Recente berichten

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Geschiedenis / Re: Ibn Rushd verbannen door Amazigh heerser voor de term "Koning der Berbers"
« Laatste bericht door Vutγmas Gepost op 19/01/2018 om 10:55:53 »
Azul,

Het lijkt er dus op dat de betreffende Amazigh heerser liever niet naar zich liet refereren met de naam
'elbarabir'. Is dit wat er opgemaakt kan worden uit de originele tekst in het Arabisch? Door de geschiedenis heen is de term 'elbarabir' heel conventioneel gebruikt om Imazighen mee aan te duiden in de literatuur dat als logisch gevolg had dat ook de westerse wereld ons 'berbers' is gaan noemen.

Pas de laatste deccennia is men in Marokko en de rest van de Arabische wereld gaan spreken in termen van Amazighi en lougha Amazighiya etc, als teken van historisch besef, politiek correctheid en vooruitgang.

2
Amazigh keuken / Zambou, typische Amazigh n Arif aanvulling, heerlijk op batata
« Laatste bericht door Massin Ait Tmazgha Gepost op 05/01/2018 om 04:29:35 »
 
Imendi iyorfn ocha i7ay (gegrild graan en dan gemalen) is een redelijk onbekende culinaire aanvulling.

Onbekend is onbemind, probeer het een keer als je het nog niet hebt geproefd. Het is raar dat het buiten Arif amper of niet gekend is
3
Ibn Rushd of iook bekend als Averroes (Córdoba (Spanje), 1126 – Marrakesh (Marokko), 10 december 1198) was een islamitische jurist, arts en filosoof. Van de islamitische geleerden was hij de grootste kenner van de filosofie van Aristoteles.

Averroes was niet alleen de Aristoteles-commentator bij uitstek, maar toonde zich een ware uomo universale. Hij was een meester in islamitische filosofie, theologie, het Malikirecht, de islamitische jurisprudentie, logica, psychologie en politiek. Hij was ook onderlegd in Arabische muziektheorie, geneeskunde, astronomie, geografie, wiskunde, fysica en hemelmechanica. Zijn filosofische en religieuze school staat bekend als averroïsme. Door sommigen werd hij beschreven [1] als de grondlegger van het secularistisch gedachtegoed in West-Europa en als "een van de spirituele vaders van Europa.
Over de afkomst van de familie van Averroes is niet veel bekend.

Er wordt getwijfeld over zijn Arabische of Amazigh afkomst. Hij was hoogstwaarschijnlijk van Amazigh afkomst, zoals de meeste geleerden tijdens de Almohaden-dynastie.

A contemporary of Ibn Rushd, Abdelwahid al-Marrakushi writing in 1224, reported that there were secret and public reasons for his falling out of favor with Yaqub al-Mansour

And in his days [Yaqub al-Mansur], Abu al-Walid Ibn Rushd faced his severe ordeal and there were two causes for this; one is known and the other is secret. The secret cause, which was the major reason, is that Abu al-Walid—may God have mercy on his soul—when summarizing, commenting and expending upon Aristotle's book "History of Animals" wrote: "And I saw the Giraffe at the garden of the king of the Berbers" ("En ik zag de Giraf in de tuin van de Kinubg der Berbers")

Een neerbuigende term die wij ook moeten verbannen.

5
Muziek / Lawtar, de Amazigh gitaar die de Atlas muziek de geliefde klank geeft
« Laatste bericht door Massin Ait Tmazgha Gepost op 04/01/2018 om 05:23:16 »
Azul,

Omdat dit instrument mijn favoriete muziek helpt genereren, heb ik de meest indrukwekkende muziek in een video gemonteerd om deze klanken te delen.
https://www.youtube.com/watch?v=I925Cy77Itw

Tannemirt
6
Muziek / Re: Amshum Productions - Mouzza, opzwepende lyrics in sterk Tamazight
« Laatste bericht door Massin Ait Tmazgha Gepost op 02/01/2018 om 04:43:52 »
Tannemirt
7
Taal / Re: Iwzan verkeerd gespeld s tifinagh op verpakking zuivelprodukt.
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 30/12/2017 om 01:30:54 »
Zelf stel je ook dat het schrijven van de taal je meer weerbaar maakt voor externe factoren dus ben je je wel bewust van de rol die de dominante culturen opeisen want dat zijn natuurlijk die externe factoren. Ik heb in een eerdere post ook aangegeven dat men de transitie naar het schrijven dient door te maken. Het enige waarin ik misschien met jou van mening verschil is de mate waarmee de dominante culturen onze taal indirect bestrijden. Volgens mij vrij hardnekkig, namelijk. Je moet natuurlijk ook de ruimte krijgen.

