Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Bekende Imazighen

Wikileaks: Iseppunya tbergagen x uzeid ameɣrabi

Posted by on 8:06 am in Marokko, Nederland, Politiek | 0 comments

Ɛawed zi jdid tessufeɣ d Wikileaks řexbar ameqqran x tbergagect n iseppunya x uzeǧid ameɣrabi Moḥemmed wis 6. Ɛlaḥsab Wikileaks aas zegwami ibdan ad bergen niɣ ad cekmen x uzeǧid ameɣrabi. Mmarra manawya imsar, ɛlaḥsab mammec twaran ca n iwdan, imsar řami iruḥ uzeǧid ameɣrabi ɣar sseḥra. Iseppunya arezzun ad ssnen mammec tetxarraṣ lḥukuma tameɣrabect deg umenɣi n sseḥra. Manawya mmarra ɛlaḥsab rexburat id tessufeɣ Wikileaks.

Meer

Ahmed Ziani

Posted by on 8:43 pm in Literatuur | 0 comments

Ahmed Ziani (1954) is dichter en toneelschrijver. Hij werd geboren in het Noord-Marokkaanse Aith Said en kwam in 1979 naar Nederland. Hij bracht in 1993 zijn eerste gedichtenbundel uit getiteld In steen zal ik schrijven. Ahmed woont sinds 2003 weer in Marokko.

Meer

Mohamed Chacha

Posted by on 7:55 pm in Literatuur | 0 comments

Mohamed Chacha (1955) is dichter en oprichter van stichting Izouran. Met stichting Izouran heeft hij zich in de jaren ’90 ingezet voor de publicatie van literatuur in het Tamazight.

Meer

Ahmed Essadki

Posted by on 6:53 pm in Literatuur | 0 comments

Ahmed Essadki (1959) is een Riffijnse dichter. Zijn gedichten kenmerken zich door een groot gevoel voor taal. Hij bracht in 1998 zijn eerste dichtbundel, Strijdkreet van de Aarde, uit. Een bundel met dertien gedichten in zowel het Tamazight (Tarifit) als het Nederlands (vertaald door Roel Otten).

Meer

Mohamed Choukri (1935-2003)

Posted by on 6:21 pm in Literatuur | 0 comments

Mohamed Choukri (1935-2003) is internationaal gezien een van de bekendste Marokkaanse schrijvers. Geboren in Aith Chikar (Noord-Marokko) maar bracht zijn leven door in Tanger. Over zijn moeilijke jeugd schreef hij het autobiografische meesterwerk Hongerjaren in 1973. Het boek is in meer dan 40 talen vertaald.

Meer

Mohammed Benzakour

Posted by on 4:50 pm in Literatuur | 0 comments

Mohammed Benzakour (1972) werd geboren in het Noord-Marokkaanse Nador en heeft gepubliceerd in verschillende Nederlandse kranten en tijdschriften. Hij staat bekend vanwege het feit dat hij geen blad voor de mond neemt in zijn stukken. Zijn voormalige werkgever, de PvdA, moest het ook herhaaldelijk ontgelden.

Meer

Said el Haji

Posted by on 6:11 pm in Literatuur | 0 comments

Said el Haji (1976) is schrijver en werd geboren in het Noord-Marokkaanse Isoufian maar groeide op in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs. Hij is vooral bekend vanwege zijn debuutroman De Dagen van Sjaitan.

Meer

Khalid Boudou

Posted by on 6:00 pm in Literatuur | 0 comments

Khalid Boudou (1974) is schrijver en geboren in het Noord-Marokkaanse Temsamane. Hij is vooral bekend vanwege zijn debuutroman Het Schnitzelparadijs. Dit boek werd in 2005 verfilmd.

Meer

Abdelkader Benali

Posted by on 4:11 pm in Literatuur | 0 comments

Abdelkader Benali (1975) is een van de meest productieve Marokkaanse schrijvers. Hij werd geboren in het dorpje Ighazzazen en groeide op in Rotterdam. Hij heeft een tiental boeken op zijn naam staan en ontving verschillende prijzen voor zijn werk.

Meer

Mohammed Mohandis

Posted by on 5:44 pm in Politiek | 0 comments

Mohammed Mohandis (1985) is een PvdA gemeenteraadslid in Gouda (2006-) en sinds 2009 de voorzitter van de Jonge Socialisten (Jongerenafdeling van de PvdA). Werd vooral bekend na media optredens naar aanleiding van overlast van Marokkaanse jongeren in Gouda.

Meer

Facebook

Twitter