Recente berichten

Pagina's: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
41
Plaatsen / Re: Het land van Nkur: een studie in semantiek
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 31/05/2019 om 11:49:35 »


Zo ook de Latijn-sprekende volkeren, die refererend aan de agrarische revolutie bereikt in het land van Nkur, het woord hadden overgenomen met dezelfde connotatie. En zij spraken dit ook uit met een articulatie, die dicht in de buurt kwam van de Amaziɣ tongval, namelijk "ager". Dit leenwoord heeft zich in het Latijn verder ontwikkeld tot "agri", van waaruit later het woord "agricultuur" [43. agricultura ] is samengesteld. Belangrijk aandachtspunt hierbij is een van de oudst bekende plaatsnamen uit het westelijk deel van het Iberisch schiereiland, die tevens gebaseerd was op dezelfde archaïsche Amaziɣ stam: de regio "naast de Anas wordt Cuneus Ager genoemd" [44. Anae proximum… Cuneus ager dicitur ]. Hierin "bevinden zich de plaatsen Myrtili, Balsa en Ossonoba" [45. sunt Myrtili, Balsa, Ossonoba ], wat overeenkomt met het hedendaagse ruraal gebied van Alentejo in Portugal.

43. Ṭahiri: 2013, blz. 27
44. Mela: deel 3, 5
45. Mela: deel 3, 5; Ṭahiri: 2009, blz. 23-26, 37-49
42
Plaatsen / Re: Het land van Nkur: een studie in semantiek
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 30/05/2019 om 12:09:33 »


Uit de archaïsche stam van "akr" [39. أَكْرْ ] zijn ook de volgende woorden afgeleid: "iḵra" [40. إِگْرَى ] in de mannelijke vorm en "tiḵart" [41. تِيگارْتْ ] in de vrouwelijke vorm, dat akkerveld betekent. Echter de k-klank wordt in dit geval uitgesproken als een variant op de x-klank, namelijk als de ḵ-klank, wat vergelijkbaar is met de Latijnse g-klank. Volgens de hypothese zouden de oude Grieken dit woord hebben overgenomen van het oude volk van Nkur. En daarbij dus gebruik hebben gemaakt van dezelfde taalkundige Amaziɣ stam bij de formatie van het Griekse woord "agros" [42. αγρός ], wat akkerveld betekent.

39. Ṭahiri: 2013, blz. 27
40. Ṭahiri: 2013, blz. 27
41. Ṭahiri: 2013, blz. 27
42. Ṭahiri: 2013, blz. 27
43
Muziek / Re: Khalid Izri - Thaqsist inu.
« Laatste bericht door Botermes Gepost op 29/05/2019 om 17:56:07 »
ṯaqsist inu timesi tassamat.
At arriɣ x ibridan.
War tiwi erhamreṯ, aman war tsaxsiyan.
At zuyṯaɣ gi dmani, aIiɣ ifeIahen. (Mogelijke misinterpretatie van de zin)

War tikesi usiwan, war ṯnaqban ibaɣriwan.

Mijn gedicht is zoals een koorts.

Gegraveerd op de paden.

Het zal niet door de kering van het tij verdreven worden.
Noch zal het door het water uitgedoofd worden.

Het zal ook niet door de pelikaan weggenomen worden.
Noch zal het door de raven dood gepikt worden.

(Ik heb de zin waarvan ik niet alles begrepen heb maar achterwege gelaten)
44
Algemeen / Re: Oud Amazigh.nl leden: where are they now?
« Laatste bericht door Botermes Gepost op 29/05/2019 om 17:09:02 »
Nu begin ik te begrijpen waarom Chatt zich zo verheven voelde en op me neerkeek. Het zit hem in de kleine details. Ik klink als een boerenkinkel omdat ik woorden van Franse origine zoals “etcetera” verkeerd uitspreek. Hij kent de nuances en waar je de klemtoon op dient te leggen terwijl ik dat soort kunstjes niet beheers. Wat hem vooral aan mij irriteerde is wat hij ervoer als het constant vragen stellen over alles en nog wat. Pas geleden heb ik nog wat gelezen over het leven van James Dean waarin iemand die hem persoonlijk gekend heeft, ook over datzelfde klaagde. Dat deed me denken aan toen ik een keer Chatt,volgens hem dan, had lastig gevallen met vragen stellen. Hij had daar wel een punt in de perceptie van een soort OG style of thinking. Ik kan me daar achteraf wel in vinden. Zo van: Just because you engage in a conversion with me, doesn’t mean your free to ask whatever you want, you savage! Iets in die trant.


