkt in zijn geval.).

Waarom zou je afstand van een woord moeten doen. Het hoeft absoluut niet. Zelfs opgenomen woorden moeten er blijven om een een goed formulerende taal te bereiken (als ze niet bestaan natuurlijk). Alle talen in de wereld hebben opgenomen woorden. Het is niet alleen in het Tamazight maar in alle andere talen. Zoals Radio. We zeggen Aradyyu, het is aangepast aan de tamazight grammatica. vrijwel alle mannelijke woorden beginnen met de drie volle klinkers die Tamazight  kent (a, i, u).  Aradyyu dus ook, het komt goed van pas. Hierdoor kan je het woord volgens d eregels van het Tamazight in zinnen gebruiken. Maar waarom zou ik weigeren Argaz schrijven (de oorspronkelijke klant)! Maar misschien zou je me wel horen zeggen - Mi cek yughin a y-aryaz? ware het niet dat ik uit het verkeerde gebied kom waar we dus wel wel Argaz zeggen toevallig.

In de omgeving van alhoeceima spreken vaak de midden R niet in zelfstandige naamwoorden, maar wel in het werkwoord. Moeten we dan eisen dat die niet geschreven wordt???

Voorbeeld:

Akraz = Land ploegen (in Nador Acraz)
Maar Kazegh = hij plogde het land. Waar blijft de R? Het is geen Hans Kazan, maar een taal die kan je niet zomaar uit de wortel weg halen KRZ. Grammatical gezien is het - KaRzegh.

Nog een opmerking over het woord AKRAZ. De K is eingelijk een zachte K. Maar aangezien hij dezelfde fonetische doel dient als de gewone K. Is het niet nodig om deze anders te schrijven, bijvoorbeeld als K'. Het woord krijgt geen ander betekenis daardoor, het is dus makkelijk om het met een K te schrijven. Als je het leest dan begrijp je gelijk wat het betekent. Maar je kunt het ook gelijk lezen met de zachte K. In Nador wordt deze K meestal met een C (ch) vervangen. Wanneer je die C hoort i.p.v. K dan weet je gelijk dat het om een zachte K gaat.

Dat geldt ook voor T en Th. Th is een lokale uitspraak. De oorsprong is een harde T. Zoals nog steeds bij de touareg en Isousiyyen. Alleen de Imazighen van het noorden spreken deze vaak uit als TH.

Het is dus Tamghart en niet Thamgharth. Deze twee klanken dienen weer dezelfde fonetische doel en daardoor de betekenis van het woord niet zal veranderen. Het is dus makkelijker om enkel een harde T te schrijven.

Bovendien zijn er makkelijk ezelbrugjes, waardoor je makkelijk het woord toch zoals je het spreekt kunt lezen.

Alle T's lezen als een TH behalve als het achter of voor een medeklinker is.

Hetzelfde geldt voor d en dh. Adrar (en niet Adhrar)

Maar je kunt niet zeggen dat je bijvoorbeeld D' en D als een moet schrijven. Het zijn twee onafhankelijke klanken. Het woord krijgt een andere betekenis.
Voorbeeld:
Yedra = hij bedekte zich
yed'ra = hij stapte uit

#3
Het gaat er niet om wat lijkt. Het gaat erom dat alle varianten een bidjrage zullen leveren. Dat de een meer woorden levert dan de ander heeft niets met voortrekken. Maar puur hoeveelheid behouden amazigh woorden.

Bij een staandaard kijkt men niet naar welke de meeste zal leveren, maar naar de oorspronkelijke woorden. Het maakt dus niet uit in welke vrainat. Er zullen zeker ook woorden bij zijn die in alle vrianten (lokale uitspraken) niet meer zoals oorspronkelijk gesproken worden. Dus moet men zoeken naar de oorsprong. Het is ook niet gek, het geldt voor ieder taal. Frans in Bordeaux is anders dan Parijs en parijs is anders dan lille. Om niet te spreken over frans in mali of in Matirtinique. Daarom zie je vaak ondertiteling op TV5 van films die in het parijse of lilse dialect zijn gesproken. Zodat de franstaligen overal in de wereld ze zullen begrijpen.

