Recente berichten

Pagina's: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
21
Muziek / Re: Khalid Izri - Thaqsist inu.
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 27/07/2019 om 12:01:14 »
Waar ik echter naar benieuwd ben, is wat je hebt weten op te maken uit dit gedicht in zijn totaliteit.

Dit gedicht gaat volgens mij over de kringloop van het leven en de rol die Riffijnse vrouwen speelden bij de overdracht van traditionele kennis op de volgende generatie. Lees maar mijn Nederlandse vertaling van het gedicht "Ṯaqessisṯ-inu" van Faḏma al-Ouariachi:Mijn gedicht is als de wolfsmelk, die ik over wegen zal schrijven.

Het hoge tij zal het niet meesleuren, noch zal water het kunnen uitdoven.

Ik zal het over velden uitstrooien, zodat boeren het kunnen bewerken.

De havik zal het niet meenemen, noch zullen de raven het kunnen pikken.


Mijn gedicht is als de morgen, waar de kinderen naar uitkijken.

Zij zullen het zien als de maan van het Suikerfeest, ze zullen blij zijn en spelen.

Zij zullen het spelen als fuleɛleɛ, met het zand in de omheiningen.

Zij zullen het spelen als verstoppertje, degene die het vindt mag het opeten.


Mijn gedicht is als de droom van de dagen, die nog zullen komen.

Ik zal het schrijven met de pen, met mijn hart en bloed.

De meisjes zullen het optekenen als de hennaversieringen op handen.

Zij zullen het besprenkelen als het water van de malrove, dat wonden heelt.
22
Taal / Re: Woorden uit het Tamazight van Arif met verdwijning bedreigd
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 27/07/2019 om 08:44:46 »
Wel dient er eerst vastgesteld te worden of het wel om hetzelfde woord gaat. De R kun je niet zomaar vervangen met een ɣ.

Ok. Als jij van mening bent dat het woord "arredjuy" met de betekenis straal of zonnestraal in onze taal voorkomt, dan moet het ook afkomstig zijn van een bepaalde stam. Wat is die stam dan volgens jou? RL? Bij het woord "aɣeǧuy" is de stam te herleiden tot ƔLY → ƔL → ƔR. Uit deze stam zijn in het Tarifit de volgende woorden voortgekomen:

- ɣri = ten onder gaan, verdwijnen van een hemellichaam
- aɣray n ṯfucṯ = ten onder gaan van de zon, zonsondergang
- aɣelluy n ṯfucṯ = ondergang van de zon, zonsondergang
- aɣeǧuy = daling, neergang
- aɣellay = dal, laagtepunt
- seɣri = iets ten onder laten gaan, inslikken van voedsel


Wat ik wel weet, is dat wanneer Aith Wayigher de R gebruiken, dat die er ook echt toe doet zoals bij het woord ‘adfar’ voor sneeuw bijvoorbeeld.

Ik weet niet wat je hiermee bedoelt, dus dat moet je mij ff uitleggen. Wat betreft het woord "aḏfer" zelf, deze komt voort uit de stam DFL → ḎFR. De r-klank aan het eind van het woord was in onze taal oorspronkelijk een l-klank → adfel.
23
Taal / Re: Woorden uit het Tamazight van Arif met verdwijning bedreigd
« Laatste bericht door Botermes Gepost op 24/07/2019 om 14:21:43 »
Azul,

Het woord aɣeǧuy of aɣelluy heeft eigenlijk niks te maken met licht of straal, maar eerder met daling of neergang. Dit woord is namelijk een cognaat van het werkwoord iɣri, iɣeǧi. Dit werkwoord wordt in de eerste plaats gebruikt om de ondergang van zon aan te geven, maar zou eventueel ook gebruikt kunnen worden bij andere hemellichamen → ṯeɣri ṯfucṯ → iɣri uyur

Azul,

Wel dient er eerst vastgesteld te worden of het wel om hetzelfde woord gaat. De R kun je niet zomaar vervangen met een ɣ. Wat ik wel weet, is dat wanneer Aith Wayigher de R gebruiken, dat die er ook echt toe doet zoals bij het woord ‘adfar’ voor sneeuw bijvoorbeeld.

 
24
Taal / Re: Woorden uit het Tamazight van Arif met verdwijning bedreigd
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 23/07/2019 om 14:31:21 »
Een shape or form en daarom zou arredjuy ook voor straal kunnen gaan.