Ik wil nog even terug komen op de club in Aith Bouayach waar ik het in mijn vorige post over had. Ik ken daar dus mensen die zo geinspireerd zijn door het werk van M. Chacha die het Tarifit geschreven heeft, dat ze daardoor Tamazight zijn gaan studeren. Vooralsnog blijft het schrijven 'on the fringes' van de Riffijnse samenleving, de vraag is of dit zich kan voort zetten en uit kan groeien tot mainstream.

Ik vind dat jij je druk maakt om de verkeerde dingen: in plaats van proberen op te boksen tegen zaken, die je zelf toch niet in de hand hebt, kun je beter je energie steken in zaken, die je wel naar je hand kan zetten. Door bijvoorbeeld de taal te leren schrijven. Zodat je hiermee jezelf in staat stelt om een bijdrage te leveren aan de (ontbrekende!) literaire traditie van het Tamaziɣt. Dit is iets wat Chacha heeft gedaan en wat jij zelf ook kunt doen. Want zeg nou zelf, vind je het niet een beetje beschamend dat voor een taal, die al duizenden jaren gesproken wordt, men vandaag de dag nog steeds kennis erover tekort komt om het te kunnen schrijven. Een beter milieu begint toch echt bij jezelf.

En dat je de ruimte moet krijgen vind ik daarom een onzin-argument. Hoezo ruimte krijgen? Wie of wat houdt jou tegen dan? Als jij je hier in Nederland wilt gaan bezighouden met je eigen taal, kom jij dan ruimte te kort? En van wie zou jij dan die ruimte moeten krijgen? Nee, dat zie ik echt anders. Zelfs al zou je ruimte te kort komen, dan nog vind ik dat je de benodigde ruimte dan maar zelf moet creëren. En niet afhankelijk zijn van anderen. En dus ook niet als een slachtoffer de hand ophouden, maar zelf het heft (of in dit geval: de pen) in eigen hand durven nemen.
8
Taal / Re: Iwzan verkeerd gespeld s tifinagh op verpakking zuivelprodukt.
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 30/12/2017 om 01:09:29 »
Mermez geschreven in het Arabisch alfabet met daaronder (elban) waarvan de betekenis een vorm van zuivel representeert. Mermez dus geen merknaam maar een Amazigh-leenwoord dat in het Arabisch gehanteerd wordt.

Darija intentie is een verkeerde woordkeus, maar je kunt toch evenmin stellen dat het met de intentie geschreven is, een Tamazight-woord voor te stellen. Arabischsprekenden noemen het blijkbaar ook mermez, dus waar de oorsprong van dat woord ligt, is niet iets waar men direct bij stil staat. Voor hetzelfde geldt dat je niet stil staat bij de oorsprong van dagelijkse woorden als 'pizza' , 'shwarma' of chocolaa..

Het problematische aan deze 2e foto is denk ik niet het woord zelf, maar de context waarin het woord staat. Want hoewel het klopt dat مرمز hier met het Arabisch alfabet is geschreven, kun je aan de manier waarop het is geschreven niet afleiden dat het om een Darija verbastering zou gaan. Stel dat er in plaats hiervan المرمز = “el-mermez” had gestaan, waaraan dus het Arabische voorvoegsel is toegevoegd, dan was het een heel andere discussie geweest. Maar hier staat nu een woord met Arabische tekens geschreven, die op dezelfde wijze door Imaziɣen in Wargla wordt uitgesproken. En dan vraag ik mij af: wat is er precies verbasterd dan? Is het alleen maar een kwestie van de weggevallen beginklinker i_?

Aan de hand van deze 2e foto kan ik me overigens wel goed voorstellen waarom je het argument maakte voor een Darija intentie. Afgezonderd van het logo van de producent staan er op deze zijde van de verpakking 3 woorden met Arabische tekens afgebeeld: سيكوك -  مرمز - لبن. Hiervan is 1 woord overduidelijk niet-Amaziɣ van origine: لبن (Tamaziɣt= aɣi). De overige 2 woorden مرمز en سيكوك zijn van oorsprong Amaziɣ, hoewel dit misschien niet meteen duidelijk is. En doordat er een Arabisch woord naast een Amaziɣ woord wordt gebruikt, kan ik wel begrijpen hoe je hier op het verkeerde been gezet kan worden. Het woord لبن kleurt als het ware de context in voor het woord مرمز. Want stel dat het woord لبن er niet had gestaan. Zou je dan ook tot eenzelfde conclusie zijn gekomen mbt. je Darija intentie van het woord “mermez”?

