Recente berichten

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Cultuur / Zijn de mensen van Jbala nu Imazighen of hoe zit dat?
« Laatste bericht door Amshoom Style Gepost op 31/03/2020 om 12:53:20 »
Ik ben doorheen de jaren hieromtrent niet bepaald wijzer uit geworden, mijn perceptie ervan kan je terugleiden naar nakomelingen van mensen die vanuit Spanje gedwongen moesten terugkeren, maar wat is hun genetische opmaak, tekenen die wijzen op een Amazigh achtergrond??

ⵜⴰⵏⵏⴻⵎⵉⵔⵜ ⴰⵣⵓⵍ
Tannemirt Azoel
2
Geschiedenis / Re: Chronologie RifHistorie (Part II)
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 22/03/2020 om 22:49:53 »
Vroege Middeleeuwen

- 660 n.c. → In Arrif zijn er 4 grote stammenconfederaties: Iɣmaren; Ibernusen; Inefzawen; Imeknasen
- 660 n.c. ↳ Ten oosten van Arrif leeft de stamconfederatie van de Iznaten (Zanata)
- 660 n.c. ↳ Ten zuid-westen van Arrif leven de Imeṣmuden (Maṣmuda) en nog verder zuidelijker leven de Iẓnagen (Ṣanḥaja)
- 675 n.c. ↳ Aksil (Kusayla) is koning van de Ibernusen (Branis) en heerst vanuit Saquma (Walili) over gebied ten zuiden en oosten van Arrif
- 675 n.c. → Het leger van de Umayyaden, onder leiding van Abu al-Muhajir, valt het koninkrijk van Aksil aan
- 675 n.c. ↳ Aksil wordt in Tilimsan (Agadir) verslagen en vervolgens gevangengenomen door Abu al-Muhajir
- 675 n.c. ↳ Aksil bekeert zich tot de islam en weet als bondgenoot het vertrouwen te winnen van Abu al-Muhajir
- 680 n.c. → Yulyan (Ilyan) is koning van de Iɣmaren en heerst vanuit Sebta over het westen van Arrif
- 681 n.c. → Umayyadisch kalief vervangt Abu al-Muhajir met Ɛuqba b. Nafiε als legeraanvoerder van de Umayyaden
- 681 n.c. ↳ Ɛuqba valt het oosten van Arrif binnen en marcheert met zijn Umayya-leger door tot aan Sebta
- 681 n.c. ↳ De opmars naar Sebta wordt gestaakt, nadat koning Yulyan een verdrag weet af te sluiten met Ɛuqba
- 682 n.c. ↳ Ɛuqba trekt zuidwaarts en voert daar strijd tegen de Imeṣmuden (Maṣmuda)
- 683 n.c. → Ɛuqba vernedert Aksil, waardoor Aksil alsnog besluit om in opstand te komen tegen de Umayyaden
- 683 n.c. ↳ Aksil ontsnapt uit zijn gevangenschap en weet Ɛuqba uiteindelijk te verslaan
- 683 n.c. ↳ Aksil breidt zijn koninkrijk uit en verplaatst zijn machtszetel van Saquma naar Qayrawan (Qamuniya)
- 687 n.c. ↳ Aksil wordt verslagen door een nieuw Umayya-leger aangevoerd door Zuhayr b. Qays
- 693 n.c. → Ḥassan b. Nuεman wordt aangesteld als nieuwe legeraanvoerder door de Umayyadische kalief na de dood van Zuhayr
- 693 n.c. → Dahiya, tamɣart van de Ijrawen, komt in opstand tegen de Umayyaden en Ḥassan b. Nuεman moet zich terugtrekken uit Ifriqic (Ifriqiya)
- 698 n.c. → Ḥassan stuurt Ṣaleḥ b. Manṣur vanuit Ifriqic naar Arrif om de Inefzawen over te halen zich aan te sluiten bij het Umayya-leger
- 699 n.c. ↳ Ṣaleḥ b. Manṣur komt aan in Tamsaman (Cannar) en verkrijgt de leiding over de Ayt Yaṣliten; Ayt Uryaɣel; Igznayen
- 699 n.c. ↳ Ribat Nkur (Akra) wordt gebouwd door Ṣaleḥ b. Manṣur nabij Agdal (Ad-Sex-Insulas)
- 701 n.c. → Dahiya wordt uiteindelijk verslagen door Ḥassan b. Nuεman, maar weet haar zonen te redden
- 701 n.c. → Ḥassan b. Nuεman draagt het bevel van deel van zijn leger over aan Yefran en Yazdyan, de zonen van de verslagen Dahiya
- 701 n.c. ↳ De zonen van Dahiya vestigen zich bij de Ulhaẓen (Walhaṣa) in het oosten van Arrif
- 702 n.c. → Tariq b. Ziyad van de Ayt Yeznasen (Ban Yaznasen) sluit zich aan bij het leger van Musa b. Nuṣayr
- 702 n.c. ↳ Musa begint zijn 1e militaire campagne om Amur-Ṭanja (Bilad Ṭanja) te veroveren: Sigilmasa; Saquma; Sus