Om op je vraag terug te komen, ik denk zelf dat Tacebdant heel dicht komt bij de oorspronkelijk uitspraak en opbouw van woorden. Icebdanen zijn irefiyyen. Of komen jullie weer dat de irefiyyen van het westen niet over het Tarifit van het oosten moet heersen. Zo kunnen we doorgaan.... By the way ik kom uit Al hoeceima.

Niemand klaagt bij de arabieren, dat standaard arabisch helemaal niet lijk op saudisch, egyprtisch, sterker nog op geen enkel gesproken Arabisch in de wereld. Een arabier die het niet gestudeerd heeft, begrijpt ook niets van. Sterker nog als je staandaard arabisch op straat gaat spreken, dan zullen d emensne (arabieren onderling) je uitlachen. Het staat niet en klinkt niet. Stel je voor. Jij zit in een cafe en ik kom langs.

Ayyuha Assadiku, sawfa nadhhabu il malikin wa ba3duhu ila... in geschrift of officiiel is het nog te doen, maar op straat gaat het gewoon niet..

Dan krijg je in maroc zoiets: yalleh asahbi nemchiw 3end...etc..


het gaat om de taal en als we vanaf het begin onze taal mochten leren en alle vakken daarin kregen dan wisten we niet beter ...
#4
Dat is wat jullie zeggen.

Kijk voor d eduidelijkheid een Tamazight staandaard komen automatisch alle amazigh woorden in tarifit voor maar ook alle amazigh woorden uit andere varianten. Dat de een variant meer woorden heeft behouden dan een ander is mij een zorg. Dus ik begrijp jullie reacties niet.

Tasarut is een Amazigh woord die in Ddarija voorkomt. Het woord zal je dan ook niet tegenkomen in arabische woordenboeken, simpel weg omdat het geen arabisch woord is. Dat het in ddarija wordt gebruikt wil niet zeggen dat het Arabisch is.  Ddarija overgines wordt gesproken op z'n Tamazight. en heeft heel woorden uit het Tamazight. Niet gek, want zij die ddarija spreken zijn voor 98% van Amazigh afkomst.

Zie amazigh woorden van Chafik voor het woord Tasarut of ssarut zolas ddarija sprekende het zeggen.  Het is wel gek dat Imazighen zelf een arabisch woord gebruiken Rmeftah' en de ddarija sprekende deze woord wel hebben behouden.

#5
Citaat van: akrim op 12/08/2004 om 19:48:39
ik sta achter hulk,  betreft het standaard tamazight, hier moet zeker het tasousit niet in gaan dominere en rekening houden met andere mooie tmazight-varianten, zoals natuurlijk het mooie tarifith. wat mij betreft moet het tarifith domineren. is het niet zo dat dat die sousiyen meer verarabiseerd zijn?? met alle respect voor het tasousit!
d wenni netta

Nog een keer want ik ben niet van plan om op onzin te reageren.

Het gaat erom dat de meeste woorden in alle variaten hetzelfde zijn. De uitspraak van woorden verschilt van regio tot regio. Het zelfde geldt voor het Nederlands (nederland is maar een paar honder kilometers), laat staan Tamazgha dat meer dan 10000 km is.

Een standaard bestaat uit alle gemeenschappelijke woorden en de rest is de woorden die de een variant wel behouden zijn en het ander verloren en vervangen door ene buitenlands woord.

Ik weet niet percies hoe dat zit. Maar een respectable taal heeft een woordenschat van ongeveer 100.000 woorden. Tamazight zit daar ook tegen, getuige is het woordenboek van professor strromer die eraan komt.

Stel je voor dat 45000 woorden gemeenschappelijk zijn bij alle varianten. Dat wil zeggen dat de rest uitzonderlijk uit ieder variant moet komen. We kunnen wel zeggen wij zijn irifeyyen en dus moet het Rmeftah zijn, maar dat is achterlijk, want Asarut is de juiste woord. Deze woord  wordt door geen enkel variant meer gebruikt. Maar wel in Ddarija, dus moeten we deze uit DDarija terug halen. Het is simpel.

Dat toevallig tarifit 95% van de resterende woorden levert of andersom (in vergelijking met een andere variant) doet er niet toe. Het gaat om de oorsprong.

Het is vanzelfsprekend dat alle Amazigh woorden die in het Tarifit voorkomen, onderdeel van de standaard zullen zijn. Maar het geldt ook voor d eandere varianten. Maar wat jullie zeggen is dat we dan buitenlandse woorden moeten gebruiken voor Amazigh woorden die in het Tarifit niet voorkomen, al komen ze voor in Tassosiet, want anders ..

Onzin, Alle varianten maken samen ene rijke en sterke taal. Dat isousiyyen toevallig 50000 woorden meer in het Tamazight gebruiken dan Ayt Waryigher of andersom is gewoon zo. Het gaat niet om assosi of arifi, het gaat om de taal. Het belang van de taal staat boven alles.

ten tweede, Niet ieder buurt zal eisen dat haar uitspraak toegepast moet worden, dus aryaz omdat ze dat zo zeggen in Nador. Maar men moet zoeken naar de oorsprong. Dus Argaz, zoals ayt wqayigher zeggen.

#6
Ik erger me mateloos aan het feit dat je over een dialect spreken. Het gaat hier om varianten.

ten tweede, het feit dat men kiest voor Aghyul is erg simpel. Omdat namelijk aghyul de oorspronkelijk amazigh woord is. Het zou gek zijn om een lokale variant te kiezen, dan een de oorspronkelijke amazigh woord.

verder vind ik het tijdverdrijf en het getuigt van arabische nationalistische symptomen om tamazight te vernietigen zoals jullie het doen.

Dat mensne in Den Haag zeggen Mart (voor markt), wil niet zeggen dat we mart moeten schrijven, anders zijn we slaafjes van amsterdammers.

Ik daag iedereen hier uit die zo genaamd zijn variant als een heilige beschouwt en niet kijkt naar de oorsprong even een tekst van 6 regels in het Tarifit te schrijven. Je mag zelf een systeem kiezen, zolang deze de grammatica regels van het Tamazight  respecteert.(die identiek hetzelfde zijn voor alle varianten).

Jullie nemen niet eens de moeite om Tarifit te leren. Als je zo veel om Tarifit gaf dan had je wel de moeite genomen om het te leren.

En dan komen jullie met futiliteiten die er niet te doen. We zeggen aghyur, zij aghyul. Het gaat nog steeds om de oorsprong. In Arif zijn ook genoeg stammen die nog de oorspronkelijke L gebruiken. Zijn ze volgens jou niet Arifi genoeg? In Nador zegt men Aryaz en in Lhusima zegt men Argaza. Moeten we ook een gevecht tussen tamasaman en ait said hebben omdat de een zegt Ujur en de ander UYUR. Wat een onzin zeg. vecht maar lekker door. ieder straat en ieder wijk heeft zijn eigen teminologie. Kom je nooit eruit. Het gaat om de oorsprong.

We moeten kiezen voor argaz, niet omdat ik uit d ebuurt kom, maar omdat het de oorsprong is. EN voor aghyul niet omdat icebdanen dat zo zeggen, maar opmdat het d eorsprong is.

De taalkundigen die soms 40 jaar van hun leven aan taamzight besetden of meer, doen het niet omdat ze uit Lyon, kopenhagen, Nador, Rabat, Alger of new york komen. Maar uit een wetenschappelijk oogpunt.

Ik kan tegenwoordig het Tassousiet heel goed begrijpen. En ik kom veel woorden tegen die we in Arif (ten  minste bij sommige stammen en vooral bij ayt Waryigher) uit het ARabisch opgenomen hebben. IK gebruik lioever de amazigh woorden.
#7
Citaat van: Hulk op 09/08/2004 om 11:37:17
Azul, Awal_Amazigh,


Als het gaat om standaard Tamazight ben ik met je eens. Maar we moeten niet alles van Sousa overnemen. De gennen die Tamazight maken zijn meestal sousa en ik zal nooit erkennen dat mijn taal slechter is dan hun taal.
Als sousa Standaard Tamazight willen, dan moeten ze ook iets van onze taal nemen.