Frans is een mooie taal en de Fransen hebben een hoge beschaving voortgebracht, als ik dat zo mag noemen. Voor zover het geschiedkundige maar ik heb in een periode als drugsrunner in West-Brabant Fransen meer gekend als klaplopers, moeilijk gasten, tuig etc etc. Je komt godverdomme helemaal uit Frankrijk gereden voor een tientje wiet en dan ga je nog schooien voor shagje waarmee je je jointje kunt draaien. OK, zo waren ze niet allemaal maar dat type had je er wel veel tussen zitten, een soort backpackers zonder backpack. Vandaar dat ik niet zo’n hoge pet had van alles wat Frans was.
45
Plaatsen / Re: Het land van Nkur: een studie in semantiek
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 29/05/2019 om 17:03:17 »


Op basis van deze analyse wordt de volgende hypothese voorgesteld: "Akr" [35. أَكْرْ ] is de naam van een legendarische persoon, die door gebruik te maken van het rivierwater ter irrigatie, voor een agrarische revolutie heeft gezorgd in het stroomgebied van Nkur. Het lijkt alsof de belangrijke rol van Akr, in combinatie met de gevolgen van landbouwoverschotten, aan de basis stond bij de benaming van "een van de oudste agrarische termen in het Tamaziɣt" [36. أحد أقدم المصطلحات الفلاحية الأمازيغية ]. Uit dezelfde oorspronkelijke stam is in de eerste plaats het werkwoord "ikra" [37. إِكْرَ ] van afgeleid. Dit werkwoord betekent het land bewerken, maar wordt ook gebruikt bij het uitvoeren van overige agrarische taken door een boer. Een ander afgeleide woord is "akur" [38. أَكُرْ ], wat klei vermengd met water betekent, dat gebruikt wordt bij de bouw van huizen op het platteland en wat uiteraard ook heeft bijgedragen aan de agrarische revolutie in de regio.

35. Ṭahiri: 2013, blz. 27
36. Ṭahiri: 2013, blz. 27
37. Ṭahiri: 2013, blz. 27
38. Ṭahiri: 2013, blz. 27
46
Plaatsen / Re: Het land van Nkur: een studie in semantiek
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 28/05/2019 om 16:35:30 »


In de Amaziɣ taal wordt de n-klank vaak als verbindingsschakel gebruikt tussen bijvoorbeeld twee zelfstandige naamwoorden of tussen een zelfstandig naamwoord en een werkwoord. Vaak kan deze n-klank ook weggelaten worden en behoort deze niet tot de stam van het woord: n-akr. De archaïsche stam van het woord bestond dus uit drie letters: "akr" [33. أَكْرْ ]. Door het weglaten van de n-klank, komt de a-klank ook onder druk te staan, aangezien deze aan het begin van een woord niet wordt uitgesproken: n-(a)kr. Zodoende komt men bij de uitspraak van het woord, zoals die tot op heden wordt gebruikt door de lokale bevolking: n-kr → nkur. Het is deze uitspraak, die historisch gelinkt kan worden aan toponiemen zoals: "de rivier Nkur of de stad Nkur of het laagland Nkur" [34. وادي نْكُرْ أو مدينة نْكُرْ أو فحْص نْكُرْ ]. Waarbij elk van deze plaatsnamen te herleiden is tot de oorspronkelijke stam van het woord: nkur → n-kur → n-kr → n-(a)kr → n-akr → akr.