- 705 n.c. ↳ Musa eindigt zijn 2e militaire campagne in Tamasna
- 705 n.c. ↳ Het oude koninkrijk van Amur-Ṭanja wordt ingelijfd als Umayyadische provincie, genaamd al-Maɣrib al-Aqsa
- 705 n.c. ↳ Musa keert terug naar Ifriqic (Ifriqiya) en verstoot Ḥassan b. Nuεman als leider van het Umayya-leger
- 705 n.c. ↳ Tariq blijft in de stad Ṭanja (Tingi) als militaire bestuurder van de nieuwe provincie al-Maɣrib al-Aqsa
- 708 n.c. → De havenstad Badis (Parietina) wordt gebouwd door Badis, amɣar van de Iluwaten (Luwata) 
- 709 n.c. → Ṣaleḥ b. Manṣur heeft verschillende stammen in Arrif bekeerd tot islam: Iluwaten; Iẓnagen; Iɣmaren
- 709 n.c. ↳ De volgelingen van Ṣaleḥ b. Manṣur worden bekend als al-εabd-al-Ṣaliḥ en volgen een orthodoxe variant van de islam
- 709 n.c. ↳ Ṣaleḥ b. Manṣur krijgt toestemming van Umayyadisch kalief, om de regio van Nkur te besturen vanuit zijn machtszetel in Tamsaman 
- 710 n.c. → Tariq en koning Yulyan besluiten de Visigothische prins Agila II te steunen in zijn troonstrijd tegen Roderik
- 710 n.c. ↳ Onder leiding van Tarif b. Camεun wordt 1e militaire campagne ondernomen vanuit Qsar al-Maṣmuda naar Tarifa
- 711 n.c. ↳ Onder leiding van Tariq b. Ziyad wordt 2e militaire campagne ondernomen vanuit Sebta naar Jebel-Tariq
- 711 n.c. → De havenstad Mlilt (Malila) wordt gebouwd door Amlil, amɣar van de Ayt Yefran 
- 712 n.c. → Koning Yulyan wordt afgezet door Musa b. Nusayr en zijn koninkrijk wordt toegevoegd aan de Umayyadische provincie al-Maɣrib al-Aqsa
- 712 n.c. → Onder leiding van Musa wordt 3e militaire campagne ondernomen naar Iberisch schiereiland
- 723 n.c. → Ɛikrima begint de Ṣufriyya-variant van de islam te propageren in Qayrawan
- 734 n.c. → Maysara van de Imeṭɣaren begint de Ṣufriyya-variant van de islam te propageren in al-Maɣrib al-Aqsa
- 738 n.c. → De 1e Ṣufriyya-opstand in Arrif van Dawud tegen Ṣaleḥ b. Manṣur in het oosten van Arrif
- 738 n.c. ↳ Ṣaleḥ b. Manṣur weet zijn gezag te herstellen in de regio van Nkur en sticht het koninkrijk van Nkur (al-Imarat Nakur)
- 739 n.c. → De 2e Ṣufriyya-opstand in Arrif van Maysara tegen de Umayyaden in het westen van Arrif
- 739 n.c. ↳ Maysara verslaat de Umayyaden in Ṭanja en stelt εabd-al-Aεla b. Ḥudayj aan als bestuurder van Ṭanja
- 742 n.c. → Abu Qurra sticht het koninkrijk van Tilimsan (Iznaten) ten oosten van Arrif
- 748 n.c. → Ṣaleḥ b. Tarif b. Camεun sticht het koninkrijk van Tamasna (Imeṣmuden) ten zuid-westen van Arrif
- 749 n.c. → Ṣaleḥ b. Manṣur sterft en wordt begraven in Ijṭi (Iqti) in Tamsaman
- 749 n.c. ↳ Na de dood van Ṣaleḥ wordt hij opgevolgd door zijn oudste zoon al-Muεtaṣim
- 749 n.c. → Na een korte regeerperiode sterft al-Muεtaṣim en hij wordt begraven naast zijn vader in Ijṭi (Iqti) in Tamsaman
- 749 n.c. ↳ Idris, de broer van al-Muεtaṣim, volgt hem op als koning van Nkur
- 749 n.c. ↳ Idris begint aan de bouw van een nieuwe stad vlakbij Ribat Nkur (Agra)
- 751 n.c. ↳ Idris sterft zonder de bouw af te kunnen maken en hij wordt begraven in Ayt Tayar in Tamsaman
- 751 n.c. ↳ Saεid b. Idris volgt hem op als 4e koning van de Ṣaleḥ-dynastie
- 755 n.c. → εabd-al-Raḥman van de Umayya-dynastie verblijft in het koninkrijk van Nkur, voordat hij via Tamsaman de oversteek maakt naar al-Munakab (Almuñécar)
- 757 n.c. → De haven voor de stad Nkur wordt gebouwd tegenover het eiland genaamd al-Mazamma (Ad-Sex-Insulas) 
- 757 n.c. → Ɛisa b. Yazid sticht het koninkrijk van Sigilmasa ten zuid-oosten van Arrif