Azul,

Het woord aɣeǧuy of aɣelluy heeft eigenlijk niks te maken met licht of straal, maar eerder met daling of neergang. Dit woord is namelijk een cognaat van het werkwoord iɣri, iɣeǧi. Dit werkwoord wordt in de eerste plaats gebruikt om de ondergang van zon aan te geven, maar zou eventueel ook gebruikt kunnen worden bij andere hemellichamen → ṯeɣri ṯfucṯ → iɣri uyur
25
Muziek / Re: Khalid Izri - Thaqsist inu.
« Laatste bericht door Botermes Gepost op 21/07/2019 om 14:07:37 »
Bravo!

Waar ik echter naar benieuwd ben, is wat je hebt weten op te maken uit dit gedicht in zijn totaliteit.
26
Taal / Re: Woorden uit het Tamazight van Arif met verdwijning bedreigd
« Laatste bericht door Botermes Gepost op 21/07/2019 om 13:59:39 »
Met aredjouy bedoelen Aïth Touzine een lichtvlek voor je ogen. Tya gebruiken we voor zonnestraal. Regionaal heb je verschillende invullingen voor woorden

Azul a bradda!

Ik denk eerder dat het het geval is van wat jij persoonlijk van dat woord hebt begrepen dan voor heel aitoezine te spreken. Think again. Je zegt lichtvlek, nou denk je niet dat dat ook anders opgevat kan worden? Woorden kunnen ruimere betekenissen hebben, dus het ene sluit het andere niet uit. Vlek of straal zit hem in de perceptie van dimensie. Een vlek is 2- dimensionaal terwijl bij een straal je meer met 3 dimensies te maken hebt.


Tya heeft toch betrekking op het licht zelf. Nou en wij zoeken juist iets wat betrekking heeft op die straal. Een shape or form en daarom zou arredjuy ook voor straal kunnen gaan. Of gaan jullie mij echt wijsmaken dat tya voor straal gaat? Dan is dit het moment waarop officiële bronnen heel erg welkom zijn.

27
Muziek / Re: Khalid Izri - Thaqsist inu.
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 12/07/2019 om 11:12:27 »
Azul a Vutɣmas-inu!

Omdat jij tot dusverre nog steeds niet het volledig gedicht hebt weten te vertalen, zal ik jou hiervan ontheffen en deze taak van jou overnemen. Ik zal vanaf nu mijn kennis en bronnen gaan inzetten om dit gedicht in z'n geheel vertaald te krijgen naar het Nederlands.

Ik begrijp dat je het niet altijd eens bent met de manier waarop ik mijn kennis verkrijg. Maar jij dient je wel te realiseren, dat in dit geval, mijn manier mij wel in staat stelt om dit gedicht beter te kunnen doorgronden, dan de gemiddelde azulist. En dat kan ik jou ook bewijzen.

Om te beginnen zal ik jou eerst een ongestandaardiseerde versie geven van het volledige gedicht in het Tarifit, waarbij ik elk van de 110 woorden apart zal opschrijven. Hoewel deze versie grammaticaal gezien nog niet helemaal correct zal zijn, zal het mij wel helpen om ieder woord zichtbaar te krijgen.

Het gedicht is zo op het eerste gezicht geen complex gedicht. Zoals gezegd bestaat het uit slechts 110 woorden verdeeld over 12 regels en 3 strofen. Het is hoofdzakelijk geschreven in de toekomende tijd. In elke 1e regel van de strofe wordt er steeds een vergelijking gemaakt, die in de rest van de strofe verder uitgewerkt wordt.

Maar toch. Ook al lijkt dit een simpel gedicht, er is bij nader inzien wel enige kennis van planten en van kinderspelletjes vereist om dit gedicht daadwerkelijk te kunnen doorgronden.


Ṯaqessisṯ inu ḏ ṯimessi ṯasemmaṭ, aḏ t ariɣ x ibriḏen

War t itiwi rḥemreṯ, aman war t isexsayen

Aḏ t ssuyseɣ ḏi ddmani, aḏ t carzen ifellaḥen

War t ikessi asiwan, war t neqqben ibaɣriwen


Ṯaqessisṯ inu ḏ ṯiwecca itɛayanen iḥenjirn

Aḏ t zaren ḏ ayur n rɛiḏ, aḏ farḥen aḏ iraren

Aḏ t iraren ḏ fuleɛleɛ, s acar ḏi iqwaren

Aḏ t iraren ḏ ṯiqnuffar, aḏ t yecc wi t ɣar yafen


Ṯaqessisṯ inu ḏ ṯarjiṯ n ussan i d ɣar yasen

Aḏ t ariɣ s rqrem, s ur inu ḏ iḏammen

Aḏ t arcment ṯiḥramin ḏ rḥenni x ifassen

Aḏ t ruccent ḏ aman n amarru isgenfan iyezzimen
28
Muziek / Re: Khalid Izri - Thaqsist inu.
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 05/07/2019 om 16:59:24 »
Omdat de vertaling van het 3e couplet nog even op zich laat wachten, wilde ik in de tussentijd nog even een zijsprongetje maken. Een etymologisch zijsprong welteverstaan, die alles te maken heeft met de achternaam van de daadwerkelijke auteur van dit stukje Riffijns poëzie.