'th' moeten we vervangen met 't', omdat sousa dat willen.
'r' moeten we vervangen met 'l' omdat sousa dat willen.
kan je me voorbeelden geven van dinnen waar sousa afstand hebben genomen? Die standaard Tamazight zal ik niet leren en niet erkennen totdat Tarift een rol in die standaard spelt.

Ik heb een vraag en die herhaal ik voor de derde keer: Hoeveel letter heeft Tifinagh? (33 zoals je hierboven zei, of 55 en vele lege velden zoals ik elders heb gelezen)

Dit is natuurlijk een onzin reactie. dat is eingelijk geen reactie waard.

Nogmaals het zijn geen meerdere talen. Het is een taal. Die onderscheid maak ik zelf niet. Alleen anti Imazighen maken dit soort reacties.

Het is juist dat we woorden hebebn in de Tarifit varinat in Het Tamazight die Imazighen van  Kabyle of Sous in het arabisch gebruiken en andersom natuurlijk. Deze varianten bij elkaar maken het tamazight een rijke en volledige taal. Het is in ieder geval beter dan deze woorden uit andere talen opnemen.

Ik zal nooit erkenne dat mijn taal slechter is dan hun taal.

Dit is nog meer onzin, Jouw taal is hun taal en de taal van de tiouareg is mijn taal. Het is onze taal. Het is Tamazight. Dit soort onzin argumenten had ik eerder verwacht van een arabische nationalisten. Zij gebruiken deze onzin om ons taal kapot te maken. en jij doet vrolijk mee.


Ik heb een vraag en die herhaal ik voor de derde keer: Hoeveel letter heeft Tifinagh? (33 zoals je hierboven zei, of 55 en vele lege velden zoals ik elders heb gelezen)

Tifinagh standaard kent 33 letters en twee samengestelde letters namelijk d+j = dj en t+c =tc (Djibouti en tcaad). Deze twee letters worden ook afrikaanse letters genoemd.
Ter vergelijking frans kent 40 letters en 20 samengestelde letters (zoals PH - Pharmacie - SC - Scinece, etc...)

Dat wil zeggen dat je tamazight kunt schrijven met deze 33 letters. De meeste talen bestaan net als het tamazight uit deze aantal letters. en natuurlijk hebben andere talen ook supplemtaire letters: denk aan: â ê é á etc etc...Andere karakters zheb je in principe niet nodig, maar soms wel om opgenomen woorden of namen te schrijven.
Voorbeeld:
We hebben geen P in het Tamazight, deze letter komt niet in amazigh woorden voor. Maar we hebben deze letter wel om Spanje te schrijven bijvoorbeeld.

Kijk Iso standaar bestaat uit veel velden. Ieder veld wordt aan een letter gewezen. Met ander woorden, de 33 basis letters kerijgen allemaal een eigen veld. De rest van de velden is voor de supplemtaire letters (zoals P etc....) en dan blijven over een aantal lege velden. Deze zijn gereserveerd voor eventuele toevoegingen. Een taal is dynamisch. het blijft veranderen, het geldt voor alle talen.


Ik begrijp je niet zo! Waar maak je je druk om?

Arabische en turkse en chinese iso, bestaan ook uit een x aantal basis letter en supplemtaire letters en de rest van de velden is leeg en wordt gereserveerd voor eventuele aanpassingen...
#8
Taal / Re: Imazighische, Amazigh, ...
06/08/2004 om 23:39:39
Citaat van: Hulk op 06/08/2004 om 21:29:06
Citaat van: awal-amazigh op 06/08/2004 om 18:55:15

D amz'iwen = het zijn monster


Wie heeft deze regels gemaakt? We zeggen geen D amziwen, maar D' imziwan. meervouwd in het tamazight begint met I.

Je geeft nog geen antwoord op het aantal letter in Tifinagh.  Je zegt 33, maar in deze site en in abin.nu  las ik 55 en lege velden.
Hoe zet het precies?

D amz'iwen = D imziwen je hebt gelijk ik had het dus fout, al wist ik het. Het is een van de basis regels bij de vorming van meervoudig in het Tamazight. Het verbaast me dus.

De A wordt meestal I in meervoud
I blijt I
U blijft U

argaz - irgazen
amghar - imgharen

ils - ilsawen
amz'iw - im'z'iwen

Uccen - Uccanen
Udem - Udmawen

De regels zijn gemaakt door taalkundigen, doctors en professoren die soms die tientallen jaren van hun leven aan aan het studeren en onderzoeken van Tamazight besteden. Maar in de eerste plaats zijn de regels door Imazighen zelf gemaakt. Want je kunt pas elkaar begrijpen in een taal als het een grammatica heeft.

Natuurlijk zijn er verschillen in uitspraken. Het geldt voor ieder taal. Kijk maar naar het Nederlands. Zo een kleinland  i.v.m. Tamazgha (Egypte tot kanarische eilanden en middelandsezee tot diep in de shara). Luister naar een hagenees of amsterdammer en hoor de verschillen.. We moeten dus met z'n allen naar een standaard. Die gebaseerd is op logica en de oorsprong klank. Het is geen kwestie van wij zeggen dit en jij zegt dat. juist die verschillen maken het een compleet taal. Maar je gaat natuurlijk niet een woord op 5 manieren schrijven. Je pakt de oospronkelijke woord in het geval argaz i.p.v. aryaz, zoals ze zeggen in nador. 

De Th is een lokale klank van T. In het zuiden van Tamazgha, maar ook bij issusiyyen, hoor je geen TH. De oorsprong van Th is dus T.  De T en TH hebben dezelde fonotische doel, waarom zou je twee letters als er een genoeg is. Dat geldt ook voor de d en DH.

#9
Tifinagh staandaard bestaat uit 33 letters. met deze letters kan je taamzight schrijven, daarbij heb je nog twee samengestelde letters (deze worden afrikaanse letters genoemd (dj = d + j en tc = t +c).Deest van de leeters is nodig om opgenomen woorden te kunnen schrijvenzoals P en V bijvoorbeeld.

Die lege velden waar je het over hebt, zijn gereserveerd voor eventuele veranderingen. Een taal is niet statisch, maar dynamisch het verandert voortdurend.

In het arabisch bestaat ook geen p, om buitenlandse woorden te kunnen schrijven waarin p voorkomt gebruiken ze de b met drie puntjes onder in plaats van 1 het geldt ook voor g, zij gebruiken daarvoor k met drie puntjes erboven...

#10
Taal / Re: Imazighische, Amazigh, ...
06/08/2004 om 18:55:15
Citaat van: Hulk op 19/07/2004 om 13:03:50
We gebruiken hier allemaal het woord 'Tamazight' voor ons taal.
In Rif zeggen we geen Tamazight, maar dhmazighth.

Als we een compromis met andere Imazighen sluiten dan wordt het Tmazight en geen Tamazight
Wat vinden jullie om Tmazight te gebruiken i.pv. Tamazight?

D wordt in het tamazight partikel van bestaan genoemd.

d = het is / hij is/ zij is/ het zijn/ zij zijn (vr en mn.)

D argaz = het is een man
d tamghart = het is een vrouw (note: wordt gelezen als ttamghart) de regel zegt in het tamazight bij tegen komst van d en t wordt het uitgesproken als dubbel t.

D amz'iwen = het zijn monster

D tasebh'ant = zij is mooi

Niet de verwaren met de d = en

tamghart d wargaz (vrour en man)
argaz d tamghart (lees als argaz d ttamghart) man en vrouw

Verder bestaat er nog een d in het tamazight partikel van richting wordt deze genoemd.

Sommige werkwoorden kan je niet gebruiken zonder deze dd, bij anderen kunnen weg gelaten worden. Om onderscheid te maken met andere d's wordt deze dubbel geschreven.

voorbeelden:

Hwa = ga naar beneden (onbekend waar naar toe)
Hwa dd = kom (hier) naar beneden ( in de richting van de spreker.

Het werkwoord as/komen kan je niet zonder deze richtings partikel vervoegen.

je zegt altijd as dd, kom hier. yuss dd = hij kwam hier

meer voorbeelden:

Sehwa t (bereng hem naar beneden / onbekend waar naar toe)
sehwa t idd ( breng hem naar beneden hier naartoe)

etc

#11
Taal / Re: Imazighische, Amazigh, ...
06/08/2004 om 18:47:34
Citaat van: amazigh_roos op 26/07/2004 om 18:25:59
Citaat van: Hulk op 19/07/2004 om 13:03:50
We gebruiken hier allemaal het woord 'Tamazight' voor ons taal.
In Rif zeggen we geen Tamazight, maar dhmazighth.

Als we een compromis met andere Imazighen sluiten dan wordt het Tmazight en geen Tamazight
Wat vinden jullie om Tmazight te gebruiken i.pv. Tamazight?

Ik vind hetzelfde Tmazight of Tamazight iedereen spreekt het anders uit :)
Alleen de A is het verschil!

het is ook hetzelfde.

In het Tamnazight bestaan twee soorten zelfstandige naamwoorden.

We zullen ze ze voor het gemak  vrije en gebonden zelfstandige naamwoorden.

Vrij dat wil zeggen wanner een woord zelfstandig gebruitk wordt of aan het begin van een zin komt te staan.

Argaz, Tamazight, ayendus, Tamghart, etc.. of ARgaz d ameqran

gebonden dat wil zeggen dat het woord middne in een zin voorkomt achter een voorzetsel.

Ssawaregh tmazight, etc..

De term Tamazight of tmazight heeft dus te maken met de staat van het woord.


#12
Sommig die zeggen, ja zoveel letters..

dat klopt helemaal niet:

ter vergelijking:
Tifinagh standaard kent 33 characters en twee samengestelde letters (dj en tc)

Dj = adji
tc = tcamma of Tcaad (tchaad land in afrika)

Dus 35 letters

Frans:
kent 40 letters en daarbij komen meer dan 20 samengestelde letters.. dus meer dan 60..
#13
Bedankt voor jullie aanmoedigingen.

Lopende_lach:

Helaas heb ik niet zoveel tijd om online lessen te volgen, maar er zal in de toekomst op awal_amazigh een uitgebreide grammatica lessen komen...


Heb je vragen over Tamazight Grammatica, stel ze dan en ik zal antwoorden.


Admin:
Ik heb aardig verstand van php, maar het hoeft niet meer, want zodra de nieuwe staandard vrij gegeven worden, zal het mogelijk zijn om tifinagh te schrijven zonder scripting. Het gaat nog een paar maanden duren, zij zijn nu iso 10.646 aan het afronden en daarin is Tifinagh al opgenomen...

#14
Ik ben inmiddels mbijna klaar met mijn grammatica boek waaraan ik 5 jaar werk... deze ben ik nu ook in het tifinagh aan het herschrijven... ik zal hem dus niet plaatsen op de site (voorlopig)..

Maar ik ben bereid jullie vragen in de vorm van grammatica artikelen te beantwoorden..

Dus kom allemaal aub met vragen over Grammatica?

Tip voor de bezoekers van awal amazigh:

Tamazight kent in wijze drie volle klinkers (a, i, u), maar om de tekst makkelijk leesbaar te maken vwordt gebruik gemaakt van de neutrale "E" (werelwijd bekend als de SCHWA E. Tifinagh biedt ons de mogelijkheid om deze achterwege te laten dus zal je deze niet tegen komen in Tifinagh teksten.

De E bestaat wel in Tifinagh maar wordt enkel gebruikt als 4 medeklinkers achter elkaar komen te staan om de lettergreep duidelijk te maken.. woorden met vier verschillende medeklinkers komen zelden voor in Tifinagh.

#15
Citaat van: tijdelijk op 04/08/2004 om 18:23:06
ik zie gewoon alle tekens. Misschien had ik het eerder al eens geinstalleerd

er zijn veel tifinagh teksten in gif vorm, deze zijn altijd goed te zien,

kijken bij imegraden naar de geposte artikelen, als deze niet in tifinagh verschijnen dan moet je ze installeren...

het is erg simpel je download ze en kopieert ze naar  de fonts map en de directory windows van je besturingssysteem (win2000 - win xp, etc)..

Het voorddel van teksten in plaats van images is als volgt:

- weinig ruimte
- zoek functie beschikbaar
- makkelijk voor mij
- etc, etc, etc, etc

maar dat is de manier waamee iedereen in de wereld werkt, dus waarom wij niet...