- 760 n.c. → Koning Saεid I voltooit de bouw van de stad Nkur (Akra) en verplaatst zijn machtszetel van Tamsaman naar de nieuwe stad Nkur
- 762 n.c. → Sulayman b. Ɛabd-allah begint de Zaydi-variant van de islam te propageren in Tilimsan
- 762 n.c. → Isḥaq b. εabd-al-Ḥamid van de Awerba begint de Zaydi-variant van de islam onder zijn stam te propageren
- 782 n.c. → In het koninkrijk van Tilimsan, ten oosten van Arrif, sterft koning Abu Qurra en hij wordt opgevolgd door Muḥamad b. Xazar van de Imaɣrawen
- 788 n.c. → Opstand van Sekken met de Iɣmaren en Iẓnagen tegen koning Saεid I in het westen en zuiden van Arrif
- 789 n.c. → Idris b. Ɛabd-allah verkrijgt de leiding over de Awerba ten zuiden van Arrif en bouwt het militaire kamp van Garwawa nabij Walili
- 790 n.c. ↳ Vanuit zijn machtszetel in Garwawa onderneemt koning Idris I meerdere militaire campagnes tegen de naburige koninkrijken van Tamasna en Tilimasn
- 791 n.c. ↳ Koning Idris I wordt vermoord door de Abbasidische kalief en hij wordt begraven nabij Walili
- 791 n.c. ↳ De zoon van koning Idris I is dan nog niet geboren, dus wordt hij eerst nog opgevolgd door 1e regent Racid
- 802 n.c. ↳ Opstand van Bahlul van de Imeṭɣaren tegen de regent Racid, hij wordt opgevolgd door 2e regent abu-Xalid Yazid b. Ilyas 
- 803 n.c. → Ṣaleḥ b. Saεid volgt zijn vader op als 5e koning van de Ṣaleḥ-dynastie
- 804 n.c. ↳ Opstand van zijn broer Idris met de Ayt Uryaɣel en Igznayen tegen koning Ṣaleḥ II
- 805 n.c. ↳ Opstand van de Imeknasen tegen koning Ṣaleḥ II in het oosten van Arrif
- 807 n.c. → Opstand van Isḥaq van de Awerba tegen regent abu-Xalid Yazid b. Ilyas
- 807 n.c. → Isḥaq b. εabd-al-Ḥamid, de amɣar van de Awerba, wordt vermoord door Idris b. Idris
- 808 n.c. → Met behulp van de Inefzawen wordt Idris uitgeroepen tot koning Idris II, de 2e koning van de Idris-dynastie
- 808 n.c. → Het militaire kamp van Garwawa wordt herbouwd door koning Idris II, waaruit de stad Fas ontstaat
- 812 n.c. → Koning Idris II voert met zijn leger strijd tegen de Imeṣmuden van Adrar-n-Dern
- 813 n.c. ↳ Het leger van koning Idris II verovert de stad van Tilimsan en hij stelt vervolgens zijn neef Muḥamad b. Sulayman aan als bestuurder
- 828 n.c. → Koning Idris II sterft en wordt begraven naast zijn vader nabij Walili, zijn oudste zoon Muḥamad volgt hem op als 3e koning van de Idris-dynastie
- 828 n.c. → Koning Muḥamad stelt zijn broer Ɛumar aan als bestuurder over de Iɣmaren en Iẓnagen in het westen van Arrif
- 844 n.c. → De stad Nkur wordt geplunderd door de zeevarende Noormannen (al-Urdumaniyin)
- 858 n.c. ↳ De steden Badis, Nkur en Mlilt worden geplunderd door Noormannen onder leiding van Hastein en Bjorn Jernside
- 864 n.c. → Saεid b. Ṣaleḥ volgt zijn vader op als 6e koning van de Ṣaleḥ-dynastie
- 864 n.c. ↳ Opstand van zijn broer Ɛubayd-allah met de Saqaliba tegen koning Saεid II
- 865 n.c. ↳ Opstand van zijn neef Saεadat-allah met de Ayt Yaṣliten tegen koning Saεid II
- 865 n.c. → Saεadat-allah verkrijgt de leiding over het fort Karṭ van de Ayt Urtedin
- 891 n.c. → al-Yaεqubi geeft een beschrijving van Arrif: Falusan; Inefzawen (Nefza); Nkur (Nakur); Marjana; Malḥaṣ; Sadina
- 917 n.c. → De Fatimieden vallen Arrif binnen met behulp van de Imeknasen uit Agersif (Guercif)
- 918 n.c. ↳ Het fort Karṭ wordt veroverd door Musa b. Abi al-Ɛafiya, de neef van Maṣala b. Ḥabus
- 918 n.c. ↳ Het fort Tsaft wordt belegerd door het Fatimiyya-leger onder leiding van Maṣala b. Ḥabus, amɣar van de Imeknasen
- 918 n.c. ↳ Koning Saεid II wordt verslagen en de koninklijke familie trekt zich terug vanuit Arrif naar Bajana (Pechina)
- 918 n.c. → Maṣala stelt Dalul aan als leider van het Fatimiyya-leger in het oosten van Arrif
- 921 n.c. → Ṣaleḥ, de jongste zoon van de verslagen koning Saεid II, keert via de haven van Tamsaman als eerste van zijn broers weer terug naar Arrif
- 922 n.c. ↳ Ṣaleḥ weet Dalul te verslaan en als koning Ṣaleḥ III de Ṣaleḥ-dynastie te herstellen in de regio van Nkur
- 924 n.c. ↳ Musa b. abi-al-Ɛafiya verovert met een Fatimiyya-leger grote delen van Arrif
- 927 n.c. → εabd-al-Badiε b. Ṣaleḥ volgt zijn vader op als 8e koning van de Ṣaleḥ-dynastie
- 929 n.c. ↳ εabd-al-Badiε wordt verslagen door Musa b. abi-al-Ɛafiya
- 929 n.c. → al-Muayad b. εabd-al-Badiε volgt zijn vader op als 9e koning van de Ṣaleḥ-dynastie
- 931 n.c. → De stad Sebta in het westen van Arrif wordt veroverd door het Umayya-leger
- 931 n.c. ↳ Ḥusayn b. Fatḥ uit Nkur wordt door de Umayyadische kalief aangesteld als bestuurder van Sebta
- 931 n.c. → Musa b. abi-al-Ɛafiya breekt met de Fatimiyya-kalief en wordt nieuwe bondgenoot van de Umayya-kalief
- 931 n.c. ↳ Koning al-Muayad wordt verslagen door Musa b. abi-al-Ɛafiya en de stad Nkur wordt door hem verwoest
- 932 n.c. → Uit een andere tak van de familie wordt abu-Ayub Ismaεil de 10e koning van de Ṣaleḥ-dynastie
- 932 n.c. ↳ De stad Nkur wordt herbouwd door koning abu-Ayub Ismaεil en uitgebreid met stadsmuren en 4 stadspoorten
- 933 n.c. → Het fort Karṭ en de stad Malila worden belegerd door het Faṭimiyya-leger van Maysur
- 933 n.c. ↳ Musa b. abi-al-Ɛafiya wordt verslagen door Maysur en moet zich terug trekken uit het oosten van Arrif
- 934 n.c. ↳ Het fort Ikra wordt belegerd door het Faṭimiyya-leger van Sandal
- 934 n.c. ↳ abu-Ayub Ismaεil wordt verslagen door Sandal en zijn lichaam wordt begraven in Budinar in Tamsaman
- 934 n.c. ↳ Sandal stelt Marmazu van de Kutama aan als leider van de Fatimieden in Arrif
- 935 n.c. → Uit een andere tak van de familie wordt Musa b. al-Rumi de 11e koning van de Ṣaleḥ-dynastie
- 935 n.c. ↳ Marmazu wordt verslagen door koning Musa
- 935 n.c. → Uit een andere tak van de familie wordt εabd-al-Samiε b. Jurṯum de 12e koning van de Ṣaleḥ-dynastie
- 935 n.c. → Het koninkrijk van Nkur wordt vanuit de havenstad al-Mazamma binnengevallen door de Umayyaden
- 935 n.c. → Het fort Karṭ wordt herbouwd door het Umayya-leger
- 936 n.c. → De havenstad Malila wordt vanuit zee aangevallen door de Umayyaden
- 947 n.c. → Uit een andere tak van de familie wordt Jurṯum b. Aḥmad de 13e koning van de Ṣaleḥ-dynastie
- 947 n.c. ↳ De stad Nkur wordt herbouwd door koning Jurṯum b. Aḥmad
- 950 n.c. → De fortificatie van Arrif: Tsaft; Karṭ; Nkur; Ikra; Saqaliba
- 958 n.c. → De stad Malila wordt belegerd door het Fatimiyya-leger van Jawhar
- 971 n.c. → εabd-al-Samiε b. Jurṯum volgt zijn vader op als 14e koning van de Ṣaleḥ-dynastie
- 973 n.c. → Muḥamad b. Yusuf al-Warraq geeft een beschrijving van Arrif: Ibeqoyen (Baquya); Igznayen (Gznaya); Ayt Tamsaman (Bani Tamsaman); Ayt Sεid (Bani Saεid)
- 977 n.c. → Ibn Ḥawqal geeft een beschrijving van Arrif: Ayt Yeṭuft (Bani Yaṭuft); Ayt Uryaɣel (Banu Waryaɣal); Ibeṭoyen (Baṭuya); Nkur (Nakur); Mlilt (Malila)
- 982 n.c. → Muḥamad b. εabd-al-Samiε volgt zijn vader op als 15e koning van de Ṣaleḥ-dynastie
- 994 n.c. → De stad Wejda wordt gesticht door de Iznaten ten oosten van Arrif
3
Geschiedenis / Re: Chronologie RifHistorie (Part II)
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 17/03/2020 om 08:40:38 »
Klassieke Oudheid