Dit gedicht met de titel "Ṯaqessisṯ-inu" (=  Mijn gedicht) is namelijk gecomponeerd door Faḏma al-Ouariachi. De dichteres had het al in 1993 in Nador geschreven. In 1998 heeft zij datzelfde gedicht uitgebracht in haar gedichtenbundel "Yesremd-ayi wawar" (= De spraak heeft mij onderwezen) .

Doorgaans wordt vermeld dat Faḏma al-Ouariachi in het dorp Farxana geboren is. Dit dorpje ligt in het stamgebied van de Imazujen (=  مازوجة ). Toch is de achternaam al-Ouariachi mogelijk eerder een verwijzing naar een substam van de naburige stam, namelijk die van Ṯarwa n Wuryac (= اولاد ورياش ) van de stam Aiṯ Cikar (= بني شكار ).

De naam Wuryac is dan ook mogelijk te herleiden tot één van de oudste toponiemen uit de geschiedenis van de Rif. Een plaatsnaam zo oud, dat die bijna uit ons collectief geheugen is verdwenen. En mede door onze onwetendheid hierover, haast vervangen door buitenlandse termen. Want hoewel velen van ons kunnen vertellen dat onderstaande landtong de Kaap van Drie Vorken wordt genoemd, zullen maar weinig daadwerkelijk weten dat dit eigenlijk een verbastering is van de toponiem, die door de lokale Amaziɣ bevolking zelf eeuwenlang  gebruikt is: ixf n Hurk.In het Arabisch werd deze genoteerd als Ras Hurk (= رأس هرك ) of Ṭarf Hurk (= طرف هرك ). De Arabische woorden Ras en Ṭarf betekenen hierbij ongeveer hetzelfde, namelijk kaap of uiterste punt. En Hurk was dus de Amaziɣ naam hiervan. De specifieke benaming Ṭarf Hurk werd vanaf de 12e eeuw in het Italiaanse Pisa overgenomen als Tarphurc en later als Tarfo Folco. Vervolgens is deze toponiem vanaf de 16e eeuw in het Spaans overgenomen o.a. als Cabo de Entrefolcos en pas later definitief als Cabo de Tres Forcas. Wat in het Spaans dus de Kaap van Drie Vorken betekent.

Alsof deze Europese deformatie niet erg genoeg is, wordt deze Amaziɣ toponiem vandaag de dag ook nog met verarabisering bedreigd door de toepassing van deze drie vorken betekenis in het modern Marokkaans-Arabisch: Ras Tleta Madari.

Gelukkig kunnen we dus aan de hand van de achternaam van de schrijfster van het gedicht Ṯaqessisṯ-inu achterhalen, hoe de antieke plaatsnaam van deze kaap bewaard is gebleven in de lokale Amaziɣ taal: Hurk → Wurk → Wurc → Wuryac → Ouariachi.
29
Taal / Re: Woorden uit het Tamazight van Arif met verdwijning bedreigd
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 04/07/2019 om 09:31:58 »
Tya gebruiken we voor zonnestraal.

Azul,

Het woord ṭya zou je kunnen gebruiken voor zonnestraal, maar echt logisch is dat dan niet. Ṭya betekent namelijk alleen licht of lichtstraal. Als je specifiek met het woord ṭya zonlicht of zonnestraal wilt benoemen dan gebruik je het als volgt: ṭya n tfuct. Anders is het niet logisch waar het licht vandaan komt. Datzelfde geldt ook voor maanlicht of maneschijn: ṭya n tziri.   
30
Taal / Re: Woorden uit het Tamazight van Arif met verdwijning bedreigd
« Laatste bericht door Amshoom Style Gepost op 04/07/2019 om 06:51:25 »
Met aredjouy bedoelen Aïth Touzine een lichtvlek voor je ogen. Tya gebruiken we voor zonnestraal. Regionaal heb je verschillende invullingen voor woorden
Pagina's: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »