Pages Menu
Categories Menu

Posted by on May 3, 2019 in slider | 0 comments

Rif FaceBook future!

Azul marra, Mařa ɣarwem ixarriṣen di tmasřayin n yiřes n Trifect, tzemmarem ad aneɣ txebbarem. Aqa aṭṭas i dinni mani nzemmar ad xas nemɛawan. Ad newc fus deg fus i tiwecca n yiřes nneɣ. Tawwart tarzem i marra izarriṣen n kent u n nwem! Amazigh.nl...

Rif FaceBook future! Read More

Posted by on Feb 5, 2019 in Evenementen | 0 comments

M.Abdelkarim Khattabi de president van de Rif republiek

Het comité Moulay Mohand en stichting Izouran organiseren op 9 februari 2019 de 56 herdenking van M.Abdelkarim Khattabi de president van de Rif republiek. Aanvang: 18:30uur Starten : 19:30uur Lezingen: – Jamal El Khattabi Welke strategie achter de beroving en onteigening van land en natuurlijke hulpbronnen in het Rif. – Mohamed Amazyane Waarom is M. Abdelkarim El Khattabi nu actueler dan ooit? – Kati Piri Schending van de mensenrechten in het Rif Gespreksleider – Mustapha Aarab Tentoonstelling – Mouhand Abttoy Poëzie – Hocein Akrouh – Ahmed Essadki Muziek – Hafid Tifridjas – Groep Isri – Boujamaa twattun – Jamal Anwal Tijd: 18:30uur – 00:00uur Adres: Christinalaan 1 Utrecht. Locatie: Zimihc theater Zuilen Entree: €10 Gratis...

M.Abdelkarim Khattabi de president van de Rif republiek Read More

Posted by on Jan 12, 2019 in Evenementen | 0 comments

Gelukkig Amazigh nieuwjaar 2969

De Imazighen (Berbers) vieren hun jaarwisseling, Yennayer, op 12 januari. Dat is een soort herdenking van de troonsbestijging in Egypte door de eerste Amazigh koning Sjosjenq I in 950 v.Chr. Het is ook het inluiden van het nieuwe agrarisch jaar in Noord-Afrika, waar de bewoners grotendeels van de landbouw leven. Yennayer betekent in het Tamazight letterlijk Eerste Maand. Yennayer wordt onder andere thuis gevierd door het nuttigen van het Amazigh gerecht Seksu (Couscous). Door de opkomst van de culturele Amazigh beweging rond de jaren tachtig in Noord-Afrika en Europa nam Yennayer een andere wending: het werd groots gevierd als een cultureel evenement met een politieke lading. Ook door het houden van bijeenkomsten op deze dag waarbij gedichten werden voorgedragen, lezingen werden gegeven etc. In Nederland heeft een deel van de bevolking Amazigh roots: zij, of hun ouders komen oorspronkelijk uit het Rif-gebied, ook zij vieren Yennayer. Deze viering begon al halverwege de jaren negentig bij de Vereniging Syphax in Utrecht. Indertijd was de Amazigh taal en cultuur verboden in...

Gelukkig Amazigh nieuwjaar 2969 Read More

Facebook

Twitter