- 300 v.c. → In Arrif leven de stammen van de Amur (Maurousii; Mauri)
- 250 v.c. ↳ Ten oosten van Arrif begint het stamgebied van de Inumiden (Nomades; Numidae)
- 250 v.c. ↳ Iɣzar-Melwact: deze rivier vormt de grens tussen de Amur en de Inumiden
- 240 v.c. → Romeinse zeevaarders bereiken Arrif
- 204 v.c. → Baga is de 1e koning van de Amur (Mauri)
- 118 v.c. → Bokus I is de 2e koning van de Amur
- 118 v.c. ↳ De rivier Melwact vormt de grens tussen het koninkrijk van Bokus (Bocchus) en het koninkrijk van Yujar-ten (Yugurtha)
- 110 v.c. ↳ Bokus trekt samen met Yujar-ten ten strijde tegen de Romeinen
- 105 v.c. ↳ Bokus breidt zijn eigen koninkrijk uit ten koste van Yujar-ten
- 81 v.c. → Opstand van Askalis (Ascalis), zoon van Yiff-ten (Iephtas), in Ṭanja (Tingis)
- 80 v.c. → Bokus wordt opgevolgd door zijn zoon Sosus als 3e koning van de Amur
- 49 v.c. → Na Sosus wordt het koninkrijk verdeeld tussen zijn zonen Boɣud (Bogud) en Bokus II
- 49 v.c. ↳ De rivier Melwact vormt de grens tussen het koninkrijk van Boɣud en het koninkrijk van Bokus II
- 40 v.c. → Sallustius geeft een beschrijving van Arrif: een klein kasteel (mediocri-castello) nabij rivier Melwact (Moluccha)
- 39 v.c. → Opstand in Ṭanja tegen koning Boɣud
- 38 v.c. ↳ Bokus II valt via het oosten Arrif binnen en breidt zijn eigen koninkrijk uit ten koste van Boɣud
- 35 v.c. ↳ Bokus II is de laatste koning uit de Baga-dynastie, na hem wordt zijn koninkrijk ingelijfd door de Romeinse keizer
- 25 v.c. → Prins Yuba II uit de dynastie van Mas-nsen (Massinisa) wordt door de Romeinse keizer aangesteld als koning van Amur-Ṭanja
- 3 v.c. ↳ Yuba II I trekt samen met de Romeinen ten strijde tegen de Igzulen (Gaetuli)
- 7 n.c. → Strabo geeft een beschrijving van Arrif: Amur-Ṭanja (Mauritania); Ikebdanen (Metagonium); Melwact (Moluchat)
- 17 n.c. → Opstand van Mazippa in Amur-Ṭanja
- 23 n.c. → Na Yuba II volgt zijn zoon Ptolemaeus hem op als koning van Amur-Ṭanja
- 40 n.c. → Ptolemaeus wordt vermoord door de Romeinse keizer en is de laatste koning uit de dynastie van Mas-nsen (Massinisa)
- 41 n.c. → Opstand van Aedemon in Tamda (Tamuda) in het westen van Arrif
- 43 n.c. → Mela geeft een beschrijving van Arrif: Sebta (Septem-Frates); Tamda (Tamuda); Rus-Addar (Rusigada); Melwact (Mulucha)
- 44 n.c. → Het oude koninkrijk van Amur-Ṭanja wordt door de Romeinse keizer ingelijfd als Romeinse provincie
- 44 n.c. ↳ De rivier Melwact vormt de grens tussen de Romeinse provincies: Mauritania-Tingitana en Mauritania-Caesariensis
- 70 n.c. → De handelsnederzetting Rus-Addar verkrijgt Romeinse stadsrechten: Colonia Rusaddir
- 77 n.c. → Plinius geeft een beschrijving van Arrif: Tamda (Tamuda); Iɣzar-Law (flumen-Laud); Rus-Addar (Rusaddir-Oppidum)
- 100 n.c. → Arrif wordt nog steeds bevolkt door verschillende stammen van de Amur (Mauri):
- 100 n.c. ↳ Imarnisen (Maurensi); Ibequyen (Baquates); Imeknasen (Macenites); Awerba (Ouerbi); Izeguren (Zegrensi)
- 140 n.c. ↳ Tuccuda is amɣar van de Ibequyen (Baquates)
- 150 n.c. ↳ Iulianus is amɣar van de Izeguren (Zegrensi)
- 150 n.c. → Ptolemaios geeft een beschrijving van Arrif: Imaziɣen (Mazices); Akra (Acrath); Tazrut-Nkur (Ad-Sex-Insulas); Ikebdanen (Metagonitis); Tazrut-Ikebdanen (Ad-Tres-Insulas)
- 173 n.c. ↳ Ucmetius is amɣar van zowel de Ibequyen (Baquates) als de Imeknasen (Macenites) 
- 180 n.c. ↳ Canarta is amɣar van de Ibequyen (Baquates)
- 200 n.c. → De familie Aksil (Caecilii) in Walili ten zuiden van Arrif
- 200 n.c. ↳ Ililasen, zoon van Uret, is amɣar van de Ibequyen (Baquates)
- 223 n.c. ↳ De Ibequyen (Baquates) vormen samen met de Ibaburen (Bavares) een stammenconfederatie
- 245 n.c. ↳ Sepemazin is amɣar van de Ibequyen (Baquates)
- 250 n.c. → Antonini geeft een beschrijving van Arrif: Ṭanja (Tingi); Sebta (Septem-Frates); Badis (Parietina); Tamsaman (Cannar); Rus-Addar (Rusadder); Iɣzar-Melwact (flumen-Malva)
- 277 n.c. ↳ Matif is amɣar van de Ibequyen (Baquates)
- 280 n.c. ↳ Nuffuz, zoon van Matif, is amɣar van de Ibequyen (Baquates)
- 285 n.c. → De Romeinen trekken zich terug uit Amur-Ṭanja (Mauritania Tingitana) en bezetten alleen nog het westen van Arrif
- 298 n.c. → De christelijke gemeenschap in Ṭanja (Tingis)
- 300 n.c. → Aksil (Kaikilianos) bouwt een synogoge voor de joodse gemeenschap in Walili
- 350 n.c. → De legendarische Branis-imɣaren uit het westen van Arrif:
- 350 n.c. ↳ Ɣumar (Ɣumara); Bernus (Branis); Aẓnag (Ṣanḥaja)
- 429 n.c. → De Vandalen vallen vanuit het westen Arrif binnen
- 430 n.c. → De stad Rus-Addar (Rusaddir) wordt geplunderd door de Vandalen
- 450 n.c. → De legendarische Buṭr-imɣaren uit het oosten van Arrif:
- 450 n.c. ↳ Luwa (Luwata); Nefzaw (Nefza); Yeṭuft (Yaṭuft); Beṭuy (Baṭuya); Ulhaẓ (Walhaṣa)
- 508 n.c. → Masuna is koning van de Amur in Altava ten oosten van Arrif
- 534 n.c. → Byzantijnse leger, onder leiding van Belisarius, bereikt Arrif en verovert Sebta (Septem) in het westen van Arrif
- 582 n.c. → Sebta wordt de machtszetel van het Byzantijns rijk in Amur-Ṭanja (Mauritania Tingitana)
- 600 n.c. → Het koninkrijk van de Awerba (Ouerbi) in Walili ten zuiden van Arrif
- 651 n.c. → De christelijke gemeenschap in Agadir (Pomaria)
- 655 n.c. → De christelijke gemeenschap in Walili (Volubilis)
4
Taal / Re: Petitie voor de integratie van Tamazight in google translate
« Laatste bericht door Botermes Gepost op 09/03/2020 om 03:19:51 »
Azul,

