Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Most recent articles

Rif FaceBook future!

Posted by on mei 3, 2019 in slider | 0 comments

Azul marra, Mařa ɣarwem ixarriṣen di tmasřayin n yiřes n Trifect, tzemmarem ad aneɣ txebbarem. Aqa aṭṭas i dinni mani nzemmar ad xas nemɛawan. Ad newc fus deg fus i tiwecca n yiřes nneɣ. Tawwart tarzem i marra izarriṣen n kent u n nwem! Amazigh.nl team

meer...

M.Abdelkarim Khattabi de president van de Rif republiek

Posted by on feb 5, 2019 in Evenementen | 0 comments

Het comité Moulay Mohand en stichting Izouran organiseren op 9 februari 2019 de 56 herdenking van M.Abdelkarim Khattabi de president van de Rif republiek. Aanvang: 18:30uur Starten : 19:30uur Lezingen: – Jamal El Khattabi Welke strategie achter de beroving en onteigening van land en natuurlijke hulpbronnen in het Rif. – Mohamed Amazyane Waarom is M. […]

meer...

Gelukkig Amazigh nieuwjaar 2969

Posted by on jan 12, 2019 in Evenementen | 0 comments

De Imazighen (Berbers) vieren hun jaarwisseling, Yennayer, op 12 januari. Dat is een soort herdenking van de troonsbestijging in Egypte door de eerste Amazigh koning Sjosjenq I in 950 v.Chr. Het is ook het inluiden van het nieuwe agrarisch jaar in Noord-Afrika, waar de bewoners grotendeels van de landbouw leven. Yennayer betekent in het Tamazight […]

meer...

Riffijnse verzetsheld Mohamed Amezian (1859 – 1912)

Posted by on mei 3, 2018 in Evenementen | 0 comments

Op zaterdagavond 12 mei 2018 organiseert Vereniging Adrar in Utrecht een lezing over de Riffijnse verzetsheld Mohamed Amezian (1859 – 1912). Programma 19:30 – 20:00 Inloop 20:00 – 20:05 Openingswoord door de organisatie 20:05 – 20:15 Verrassingsact door Baghdad el Mesbahe 20:15 – 21:00 Lezing over Mohamed Amezian door Faisal Ghaleb 21:00 – 21:30 Vragen […]

meer...

1 JAAR Moḥsin Fikri

Posted by on okt 26, 2017 in Evenementen | 0 comments

Waarom wij Demonstreren Wij demonstreren omdat een jaar geleden vishandelaar Mohsin Fikri in een vuilniswagen een vernederende dood vond omdat hij zijn handel wilde redden. In de Rif; een regio in Noord Marokko leidde dit tot felle protesten. Er ontstond een volksbeweging die wekelijks via demonstraties protesteerden tegen corruptie, sociale onrechtvaardigheid en vernedering. Uiteindelijk demonstreerden […]

meer...

Protesten in Arif & Marokko

Posted by on jun 4, 2017 in De Rif, Geschiedenis, Marokko | 0 comments

Het “gezicht” van de hevige protesten in het noorden van Marokko, Nasser Zefzafi (39), is maandag gearresteerd. Zefzafi heeft zichzelf tot leider van het protest uitgeroepen dat in de streek van de Rif is losgebarsten. Hij was sinds vrijdag voortvluchtig en was ondergedoken. De autoriteiten beschuldigen hem van een “aanslag op de vrijheid van godsdienst”. […]

meer...

Wat bezielt de Riffijnen?

Posted by on apr 23, 2017 in Evenementen | 0 comments

Column in 030Nieuws: http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-wat-bezielt-de-riffijnen/ 14 april 2017 Wat bezielt de Riffijnen? Wat weten wij in Utrecht van onze allochtone medeburgers? 25 April om 19.30 in de Muntmeesters, Leidsekade 117. Gastspreker Abderrahman El Aissati. Onderwerp: Wat bezielt de Riffijnen? * Van Marokkanen, Turken, Ethiopiërs, Syriërs, Grieken, Spanjaarden en andere migranten die zich in Nederland vestigen verlangt […]

meer...

Facebook

Twitter