Maar evengoed, als de weggevallen klinker geen voorbeeld is van een Darija verbastering, wat zou het dan wel kunnen zijn? Een mogelijke uitleg die ik hiervoor kan bedenken, heeft te maken met zelfstandige naamwoorden in de vrije staat. In het Tamaziɣt kunnen zelfstandige naamwoorden zowel in een vrije staat als in een gebonden staat voor komen. Normaal krijgen mannelijke zelfstandige woorden in de enkelvoudsvorm in de vrije staat het voorvoegsel  a_ en in de gebonden staat het voorvoegsel u_:

Vrije Staat     Gebonden Staat
+ a_+ u_
aqcicuqcic
aryazuryaz
afusufus

Verschil tussen woorden in de vrije staat en gebonden staat heeft met verschillende aspecten te maken oa. de zinsfunctie en de positie van het woord binnen de zin:

1. iwṯa aqcic = hij heeft de jongen geslagen
2. iwṯa uqcic = hij (= de jongen) heeft geslagen   
3. aryaz issawel = de man is aan het praten
4. issawel uryaz = de man is aan het praten
5. issawel x uryaz = hij is over de man aan het praten
6. afus deg ufus  = hand in hand

Echter binnen de Amaziɣ taalfamilie zijn er bepaalde Amaziɣ talen, die als gemeenschappelijke kenmerk hebben: bij woorden, die met a_ beginnen in de vrije staat, de initiële klinker wegvalt. Deze taalgroep wordt ook wel Zenata genoemd. De naam Zenata wordt hierbij als taalkundige term gebruikt en heeft voor de rest geen enkele historische waarde als verwijzing naar de Middeleeuwse Zenata stam. Vandaag de dag heeft dit verschijnsel betrekking op de Tamaziɣt-spraak in de onderstaande regio’s en stammen:

1. Arif
2. Ayt Inznassen
3. Ayt Seɣruccen
4. Figig
5. Ayt Snus
6. Bissa
7. Metmata
8. Cenwa
9. Awras
10. Timimun
11. Mzab
12. Wargla
13. Jerba
14. Nefusa

Ondanks dat bij de Zenata groep de initiële klinker bij veel woorden is weggevallen, kun je toch achterhalen dat er een klinker moet hebben gestaan. Dit doe je dus door het woord in de gebonden staat te zetten, aangezien het wegvallen alleen betrekking heeft op de beginklinker van woorden in de vrije staat en niet in de gebonden staat. In de gebonden staat blijft het voorvoegsel behouden en wordt het dus een u_. De ontbrekende klinker is vaak ook te controleren met niet-Zenata varianten van hetzelfde woord.

Zenata-variant (vrije staat)     Zenata-variant (gebonden staat)     niet-Zenata-variant (vrije staat)
+ __+ u_+ a_
_fusufusafus
_fuḏufuḏafud
_ḍaruḍaraḍar
_rumurumalum
_yaẓiduyaẓidayaẓid
_fiǧusufiǧusafullus
_carucarakal
_sufusufasif

En volgens 1 onderzoeker, die ik ben tegengekomen (Biarnay, 1908, blz. 148), komt dit verschijnsel van het wegvallen van initiële klinker in de spraak van Mzab en naburige Wargla niet alleen voor bij woorden, die met een a_ beginnen, maar dus ook voor bij woorden die met een i_ beginnen. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen geven voor de verbastering van het woord: imermez > _mermez (vrije staat). Je zou dus kunnen stellen dat we hier niet zozeer te maken hebben met een Darija verbastering, maar misschien mogelijk met een Zenata verbastering.