33. Ṭahiri: 2013, blz. 26
34. Ṭahiri: 2013, blz. 26-27
47
Plaatsen / Re: Het land van Nkur: een studie in semantiek
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 27/05/2019 om 07:18:28 »


Het lijkt alsof de anonieme historicus uit Murrakec, dankzij zijn Amaziɣ spreekvaardigheid, zich ervan bewust was dat er fouten werden gemaakt bij de schrijfwijze van het woord Nkur. Vandaar dat hij in zijn bekende geografische werk de correcte schrijfwijze als volgt gaf: "Nkr" [31. نْكُرْ ], zonder een u-klank. Verder is het bekend dat de articulatie van de k-klank in de Amaziɣ taal lokaal kan variëren. Sommige spreken deze uit als een ḵ-klank, die "tussen de k-klank en x-klank" [32. بين الكاف والخاء ] in ligt. 

31. anoniem: 1985, blz. 135
32. Ṭahiri: 2013, blz. 26

48
Plaatsen / Re: Het land van Nkur: een studie in semantiek
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 26/05/2019 om 12:18:08 »


Sommige oude Andalusische historici hebben, rekening houdend met de Amaziɣ uitspraak, een extra a-klank toegevoegd bij de notatie van "Nakur" [26. نَاكور ]. Enkele andere Andalusische geografici hebben deze verarabiseerde notatie van "Nakur" [27. ناكور ] en "Nakuri" [28. نَاكوري ] overgenomen. Diezelfde notatie werd ook gebruikt in enkele belangrijke geschriften uit het Midden-Oosten binnen het literaire genre van "Routes en Koninkrijken" [29. المسالك والممالك ]. Echter in de meeste overige Arabische bronnen worden "Nkur en Nkuri" [30. نْكور و نْكوري ] genoemd zonder een verlengde a-klank.

26. ibn al-Quṭiya: 1982, blz. 81
27. al-Ɛuḏri: blz. 199; ibn al-Ḥusayn: 1989, blz. 311
28. ibn Ɛabd-al-Malik: 1979, deel 4, blz. 46
29. al-Maqdisi: blz. 247; al-Iṣṭaxri: 1966, blz. 33
30. Ṭahiri: 2013, blz. 26
49
Plaatsen / Re: Het land van Nkur: een studie in semantiek
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 25/05/2019 om 18:18:36 »


Een mogelijk verband tussen de oorspronkelijke stam van het woord Nkur en een Amaziɣ afstamming wordt hierbij niet uitgesloten. Zo was het een traditie bij de Luwata stam om hun kinderen "Akura" [24. أكورة ] als naam te geven. Een ander voorbeeld is de persoon "Nakur bin Yeṭufan" [25. ناكور بن يطوفان ], die te boek staat als de historische stamvader van een aantal Amaziɣ sub-stammen.

24. ibn Ḥazm: 1983, blz. 497; ibn Xaldun: 2003, deel 6, blz. 137
25. ibn Ḥazm: 1983, blz. 501
50
Plaatsen / Re: Het land van Nkur: een studie in semantiek
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 25/05/2019 om 11:54:48 »


Ter aanvulling hierop wordt het woord beschreven in een van de meest betrouwbare Arabische woordenboeken als "al-Kur: afname na een toename" [19. الكور: النقصان بعد الزيادة ]. Het getijde van de rivier Nkur wordt gekenmerkt door diens hevige overstromingen, gevolgd door een merkbare afname. Het woord "Kura" [20. كورة ] (meervoud = "Kur" [ كور ]) werd al eerder gebruikt door de oude Grieken en Perzen. Het is ook een term "in de Arabische taal met verschillende betekenissen" [21. في اللسان العربي  بمعاني مختلفة ]. Een belangrijke betekenis van dit woord had te maken met de "orde van al-Kur" [22. نظام الكور ], dat betrekking had op de structuur van de rurale nederzettingen in Marokko en Andalusië. Hoewel dit woord geclassificeerd staat in de klassiek-Arabische woordenboeken, zegt de grammaticus ibn Durayd hierover: "ik denk niet dat het Arabisch is" [23. لا أحسبه عربيا ].

19. al-Farahidi: deel 3, blz. 1605
20. Ṭahiri: 2013, blz. 25
21. al-Fayumi: deel 2, blz. 35-234
22. Ṭahiri: 2004, blz. 27-116
23. Zubaydi: deel 14, blz. 77
Pagina's: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »