Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on mei 3, 2019 in slider | 0 comments

Rif FaceBook future!

Azul marra, Mařa ɣarwem ixarriṣen di tmasřayin n yiřes n Trifect, tzemmarem ad aneɣ txebbarem. Aqa aṭṭas i dinni mani nzemmar ad xas nemɛawan. Ad newc fus deg fus i tiwecca n yiřes nneɣ. Tawwart tarzem i marra izarriṣen n kent u n nwem! Amazigh.nl team

Rif FaceBook future! Read More

Posted by on feb 5, 2019 in Evenementen | 0 comments

M.Abdelkarim Khattabi de president van de Rif republiek

Het comité Moulay Mohand en stichting Izouran organiseren op 9 februari 2019 de 56 herdenking van M.Abdelkarim Khattabi de president van de Rif republiek. Aanvang: 18:30uur Starten : 19:30uur Lezingen: – Jamal El Khattabi Welke strategie achter de beroving en onteigening van land en natuurlijke hulpbronnen in het Rif. – Mohamed Amazyane Waarom is M. […]

M.Abdelkarim Khattabi de president van de Rif republiek Read More

Posted by on jan 12, 2019 in Evenementen | 0 comments

Gelukkig Amazigh nieuwjaar 2969

De Imazighen (Berbers) vieren hun jaarwisseling, Yennayer, op 12 januari. Dat is een soort herdenking van de troonsbestijging in Egypte door de eerste Amazigh koning Sjosjenq I in 950 v.Chr. Het is ook het inluiden van het nieuwe agrarisch jaar in Noord-Afrika, waar de bewoners grotendeels van de landbouw leven. Yennayer betekent in het Tamazight […]

Gelukkig Amazigh nieuwjaar 2969 Read More

Facebook

Twitter