Toch moet ik wel ff eerlijk erbij zeggen, dat deze verklaring geen antwoord biedt op alle vragen: zo heb ik het nog niet kunnen controleren met een niet-Zenata variant van hetzelfde woord en waarom is de i_ nog wel in het Tarifit hoorbaar, maar niet meer in het Teggargrent? Aangezien beide talen tot de Zenata groep behoren mag je verwachten dat dit ook in beide gevallen hetzelfde effect zou hebben op hetzelfde woord. Een mogelijke uitleg hiervoor: misschien was deze initiële klinker wel aan meerdere veranderingen onderhevig dan alleen het wegvallen zelf. Het kan ook zijn dat de initiële klinker was veranderd (i_ > a_) voordat deze uiteindelijk is weggevallen: imermez > amermez > _mermez. Deze klankverandering komt ook voor bij woorden zoals:

1. iɣi - aɣi
2. iɣir - aɣir
3. iɣzar - aɣzar
4. imendi - amendi
5. imensi - amensi
6. tifdent - tafdent


Ik moet dus bekennen dat het om de kennis van de Riffijnse taal gaat. Dat is natuurlijk ook het antwoord waar naar je vist. Maar hoe zou dat toch komen, denk je?

Omdat je de eigen taal nooit op een didactische wijze hebt geleerd. Niet zoals jij bijvoorbeeld het Nederlands of het Engels hebt geleerd. Jij hebt de eigen taal hoogstens thuis opgepikt, maar waarschijnlijk nooit echt bestudeerd. Laat staan dat je je kennis over de eigen taal hebt kunnen toetsen.

9
Taal / Re: Iwzan verkeerd gespeld s tifinagh op verpakking zuivelprodukt.
« Laatste bericht door Vutγmas Gepost op 25/12/2017 om 16:57:05 »
Zelf stel je ook dat het schrijven van de taal je meer weerbaar maakt voor externe factoren dus ben je je wel bewust van de rol die de dominante culturen opeisen want dat zijn natuurlijk die externe factoren. Ik heb in een eerdere post ook aangegeven dat men de transitie naar het schrijven dient door te maken. Het enige waarin ik misschien met jou van mening verschil is de mate waarmee de dominante culturen onze taal indirect bestrijden. Volgens mij vrij hardnekkig, namelijk. Je moet natuurlijk ook de ruimte krijgen.

Ik wil nog even terug komen op de club in Aith Bouayach waar ik het in mijn vorige post over had. Ik ken daar dus mensen die zo geinspireerd zijn door het werk van M. Chacha die het Tarifit geschreven heeft, dat ze daardoor Tamazight zijn gaan studeren. Vooralsnog blijft het schrijven 'on the fringes' van de Riffijnse samenleving, de vraag is of dit zich kan voort zetten en uit kan groeien tot mainstream.
10
Taal / Re: Iwzan verkeerd gespeld s tifinagh op verpakking zuivelprodukt.
« Laatste bericht door Vutγmas Gepost op 23/12/2017 om 19:36:30 »
Dit is de tegenoverliggende zijde:


Mermez geschreven in het Arabisch alfabet met daaronder (elban) waarvan de betekenis een vorm van zuivel representeert. Mermez dus geen merknaam maar een Amazigh-leenwoord dat in het Arabisch gehanteerd wordt.

Darija intentie is een verkeerde woordkeus, maar je kunt toch evenmin stellen dat het met de intentie geschreven is, een Tamazight-woord voor te stellen. Arabischsprekenden noemen het blijkbaar ook mermez, dus waar de oorsprong van dat woord ligt, is niet iets waar men direct bij stil staat. Voor hetzelfde geldt dat je niet stil staat bij de oorsprong van dagelijkse woorden als 'pizza' , 'shwarma' of chocolaa..

Je laatste vraag is een interessante. Ik moet dus bekennen dat het om de kennis van de Riffijnse taal gaat. Dat is natuurlijk ook het antwoord waar naar je vist. Maar hoe zou dat toch komen, denk je? Je kunt wel stellen dat ik de slachtofferrol kies maar dat is het uiterste einde van het spectrum, het andere uiteinde is natuurlijk dat alles aan het Riffijnse volk ligt. Dat is natuurlijk ook kort door de bocht. Hoe wil je met Tamazight opboksen tegen 2 of 3 generaties die in het Arabisch of in westerse talen onderwezen zijn? Ik kwam dus bij een club Pro-imazighen in Beni Bouayach over de vloer. En telkens als ik daar was en ze hoorde discussieren, gebruikten ze veelal Arabische woorden omdat zij in die taal zijn onderwezen. Er was geen basis gelegd voor een standard educated way of speaking Tamazight, so to say. Natuurlijk heeft het uitblijven daarvan veel te maken met de dominante culturen:

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10