Ik heb een tijdje geleden nog een artikel gelezen over hoe homo erectus aan zijn einde gekomen was. Het ging dus zo dat het met zijn luiheid om betere gereedschappen te maken had, ondanks dat het materiaal om gereedschappen te maken binnen handbereik lag.

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180810091542.htm

Ik denk dat ons hetzelfde lot te wachten staat omdat we te lui zijn de eigen taal te ontwikkelen en liever naar andere talen te grijpen om die als het ware te utiliseren.
5
Geschiedenis / Re: Chronologie RifHistorie (Part II)
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 06/03/2020 om 23:01:50 »
Antieke Oudheid

- 1000 v.c. → Fenicische zeevaarders bereiken Arrif
- 900 v.c. → Ontstaan van lokale nederzettingen nabij de monding van rivieren
- 800 v.c. ↳ De nederzetting van Kac-Kuc aan de rivier Law (Laou)
- 800 v.c. ↳ De nederzetting van Mlilt aan de rivier Izaruren (Rio de Oro)
- 700 v.c. ↳ De nederzetting van Sidi-Driss aan de rivier Afunas (Iɣzar Ameqran)
- 700 v.c. ↳ De nederzetting van Sidi-Buḥut aan de rivier Melwact (Moulouya)
- 600 v.c. ↳ De nederzetting van Emsa aan de rivier Tamda (Martil)
- 500 v.c. → Grafheuvel van Malu-Sidi-Laḥsen
- 500 v.c. → De legendarische amɣar Hark (Herakles; Antaios) 
- 500 v.c. → Hekataios geeft een beschrijving van Arrif: Ṭanja (Thrinke); Mlilt (Melitta); Hark (Metagonion)
- 430 v.c. → Herodotos geeft een beschrijving van Arrif: Ijajjen (Stelai-Herakleiai)
- 350 v.c. → Pseudo-Scylax geeft een beschrijving van Arrif: Hark (Akra-Megale); Sidi-Driss (Akros)
- 300 v.c. → Rus-Addar (Rs-Adr) groeit uit tot belangrijkste handelsnederzetting in het oosten van Arrif
6
Geschiedenis / Re: Chronologie RifHistorie (Part II)
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 04/03/2020 om 20:46:33 »
Protohistorie

- 3000 v.c. → Ontstaan van grafheuvels
- 2900 v.c. → Klokbeker-cultuur in Arrif
- 1900 v.c. → Verspreiding van metallurgie
7
Geschiedenis / Re: Chronologie RifHistorie (Part II)
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 29/02/2020 om 18:18:06 »
Prehistorie

- 500.000 v.h. → Homo erectus in Arrif
- 400.000 v.h. ↳ Acheuléen-cultuur in Iεmuren
- 200.000 v.h. → Homo sapiens in Arrif
- 178.000 v.h. ↳ Atérien-cultuur in Ifri-n-Ɛmar; Tafuɣalt
- 18.000 v.h. ↳ Ibéromaurusien-cultuur in Ifri-n-Ɛmar; Ifri-al-Barud; Ḥassi Wenzɣa
- 9000 v.h. → Agrarische revolutie in Arrif
- 8100 v.h. ↳ Versierd aardewerk in Ḥassi Wenzɣa
- 7600 v.h. ↳ Gedomesticeerde peulvruchten in Ifri-Awdaden
- 7550 v.h. ↳ Versierd aardewerk in Ifri-Awdaden; Ifri-Uzabur; Ifri-Armas
- 7100 v.h. ↳ Gedomesticeerde granen in Ifri-Awdaden
- 6700 v.h. ↳ Gedomesticeerd vee in Ifri-Awdaden

8
Taal / Re: Petitie voor de integratie van Tamazight in google translate
« Laatste bericht door Thatha Gepost op 28/02/2020 om 16:06:37 »
Azul,

Dat de gemiddelde Arifi zich niet herkent in het geschreven Tamazight (met welk alfabet dan ook) komt doordat ze gemiddeld de intellectuele capaciteit  bezitten van een papegaai. Over het algemeen komt uit de mond van een Riffijn niet meer dan Corona verwensingen aan het adres van de kufar. De laatste 5 jaar is de morele en mentale degradatie van Irifiyen versneld door een hang naar wahabistische pedofiele baardaap indoctrinatie, fokking iqubanen.

Mijn persoonlijke zoektocht naar connectiviteit met het Tamazight is solistisch. Dit is de realiteit. De gemiddelde Riffijn wil geen verhaal horen waarin de eigen identiteit meer of anders is dan stenenaanbidderij en andersoortig bedoeinisme.

Einde rant.

Ayuz
9
Geschiedenis / Chronologie RifHistorie (Part II)
« Laatste bericht door buɛluz Gepost op 28/02/2020 om 07:31:24 »
In dit topic zal ik stilstaan bij de periodisering en de chronologie van de geschiedenis van Arrif. Ik zal hierbij voortborduren op een oude topic van Rebellious, waarbij ik de algehele geschiedenis van Arrif zal opdelen in 8 historische tijdvakken en deze tevens zal voorzien van nieuwe jaartallen en gegevens:

1. Prehistorie = 500.000 - 3000 v.c.
2. Protohistorie = 3000 - 1000 v.c.
3. Antieke Oudheid = 1000 - 300 v.c.
4. Klassieke Oudheid = 300 - 650 n.c.
5. Vroege Middeleeuwen = 650 - 1000 n.c.
6. Late Middeleeuwen = 1000 - 1500 n.c. 
7. Vroeg-moderne Tijd = 1500 - 1900 n.c.
8. Moderne Tijd = 1900 - 2020 n.c.

10
Taal / Re: Petitie voor de integratie van Tamazight in google translate
« Laatste bericht door Botermes Gepost op 17/02/2020 om 16:10:44 »
Azul,


Dat veel Riffijnen zich niet herkennen in het (officiële) Tamazight heeft vooral te maken met onwetendheid, maar ook met het feit zij zich juist conformeren met iets dat echt macht op hen uitoefent en sinds het IRCAM daar aan ontbreekt zit het probleem juist daar in. Daarbij komt ook nog eens dat de Riffijnse insteek bij het IRCAM heel miniem is.

In deze wereld draait het vooral om de macht, hoe cliché dat ook klinkt. Neem bijvoorbeeld al die mensenrechten organisaties - Hoe vaak roepen zij landen op geen hekken te bouwen langs hun grenzen- Dacht je nou echt dat die landen daar gehoor aan gaan geven? Die denken toch ook zo van: flikker toch op!

Al krijgen we Google-translate -waar ik natuurlijk niet op tegen ben- maar daarmee alleen ga je het echt niet redden. Alle Amazigh-sites op het internet zijn in het Arabisch, Frans, Engels en Nederlands.
Dat is waar we momenteel staan. De enige troef die we nog hebben is het Tamazight als gemeenschapstaal, die ook aangevallen wordt van alle kanten al heb je dat niet zo direct in de gaten.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10